Nikoleta Jurčinová

autor

Cyril a Metod


Myšlienka zorganizovania vedeckej konferencie Forum Slavica s podtitulom Cyril a Metod, vznikla na pôde občianského združenia Slavica z Nitry. Bola sprievodným podujatím Dní Slovanov, ktoré sa uskutočnili v Nitre a v Alekšinciach, v dňoch 5.-7. Júla 2013. Tento 4. ročník konferencie sa niesol v duchu pripomenutia si 1150. výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy. Dni Slovanov boli založené s cieľom vytvoriť tradíciu stretávania sa zástupcov slovanských národov, etník a komunít z celého sveta a zároveň prispieť k budovaniu spoločného európskeho domu, kde nájdu svoje miesto všetky slovanské národy v spolupráci s ostatnými národmi Európy.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Ornamenty


Omaľovánka
Vypredané
4,75 € 5,00 €