Hana Kanisová

autor

UML srozumitelně


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2006: UML srozumitelněModel má při tvorbě softwaru stejný význam jako výkres při realizaci stavby. Zejména u rozsáhlejších objektově založených řešení si opomenutí modelovací fáze předtím, než se pustít e do psaní kódu, nelze představit. Zavedeným standardem pro dokumentování softwaru ve všech fázích jeho vývoje od úvodních myšlenek až po hotový program je již několik let jazyk UML (Unified Modeling Language). Pomocí stanovených grafických symbo lů umožňuje přehledně a srozumitelně dokumentovat software a výrazně tak usnadňuje komunikaci mezi programátory a zákazníky i mezi programátory navzájem. Stávající publikace věnované UML byly svým přístupem k této poměrně náročné problematice určeny spíše zkušenějším analytikům a programátorům,. Příručka UML srozumitelně bere toto na vědomí a seznamuje s jazykem UML a návrhem objektové aplikace od úplného začátku, srozumitelnou řečí, s množstvím ilustrativních prvků a na jednoduchém příkladě ze známého prostředí. Dojde přitom na všechny potřebné kroky návrhu aplikace i diagramy UML (diagramy tříd, případů užití, objektové spolupráce, sekvenční diagramy, stavové diagramy, diagramy aktivit a další). S knihou se postupně naučíte: -Co je UML a CASE nástroje -Požadavky uživatele jako výchozí bod pro tvorbu software -Podchycení firemních procesů pomocí procesního modelování -Nalezení a popis případů užití (Use Cases) -Modelování tříd objektů -Realizace chování systému pomocí diagramů objektové spolupráce -Seskupení jako vyšší úroveň objektů -Zkoumání komplexního chování objektů pomocí stavových diagramů -Diagramy aktivit a vhodnost jejich použití -Datové modelování -Mapování tříd objektů do databázových tabulek -UML a komp onentový vývoj Popisovaným standardem UML je verze 1.5, ukázky převážně z jednoho z nejpoužívanějších CASE nástrojů Select Component Architect, použitou metodikou je pak Select Perspective. Útlá a nekomplikovaná knížka pomůže v začátcích či v nesnáz ích všem softwarovým analytikům, programátorům i studentům oborů softwarového inženýrství i těm, kdo nemají s modelováním softwaru žádné zkušenosti a diagramy UML pro ně byly dosud nečitelnou mapou.
Vypredané
8,17 € 8,60 €

UML srozumitelně


Obliba jazyka UML, který je používán jako jeden ze základních nástrojů při analýze, návrhu a modelování aplikací, stále roste. Srozumitelná publikace napsaná zkušenou autorskou dvojicí vás postupně seznámí se všemi oblastmi používání tohoto mocného jazyka i se souvisejícími technikami používanými při vývoji softwaru. Použití popisovaných technik je vždy názorně ilustrováno na konkrétním příkladu v nástroji CASE. Celým textem knihy prolínají užitečné případové studie, ukázky reálných projektů i praktické diagramy a schémata v jazyce UML. Ihned tak uvidíte, jak probíraná témata řeší profesionálové z reálné praxe při své každodenní práci. Kniha vám mimo jiné přívětivě vysvětlí: Jak důležitá je správná, kompletní a přesná specifikace požadavků Jak si poradit s procesním modelováním K čemu slouží nový standard modelování procesů BPMN Jak správně definovat případy užití a jak plně využívat jejich sílu Jak modelovat třídy, objekty a objektovou spolupráci Jak vám při každodenním vývoji pomohou stavové diagramy a diagramy aktivit Jak si poradit s nesnadnými úkoly v rámci datového modelování Proč je užitečné držet se při vývoji osvědčených metodik, například metodiky Select Perspective Jaké jsou nejmodernější trendy při vývoji software a jak je modelovat pomocí UML: komponentový vývoj a koncept MDA Jaká je podstata analýzy webových služeb pomocí UML Kniha, jejíž text je kompletně aktualizován na nové technologie jazyka UML 2.0, pomůže v začátcích či v nesnázích všem softwarovým analytikům, programátorům i studentům softwarového inženýrství. O autorech: Ing. Hana Kanisová je absolventkou Technické univerzity Ostrava, držitelkou certifikátu znalostí UML a metodiky Select Perspective a držitelkou certifikátu IPMA Project Management Fachmann. V současnosti pracuje ve společnosti PVT, a.s. jako konzultant IT. Ing. Miroslav Müller je absolventem ČVUT Praha, obor elektronické počítače. Je držitelem certifikátu IPMA Project Management Fachmann a v současné době pracuje ve společnosti PVT, a.s. jako konzultant IT. Zabývá se také překlady odborné literatury z oblasti softwarového inženýrství.
Vypredané
8,54 € 8,99 €