Juan Millás

autor

Dve ženy v Prahe


Román Juana José Millása Dve ženy v Prahe je strhujúcim hľadaním pravdy o našom živote a jeho racionálnych a iracionálnych stránkach. Nachádzame v ňom veľa peripetií, do osídiel ktorých sa dostávame aj my, lebo žijeme v uzavretom kruhu náhod, ale aj celého systému zákonitostí. Autor buduje svoju prózu veľmi starostlivo, spriada siete príbehu a čitateľa čoraz väčšmi omotáva priadzou napätia a fantázie. Dvojlíniová vrstva príbehu sa umocňuje autorovou poviedkou, ktorá má v románe svoje kompozičné opodstatnenie, a takisto alúziami na pripravovanú reportáž o nezákonných adopciách, ktoré boli v istom čase v Španielsku bežné.Dve ženy v Prahe sú výborne napísanou prózou s umne vykonštruovaným príbehom a množstvom zaujímavých myšlienok a tvrdení.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Nepozeraj sa pod posteľ


Príbeh dvoch párov ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú, no i napriek tomu majú veľa spoločného. Prvý pár tvoria kolegovia a milenci: sudkyňa Elena Rincónová a súdny lekár, ktorí mávajú často spoločné výjazdy do terénu v súvislosti s obhliadkou mŕtvol. Druhý pár tvoria Teresa Alborová, mladá žena, ktorá si chce v obchodnom centre otvoriť masážny salón, a jej priateľ Vicente Holgado, pedikér v tom istom obchodnom centre. Millás vo svojom románe nie náhodou hovorí o pároch. Podľa jeho názoru sa totiž všetkému, čo tvorí na tomto svete dvojicu, žije lepšie a ľahšie. Zvláštnym riadením osudu sa Elena Rincónová stretne v metre s Teresou Alborovou a pochopí, že jej párom na tomto svete je práve táto žena. Tým istým riadením osudu však Teresu musí zatknúť ako podozrivú zo spáchania zločinu, pretože pod jej posteľou nájde trojdňovú mŕtvolu Vicente Holgada.
Na sklade 1Ks
9,42 € 9,92 €

Povídky o zmatených záletnících


Známý španělský prozaik a novinář předkládá v Povídkách o zmatených záletnících třicet krátkých textů na téma manželské a partnerské nevěry. Pohrává si s nejrůznějšími situacemi, ke kterým může při záletech dojít, a vždy jim propůjčuje překvapivý a často humorný závěr. Juan José Millás k tématu nevěry přistupuje s lehkostí, ale na druhé straně s literární bravurou, která mnohdy přebíjí téma samotné. Základem všech povídek je moment překvapení, nonsens či anekdotická zkratka, čímž navazuje na tradici španělsky psané absurdní povídky.
Vypredané
7,54 € 7,94 €