! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Vieroslav Júda

autor

Teória práva (2. doplnené a podstatne prepracované vydanie)


Vysokoškolská učebnica Teórie práva oboznamuje študenta 1. ročníka Bc. štúdia v odbore Právo so základnými pojmami ako pojem práva, vzťah práva k diskurzívnym témam (právo a spravodlivosť, právo a rovnosť, axiologické problémy práva), systém práva, pojem a štruktúra právnej normy, právny systém a jeho druhy (právna komparatistika), pramene práva, ionrerpretáciapráva, realizácia a aplikácia práva a zodpovednosť v práve.
Na sklade 1Ks
18,73 € 19,72 €