% Zľavy na hry %

Radek Jurčík

autor

Zákon o veřejných zakázkách komentář


Zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejvýznamnějších právních předpisů upravující postupy při vynakládání veřejných prostředků. Komentář reaguje na změny v oblasti veřejných zakázek, které vycházejí z nových zadávacích směrnic ES. Zapracováním těc hto směrnic do právního řádu ČR tak vznikla forma zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Rovněž upozorňuje na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek.
Vypredané
62,51 € 65,80 €

Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU


Praktický výklad postupu zadavatelů a dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí tvoří hlavní obsah této praktické příručky. Publikace je doplněna příklady, rozhodnutími a stanovisky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, správních soudů (KS v Brně a Nejvyšší správní soud) i Evropského soudního dvora. Popis postupu v jednotlivých zadávacích řízeních (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění, soutěžní dialog) je podán přehledně, systematicky a dobře srozumitelným způsobem. Čtenář hledající odpověď na otázky, které nejsou výslovně upraveny samotným zákonem a souvisejícími právními předpisy, nebude rozvněž zklamán, neboť autor věnuje ve svém výkladu právě těmto problémům aplikační praxe zna čnou pozornost. Kniha osloví zejména zadavatele a dodavetele, soudce, advokáty, ekonomy, studenty právnických a ekonimckých fakult, ale i další zájemce o předmětnou problematiku.
Vypredané
28,58 € 30,08 €

Zákon o veřejných zakázkách, 2. vydání


Zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejvýznamnějších předpisů upravujících postupy při vynakládání veřejných prostředků. Komentář reaguje na právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která vychází z právní úpravy zadávacích směrnic ES. Zapracováním těchto směrnic do právního řádu ČR tak vznikla forma zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Rovněž upozorňuje na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek. Komentář obsahuje výklad k nejnovější právní úpravě a rozebírá rovně novelu přezkumných směrnic ES, která byla provedena směrnicí č. 2007/66/EC ze dne 11. prosince 2007 (harmonizační lhůta končí dne 20. 12. 2008). Publikace rovněž obsahuje návod ekonomických metod hodnocení veřejných zakázek a zásady pro stanovení vhodných kritérií a jejich vah. Komentář lze doporučit zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek, advokátům, soudcům, zadavatelským společnostem, právníkům a ekonomům, studentům právnických a ekonomických fakult a dalším zájemcům a tuto problematiku.
Vypredané
69,22 € 72,86 €

Zákon o veřejných zakázkách - Komentář, 3. vydání


Komentář reaguje na právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která vychází ze zadávacích směrnic ES. Upozorňuje rovněž na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek.Schválená významná velká novela zákona o veřejných zakázkách na sklonku roku 2011 byla impulsem pro zpracování nového vydání komentáře k tomuto zákonu. Komentář reaguje především na zásadní změny v právech a povinnostech zadavatelů a dodavatelů, ale i na další změny týkající se veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, vyhlášku týkající se technických (ekologických) podmínek u veřejných zakázek na dopravní prostředky, ale i na limity pro nadlimitní veřejné zakázky od 1. 1. 2012.Komentář je určen především dodavatelům a zadavatelům veřejných zakázek, poradcům, advokátům, ale i osobám z akademické sféry, a dalším osobám přicházejícím do styku s touto právní problematikou.
Vypredané
75,47 € 79,44 €

Zákon o veřejných zakázkách. Komentář...


Impulsem ke zpracování nového vydání komentáře byly důležité novely přijaté v roce 2013 (např. zákonné opatření senátu č. 341/2013 Sb.), 2014 a 2015 (poslední z března 2015 č. 40/2015 Sb.) a změny, které nastaly v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Upozorňuje na změny v oblasti finančních limitů pro nadlimitní zakázky, na změny v problematice hodnotící komise, v řízení před Úřadem, na nové směrnice EU apod. Komentář obsahuje odkazy na související předpisy, aktuální judikaturu i metodiku zadávání veřejných zakázek.
Vypredané
84,40 € 88,84 €