! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Dan Jones

autor

A Templomosok


"A templomosok. Isten szent lovagjainak fölemelkedése és bukása.A keresztes háborúk korában virágzó katonai rendek között a templomos lovagrend volt a leggazdagabb, a leghatalmasabb és a legtitokzatosabb. Történetüket végigkísérve nem csak a középkor legnagyobb nemzetközi konfliktusával ismerkedhet meg az olvasó, hanem azzal a folyamattal is, hogy miként alakította ki a rend globális pénzügyi hálózatát, hogyan ívelt pályája üstökösként a magasba és vált pápák, királyok, császárok tárgyalófelévé és üzlettársává, és végül hogyan következett be szégyenletes bukása, amelyet máglyák tüze világított be. Dan Jones a templomosok 200 éves históriájának minden egyes állomását bemutatja: a 12. sz. elején történt alapításukat azzal a céllal, hogy védelmezzék a Szentföldre látogató zarándokok tömegeit; elitegységként megvívott küzdelmeiket a keresztes hadjáratok összecsapásaiban a szaracénok, mongolok és a mórok ellen; bankári szerepüket, melynek során nem csak a keresztény országok nemeseinek, hanem fejedelmeinek is kölcsönöket folyósítottak, végül pedig végső romlásukat és a rend megszüntetését, amelyet a vagyonukra és kincseikre áhítozó Szép Fülöp francia király V. Kelemen pápa segítségével idézett elő.
Na sklade 1Ks
18,35 € 19,32 €

dostupné aj ako:

Barvy času


Výjimečná kniha Barvy času pokrývá přes sto let světových dějin – od vlády královny Viktorie a americké občanské války ke kubánské krizi a počátkům vesmírného věku. Zaznamenává vzestup a pád impérií, vědecké objevy, průmyslový vývoj, umění, tragédie válek, politiku míru a životy mužů a žen, kteří tvořili dějiny. Ilustrovaný text je společným dílem nadané brazilské umělkyně a britského historika, autora bestsellerů žebříčku The New York Times. Na základě vzácných fotografi í vytvořila Marina Amaralová dvě stě úchvatných obrazů, které přivedla k životu s pomocí digitálního kolorování. Dan Jones napsal ke každému z nich text, jenž jej zasazuje do historického kontextu a tká z nich živoucí obraz světa, v němž dnes žijeme. Barvy času, spojení nádherných fotografi í a dobře zvolených slov, nabízí jedinečný vhled do minulosti.
U dodávateľa
31,17 € 32,81 €

A keresztesek - A Szentföldért folytatott háborúk története


A keresztesekben Dan Jones sajátos nézőpontból mutatja be a kereszténység és az iszlám között a középkorban csaknem négy évszázadon át dúló háborúskodást, amelynek hullámai a mai napig nem ültek el. Ahelyett, hogy egyszerűen fölsorolná a keresztes hadjáratok eseményeit, Jones egy lebilincselő epizódokból összerakott történeti tablót tár elénk. A könyv címét adó "keresztesek" között találkozhatunk nőkkel és férfiakkal, keleti és nyugati egyházbeli keresztényekkel, szunnita és síita muzulmánokkal, arabokkal, zsidókkal, törökökkel, egyiptomiakkal, berberekkel és mongolokkal - sőt még egy viking csapattal is.Dan Jones a népszerű történetírás kiváló művelője, aki mesteri tehetséggel és hatalmas tudományos felkészültséggel alkotja meg sodró lendületű, magával ragadó műveit. A keresztes háborúk korát előtte senki sem tudta ilyen megkapó színekkel lefesteni, történetüket ilyen élvezetesen elmesélni.
U dodávateľa
18,35 € 19,32 €

dostupné aj ako:

Lángoló világ


Az 1914 és 1945 közötti események „az írott történelem két legnagyobb katasztrófájának tekinthetők”, ahogyan Winston Churchill fogalmazott. Könyvünk ezeket a rettenetes, ugyanakkor izgalmas háborús éveket járja körül. Oldalain maga az élő, színes történelem jelenik meg.A kötet 200, eredetileg fekete-fehér fényképet tartalmaz, melyeket Marina Amaral brazil képzőművész utólag gondos munkával színezett ki. Minden képhez tartozik egy rövid leírás is a neves történész, Dan Jones tollából, amely kontextusba helyezi a látottakat. A könyvben szereplő események többé-kevésbé időrendben követik egymást, így egyesével, vagy akár a kötet sorrendjében folyamatszerűen is tanulmányozhatók.A szerzők célja korántsem az, hogy gyökeresen új értelmezést adjanak a felidézett eseményeknek. Sokkal inkább arra ösztönzik az olvasót, hogy más fényben lássa azokat a történeteket, amelyeket talán már sokszor hallott, és ráébredjen – ahogyan de Gaulle tette Bar-le-Ducben 1946-ban –, hogy mindez velünk történt.Emlékeztessenek a kötetben látható képek mindannyiunkat arra, hogy világunk törékeny. Nem is gondolnánk, milyen kevés is elég ahhoz, hogy újra lángra kapjon.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

A keresztesek


A keresztesekben Dan Jones sajátos nézőpontból mutatja be a kereszténység és az iszlám között a középkorban csaknem négy évszázadon át dúló háborúskodást, amelynek hullámai a mai napig nem ültek el. Ahelyett, hogy egyszerűen fölsorolná a keresztes hadjáratok eseményeit, Jones egy lebilincselő epizódokból összerakott történeti tablót tár elénk. A könyv címét adó „keresztesek” között találkozhatunk nőkkel és férfiakkal, keleti és nyugati egyházbeli keresztényekkel, szunnita és síita muzulmánokkal, arabokkal, zsidókkal, törökökkel, egyiptomiakkal, berberekkel és mongolokkal – sőt még egy viking csapattal is.   Dan Jones a népszerű történetírás kiváló művelője, aki mesteri tehetséggel és hatalmas tudományos felkészültséggel alkotja meg sodró lendületű, magával ragadó műveit. A keresztes háborúk korát előtte senki sem tudta ilyen megkapó színekkel lefesteni, történetüket ilyen élvezetesen elmesélni.
Na stiahnutie
9,83 €

dostupné aj ako:

A templomosok


A keresztes háborúk korában virágzó katonai rendek között a templomos lovagrend volt a leggazdagabb, a leghatalmasabb és a legtitokzatosabb.Történetüket végigkísérve nem csak a középkor legnagyobb nemzetközi konfliktusával ismerkedhet meg az olvasó, hanem azzal a folyamattal is, hogy miként alakította ki a rend globális pénzügyi hálózatát, hogyan ívelt pályája üstökösként a magasba és vált pápák, királyok, császárok tárgyalófelévé és üzlettársává, és végül hogyan következett be szégyenletes bukása, amelyet máglyák tüze világított be.Dan Jones a templomosok 200 éves históriájának minden egyes állomását bemutatja: a 12. század elején történt alapításukat azzal a céllal, hogy védelmezzék a Szentföldre látogató zarándokok tömegeit; elitegységként megvívott küzdelmeiket a keresztes hadjáratok összecsapásaiban a szaracénok, mongolok és a mórok ellen; bankári szerepüket, melynek során nem csak a keresztény országok nemeseinek, hanem fejedelmeinek is kölcsönöket folyósítottak, végül pedig végső romlásukat és a rend megszüntetését, amelyet a vagyonukra és kincseikre áhítozó Szép Fülöp francia király V. Kelemen pápa segítségével idézett elő.
Na stiahnutie
9,83 €

dostupné aj ako:

Birodalmak és trónok


A ?középkor történelmének neves és népszerű szakértője, Dan Jones nagyszabású, mégis szórakoztató, könnyed stílusú művében elbeszéli, hogyan született meg az a világ, amelyet ma ismerünk. A történet az egykor hatalmas Nyugatrómai Birodalom romjai között kezdődik, amikor 410-ben kifosztották a barbárok, s a 16. század elején ér véget, az idő tájt, amikor az Örök Várost elfoglalják és megint csak kifosztják – ezúttal, 1527-ben, V. Károly császár katonái. A két esemény között eltelt 11 évszázad az emberiség írott történelmének mintegy harmadát öleli fel. Ebben az időszakban született meg a nyugati kultúra, ekkor alakultak ki a nagy európai nemzetek, lefektették a jog és a kormányzás alapjait, a római egyház világpolitikai tényezővé lépett elő, elindult a kereszténység és az iszlám közötti „civilizációs” vetélkedés, s megalapították az első egyetemeket. A Távol-Kelet birodalmai versenyre keltek a Nyugat hatalmaival, és megtörtént az első találkozás az Ó- és az Újvilág között. A művészetek, a filozófia és a tudományos ismeretek gyökeres, forradalmi változások során mentek keresztül, s a korszak végén a reformáció eltörölte a római katolicizmus „monopóliumát”. Ez a könyv olyan világot tár elénk, amely első pillantásra távolinak és idegennek látszik. Ám, ha tüzetesebben is szemügyre vesszük, akkor feltűnik, hogy a középkor emberének olyan kihívásokkal kellett szembenéznie, amelyek nagyon is hasonlítanak a 21. század problémáihoz: nagyhatalmi erőpróbák, népvándorlás, világjárványok, elképesztő műszaki és tudományos fejlődés, sérülékeny és változékony éghajlat. E nagy ívű történelmi áttekintés első kötetében a szerző a Római Birodalom lehanyatlásától a keresztes háborúk koráig, a Jeruzsálemi Latin Királyság 1291-ben bekövetkezett bukásáig vezeti el az olvasót. A mű második része Hódítók és felfedezők – Dzsingisz kántól Magellánig címmel 2023 tavaszán jelenik meg.
Na stiahnutie
12,65 €

Hódítók és felfedezők


A New York Times bestseller-írója a középkori világ epikus történetével tér vissza – egy olyan korszak gazdag és bonyolult újraértékelésével, amelynek örökségével és tanulságaival ma is élünk.Amikor 410-ben a barbárok kifosztották és lerombolták Rómát, az egy korszak végét jelezte – és egy ezeréves mélyreható átalakulás kezdetét.A kétkötetes mű a feltörekvő Európán, a késő ókori világ nagy fővárosain, valamint az iszlám nyugat befolyásos városain keresztül kalauzolja el olvasóit, és az első európai utazásokban elérik az amerikai kontinenst is.A középkori világot azok a nagy erők kovácsolták össze, amelyek ma is foglalkoztatnak bennünket: klímaváltozás, járványos betegségek, tömeges migráció és technológiai forradalmak. Ekkor alakultak ki a nagy európai nemzetiségek; amikor az alapvető nyugati jog- és kormányzási rendszereket kodifikálták; amikor a keresztény egyházak a nyugati közerkölcs nagyhatalmú intézményeiként és szabályozóiként léptek fel; és amikor a művészet, az építészet, a filozófiai kutatások és a tudományos találmányok hatalmas, forradalmi változások időszakain mentek keresztül.A Nyugat egy birodalom romjain épült újjá, a válság és az összeomlás állapotából emelkedett ki, hogy uralja a világot. Az emberi élet és tevékenység minden szférája átalakult az igazi Trónok harca által lefedett ezer év alatt. Miközben saját évezredünk kritikus fordulópontja előtt állunk, Dan Jones megmutatja, hogyan jutottunk el idáig.
U dodávateľa
21,38 € 22,51 €

The Mixer's Manual: The Cocktail Bible for Serious Drinkers


Mix drinks like a pro with this indispensible collection of 150 of the world's finest cocktails, all of which can be made from the comfort of your own mixing lab: your kitchen. Dan Jones shares recipes for classic tipples such as the Margarita and Martini to the more modern Thank God it's Friday and Morning After, in the ultimate format for usefulness - the manual. Starting with 'Basic Tools', Dan covers the fundamental kit required to make your moonshine - the shaker, glassware, bottle opener, spirits and mixers, manly patience and know-how. He then moves on to signature drinks, social occasions, quirky ingredients and designer ice - no element of the cocktail goes unturned. With a stylish vintage design and illustrations throughout, Mixers Manual is witty and informative, set to become a classic.
Vypredané
14,73 € 15,50 €

The Templars


The Knights Templar were the wealthiest, most powerful - and most secretive - of the military orders that flourished in the crusading era.Their story - encompassing as it does the greatest international conflict of the Middle Ages, a network of international finance, a swift rise in wealth and influence followed by a bloody and humiliating fall - has left a comet's tail of mystery that continues to fascinate and inspire historians, novelists and conspiracy theorists.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Rytíři templu


Známý britský historik Dan Jones mapuje několik staletí dlouhou historii slavného mnišského řádu, který přesáhl hranice středověké Evropy, a zbavuje ho nálepky sekty zahalené rouškou tajemství, jež se pohybovala na okraji raně středověkého křesťanství a spojovala okultismus s nezměrnou touhou po moci a světském vlivu. Jeho vyprávění má rychlý spád, používá moderní a přístupný jazyk, v knize najdeme barvité líčení bitev i vtipné historky. Přes nesporně historický a středověký námět knihy se mu podařilo najít v osudech řádu a jeho hlavních představitelů i paralely k současnému kulturnímu a politickému dění. Například zánik řádu přičítá propracované anti-templářské propagandě, která používala i institut tzv. fake-news.
Vypredané
22,28 € 23,45 €

The Colour of Time


The Colour of Time spans more than a hundred years of world history from the reign of Queen Victoria and the US Civil War to the Cuban Missile Crisis and beginning of the Space Age. It charts the rise and fall of empires, the achievements of science, industry and the arts, the tragedies of war and the politics of peace, and the lives of men and women who made history.The book is a collaboration between a gifted Brazilian artist and a leading British historian. Marina Amaral has created 200 stunning images, using contemporary photographs as the basis for her full-colour digital renditions. Dan Jones has written a narrative that anchors each image in its context, and weaves them into a vivid account of the world that we live in today. A fusion of amazing pictures and well-chosen words, The Colour of Time offers a unique - and often beautiful - perspective on the past.This compact edition of The Colour of Time makes the perfect gift for anyone (and not just anyone interested in history).
Vypredané
12,30 € 12,95 €

World Aflame: The Long War, 1914-1945


'Purists argue that colourising black and white photographs is sacrilege, but the world has always been in colour. Truth be told, monochrome is a contrivance. Human experience is always colourful' The Times. The epic, harrowing and world-changing story - in words and colourized images - of global conflict from the assassination of the Archduke Franz Ferdinand to the obliteration of Hiroshima by the dropping of the first atom bomb. The World Aflame will embrace not only the total conflagrations of 1914-18 and 1939-45 and the international tensions, conflicting ideologies and malign economic forces that set them in train, but also the civil wars of the interwar period in Ireland and Spain, wars in Latin America, Britain's imperial travails in such places as Ireland, Somalia and Palestine, and events on the domestic 'fronts' of the belligerent nations.Like The Colour of Time, The World Aflame is a collaboration between the gifted Brazilian artist Marina Amaral, and the leading British historian Dan Jones. Marina has created 200 stunning images, using contemporary photographs as the basis for her full-colour digital renditions. The accompanying narrative anchors each image in its context, weaving them into a vivid account of four decades of conflict that shaped the world we live in today.A fusion of amazing pictures and well-chosen and informative words, The World Aflame offers a moving - and often terrifying - perspective on the bloodiest century in human history.
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Powers and Thrones


Dan Jones's epic new history tells nothing less than the story of how the world we know today came to be built. It is a thousand-year adventure that moves from the ruins of the once-mighty city of Rome, sacked by barbarians in AD 410, to the first contacts between the old and new worlds in the sixteenth century. It shows how, from a state of crisis and collapse, the West was rebuilt and came to dominate the entire globe. The book identifies three key themes that underpinned the success of the West: commerce, conquest and Christianity.Across 16 chapters, blending Dan Jones's trademark gripping narrative style with authoritative analysis, Powers and Thrones shows how, at each stage in this story, successive western powers thrived by attracting - or stealing - the most valuable resources, ideas and people from the rest of the world. It casts new light on iconic locations - Rome, Paris, Venice, Constantinople - and it features some of history's most famous and notorious men and women.This is a book written about - and for - an age of profound change, and it asks the biggest questions about the West both then and now. Where did we come from? What made us? Where do we go from here?
Vypredané
27,50 € 28,95 €

The World Aflame


'The events of the first and second world wars are brought to vivid, startling life thanks to Amaral's skill at colourising contemporary images' ObserverThe epic, harrowing and world-changing story - in words and colourized images - of global conflict from the assassination of the Archduke Franz Ferdinand to the obliteration of Hiroshima by the dropping of the first atom bomb. The World Aflame embraces not only the total conflagrations of 1914-18 and 1939-45 and the international tensions, conflicting ideologies and malign economic forces that set them in train, but also the civil wars of the interwar period in Ireland and Spain, wars in Latin America, Britain's imperial travails in such places as Ireland, Somalia and Palestine, and events on the domestic 'fronts' of the belligerent nations.Like The Colour of Time, this is a collaboration between the gifted Brazilian artist Marina Amaral, and the leading British historian Dan Jones. A fusion of amazing pictures and well-chosen and informative words, The World Aflame offers a moving - and often terrifying - perspective on the bloodiest century in human history.'A new perspective on the bloodiest half-century in history' Daily Mail'Immensely vivid' Sunday Times'Brings history to life in breaktaking technicolour' Financial Times'Revelatory' Daily Express'The past - even its grimmest, darkest hours - was not in black and white' Guardian
Vypredané
13,25 € 13,95 €