Jiří Kadleček

autor

Základní geometrické útvary


Pracovní sešit je zaměřený na procvičování a opakování učiva. Většina řešení úloh spočívá v pouhém doplňování výsledků určovaných zpaměti a v dokreslování grafických situací. Systematicky jsou uváděny aplikační úlohy z běžného života, průběžně jsou zařazovány kontrolní testy. Sešit zefektivní a oživí práci ve škole, usnadní diferenciaci žáků, umožní individuální zadávání úloh. U většiny úloh je jako návod uveden vzor řešení, ke všem úlohám jsou uvedeny výsledky. Lze ho tedy využívat i doma k samostatnému docvičování a opakování probíraného učiva
Vypredané
2,32 € 2,44 €

Matematika pro 7.roč.ZŠ,1.díl


Matematika pro 7.roč.ZŠ,1.díl
U dodávateľa
4,86 € 5,12 €