! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Juraj Belán

autor

Grammar Practice 2


Edici Language Practice Books tvoří univerzální cvičebnice vhodné k jakýmkoliv učebnicím německého nebo anglického jazyka pro začátečníky až středně pokročilé. Publikace poskytují studentům i učitelům těchto jazyků bohatý zdroj látky k procvičování i ověřování znalostí. Cvičení a úkoly jsou rozdělené do kapitol podle jednotlivých gramatických celků, kterým se věnují. Použitá slovíčka a fráze vycházejí z živého mluveného jazyka a umožňují kromě procvičování gramatiky i rozšiřování slovní zásoby a frazeologie. Cvičebnice jsou vhodné k výuce ve třídě či skupině i k samostatné přípravě doma např. k maturitě, k státní či mezinárodní zkoušce apod. Jsou určeny zejména žákům vyšších ročníků základních škol a studentům středních a jazykových škol, jejich učitelům, ale také samoukům a ostatním zájemcům o studium cizích jazyků. Cvičebnice jsou doplněny výsledky v samostatné vazbě.
Na sklade 1Ks
5,76 € 6,06 €

Grammar Practice 2


Výborný pomocník na precvičenie gramatiky. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, slovnej zásoby a frazeológie. Riešenia cvičení tvoria samostatnú prílohu každého dielu. Publikácia je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl i samoukom. Publikáciu odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako doplnkovú literatúru pre žiakov stredných škôl učiacich sa anglický jazyk.
Na sklade 2Ks
6,93 € 7,29 €

Grammar practice 1


V knize je vložen 10ti stránkový "klíč" v samostatné vazbě.
Na sklade 1Ks
5,76 € 6,06 €

Gramatika anglického jazyka


Srozumitelné a přehledné zpracování přináší všechny důležité gramatické jevy jsou podrobně vysvětleny v českém jazyce a doplněny množstvím konkrétních příkladů z živé mluvené angličtiny. Kniha je doplněna přehlednými tabulkami s gramatickými tvary a jejich použitím, dále odkazy na odpovídající úkoly v cvičebnicích Grammar Practice 1, 2 a přílohovou částí, kterou mj. tvoří přehledy nepravidelných a frázových sloves s příklady jejich použití. Publikace je určena všem, kteří se věnují studiu angličtiny
Na sklade 1Ks
11,12 € 11,70 €

Vocabulary Practice


Cvičebnice anglické slovní zásoby je rozdělena podle témat nové maturity. Každé téma obsahuje konverzační i písemné úkoly zaměřené na procvičování a rozšiřování potřebné slovní zásoby. Součástí je klíč s řešením. Je určena pro mírně až středně pokročilé a pro přípravu k maturitě.
Na sklade 1Ks
8,44 € 8,88 €

Odmaturuj! z anglického jazyka 2


Odmaturuj! z anglického jazyka 2 + CD
Na sklade 1Ks
10,22 € 10,76 €

Zmaturuj! z anglického jazyka 1


Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z angličtiny a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu. Publikácia predkladá ucelený súhrn stredoškolského učiva gramatiky anglického jazyka. Všetky dôležité gramatické javy sú podrobne vysvetľované v slovenskom jazyku a sú doplnené množstvom príkladov (slov, väzieb, viet, fráz), ktoré vychádzajú z živej hovorovej angličtiny. Kapitoly sú systematicky doplnené prehľadnými tabuľkami, znázorňujúcimi gramatické tvary a ich použitie i praktickými prehľadmi rôznych väzieb (napr. predložkových, časových). V prílohe čitateľ nájde zhrnutie nepravidelných a frázových slovies, skrátených tvarov slovies aj základné zásady týkajúce sa pravopisu. Rozdelenie textu na hlavný text a doplňujúce poznámky v stĺpci na okraji umožňuje rozlíšiť základné a rozširujúce informácie. V poznámkovom stĺpci čitateľ nájde aj odkazy na cvičenia, v ktorých si môže príslušné gramatické javy precvičiť (v publikácii Grammar Practice 1, 2, Didaktis 2002). Vyhľadávanie v knihe zjednodušuje grafické zvýraznenie dôležitých pojmov a tiež register anglických a slovenských pojmov v závere knihy. Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu i na prijímacie skúšky na vysoké školy
Vypredané
9,97 € 10,49 €

Grammar Practice 1


Cvičebnica anglickej gramatiky pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, slovnej zásoby a frazeológie. Riešenia cvičení tvoria samostatnú prílohu každého dielu. Publikácia je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl i samoukom.
Vypredané
6,93 € 7,29 €

Vocabulary practice


Cvičebnica je rozdelená do 25 tematických kapitol podľa slovenských maturitných tém. Každá téma obsahuje konverzačné úlohy a písomné úlohy zamerané na slovnú zásobu. Úlohy sú pútavo doplnené fotografiami, obrázkami, grafmi, krížovkami a osemsmerovkami. Rozsahom slovnej zásoby a náročnosťou zodpovedá požiadavkám na maturitu úrovne A, teda úrovni B1 až B2 podľa Spoločného európskeho rámca Rady Európy.
Vypredané
8,92 € 9,39 €