Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Handžárik Július

autor

Trianonská trauma


* Kriesenie maďarského šovinizmu
* Maďarsko - prvý fašistický režim v Európe
* Maďarské historické klamstvá
* Prečo chcú zrušiť Benešove dekréty?
* Trpká pravda o maďarskej politike
...
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Veľkomaďarské blúznenie


Je zaujímavé sledovať dnešnú maďarskú politiku, ale aby sme jej rozumeli, musíme poznať minulosť. A tá je veľmi poučná. Z čoho teda vychádza dnešná maďarská zahraničná politika?
Ako sa vyrábala a vyrába propagandistická maďarská história? Aká je napríklad pravda o tzv. svätoštefánskej korune? Aká je pravda o maďarskom genofonde? A čo rozprávky o 1000-ročnom Maďarsku? Maďarské historické mýty či chorobná paranoja? Prečo chcú Maďari zrušiť Benešove dekréty? Aké boli maďarské machinácie proti ČSR? A aké boli a sú proti dnešnej SR od jej vzniku? Kto a prečo falšuje naše slovenské dejiny? Hovoria nám historici pravdu? Aký bol a stále je útlak Slovákov v Maďarsku? O čom teda snívajú maďarskí šovinisti? Čo nás učí história?
Na sklade
10,45 € 11,00 €

Maďarské blúznenie


Demystifikácia dejín
 • Bájky o 1 000ročnom Maďarsku
 • Sťahovanie národov alebo vandrovanie nájazdníkov?
 • Hovoria historici pravdu?
 • Slovania tu žijú odpradávna
 • Národy a menšiny v Podunajsku
 • Celé "Maďarsko" obývali Slovania
 • Uhorskí králi neboli Maďari!
 • Pôvodné obyvateľstvo bolo slovanské
 • Slováci žili aj na Morave
 • Čo je a kde je Blatnohrad?
 • Práva a požiadavky menšín
 • Útlak Slovákov v Maďarsku
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Maďarské podvody


Najstaršie dejiny väčšiny etník sa utápajú v temnotách staroveku či stredoveku a negramotnosti a preto si ich "moderné" národy aspoň dodatočne rady "dopisujú" rozličnými "historickými" mýtmi a legendami. Veľmi rady to robia hlavne tie národy, ktor é dnes sídlia na územiach uchvátených od autochtónnych etník, pretože potrebujú sebe i svetu aspoň dodatočne zdôvodniť svoju prítomnosť na tomto uchvátenom cudzom priestore. A osobitne radi to robia Maďari, zrejme s neprekonateľným nutkaním a s vedom ím, že sú vlastne v strednej Európe posledným pozostatkom po sérii vpádov aziatských kočovných kmeňov: Huni - Avari - Maďari, keďže ďalšie nomádske etniká: Chazari - Pečenehovia - Sikuli - Kumáni - Polovci sa v 13. a 14. storočí rozplynuli v maďarsko m národe, vznikajúcom v tom období na dunajsko-tiskej nížine Karpatskej kotliny... Július Handžárik
Vypredané
5,23 € 5,50 €