Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Marián Kapolka

autor

Čo nesmiete vedieť


Čo pred nami vedci a historici zatajujú? Mnohé vedecké a historické akože fakty nie sú také jednoznačné, ako učenci tvrdia. Ba neraz doslova naopak. Viaceré tzv. nedotknuteľné ikony, či piliere vedy a histórie sa v posledne dobe poriadne otriasajú. Ani dejiny Zeme a ľudstva nie sú plynulé. Zanikli alebo akoby z ničoho nič sa stratili celé civilizácie. Ako je to možné? Prečo napríklad zanikla Veľká Tartária? Je globálne otepľovanie skutočné alebo ide len o účelový výmysel? Nové vedecké fakty nie sú konšpirácie. A čo naše predstavy o vesmíre? Nie sú mylne? Čo prezrádzajú staroveké mapy? Kedy boli skutočne zničené Pompeje? Ako je to s datovaním rôznych historických udalostí? Niečo tu nesedí. Prebehlo vôbec sťahovanie národov? Alebo si aj to vymysleli len poniektorí historici? A viete, že sa aj presne vie, kedy, kto a prečo to urobil? Ostatní to len otrocky opisujú a tvária sa učene a bohorovne. Prečo naši slovenskí a českí historici zatajujú svojich predchodcov? Prečo pred nami zatajujú pravdu?
Na sklade > 5Ks
14,25 € 15,00 €

Zatajení Slovania prvých storočí


Viete, že sme boli okradnutí o 500 rokov našej histórie? Ako je to možné? Prisťahovali sa Slovania do strednej Európy a na Balkán až v niekedy v 6. 7. storočí, ako tvrdí oficiálna historiografia? A kde sídlili dovtedy, keď podľa historikov odrazu doslova zaplavili obrovskú oblasť Európy od Baltiku až po Jadran, a na západe až po Rýn? Odpoveď, že asi v močaristých oblastiach ukrajinskej Pripjate, je skutočne neuveriteľná! A tieto šíre priestory vraj predtým obývali bojovné kmene nemeckých Germánov. Ako mohli tí zaostalí Slovania vytlačiť z ich sídiel dobre vyzbrojených Germánov? Uskutočnilo sa vôbec také sťahovanie národov v 5. 6. storočí? Vymenilo sa kompletne obyvateľstvo na ploche asi 2-och miliónov km2? O tom niet v starých prameňoch ani slovíčka! Ako to teda bolo? Skutočne bol prvým vládcom slovanských národov v našich končinách až kráľ Samo počiatkom 7. storočia? A čo bolo predtým? Dnes sa čoraz jasnejšie ukazuje, že takýto model dejín je falošný a skreslený! Predkladáme Vám dôkazy početnej skupiny dejepiscov z 18.- 19. storočia, ako i od bádateľov zo súčasnosti, že ide len o účelové nemecké klamstvo pangermanizmus, ktoré sa umelo udržuje v historiografii až do dnešných dní. Poctivý výskum ukazuje, že Germáni - údajne nemeckého pôvodu, boli vlastne Slovania. A preto aj prvé storočia letopočtu v našich krajoch nepatria Nemcom, ale našim priamym slovanským predkom. Patríme medzi starobylé národy a mali by sme byť hrdí na svoj pôvod a dejiny.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Dejiny celkom inak: Záhadné megality a stratené technológie


Megality, veľké kamene, obelisky, bralá, osamelé či ich skupiny, rondely, celé obrovské stavby, pyramídy ap., vyskytujúce sa na mnohých miestach sveta, oddávna ľudí fascinovali. Kto to postavil? Ako to postavili? Ako dokázali vôbec pohnúť takými obrovskými skalami, kvádrami? Prečo to vôbec robili? Pomocou čoho? Postavili to vôbec ľudia alebo nejakí obri, či mimozemšťania? Megality vyvolávajú množstvo otázok od najstarších čias. Sú pozostatkami nejakej neznámej civilizácie? Aký bol ich účel? Náboženský, astronomický, kalendárny, či observačný? Sú skutočne orientované k severnému pólu, a ak áno, tak prečo? Vyskytujú sa v Číne, v južnej Amerike, Afrike, v Európe, ale aj u nás. Prečo toľko námahy a úsilia? Došlo v minulosti na Zemi ku katastrofe? Došlo k posunu zemských pólov? Prevrátila sa celá zemeguľa? Ako vtedy vyzeral svet? Došlo k zmenám v celej našej planetárnej sústave? Čo sa vlastne stalo? Poposúvali sa planéty? Mohli byť megality nejaké energetické zariadenia? Čo si o tom myslia vedci a čo ezoterici? Čo hovoria staré legendy a eposy? Že by to nebolo ani tak dávno ako si myslíme? Ovládali naši predkovia nejaké iné energie? Sú to len fantázie alebo fakty? Prečo sa o tom nehovorí? Kto tají tieto veci pred nami? Nevidíme pozostatky toho minulého sveta stále okolo seba? Dívame sa dobre? Skutočne postavil mesto Petrohrad cár Peter Veľký? Nebolo to inak? A mnoho ďalších a ďalších otázok a odpovedí. Ešte o knihe ...o čom to je....mimo anotácie Dnes už nielen nezávislí bádatelia, ale už aj mnohí vedci otvorene hovoria o tom, že "Dejiny prebehli inak", ako sa tvrdí oficiálne. Na základe nových poznatkov spochybňujú nielen evolučný model geológie, ale vývoj ľudskej civilizácie.Viacerým nesedí ani oficiálna chronológia ľudských dejín. Jedna skupina posúva dejiny do desiatok tisíc rokov vzdialenej minulosti mýtických civilizácií Atlantídy či Hyperborey, pričom vychádzajú z realisticky poňatých starovekých mýtov a legiend, vrátane tézy o bohoch - mimozemšťanoch. Druhá skupina argumentuje absenciou dokázateľných písomností a artefaktov pred 10. storočím. Naznačuje "temné obdobia" bez udalostí a preto navrhla tzv. Novú chronológiu, ktorá skracuje poznané dejiny na sotva 1000 rokov. Hlavný prúd vedy je však k obom názorom hluchý. Čo nemôže však ignorovať je ohromné množstvo starých stavieb a komplexov gigantických rozmerov. Vedci sa nevedia dohodnúť načo slúžili, ani kto a kedy ich postavil. Očividné je, že to nemohli byť "primitívni neolitici". Odpoveď by, prekvapujúco, mohli poskytnúť novátorské teórie astrofyziky - elektrického vesmíru. Podľa týchto modelov sa naša planetárna sústava vyvíjala vplyvom gigantických magneto-elektrických síl a nie gravitačne. No a v tomto období tzv. "zlatého veku" dokázali vraj naši predkovia tieto mohutné sily magnetických prúdov využiť prostredníctvom obrovských kameňov - megalitov. A okrem toho, pravdepodobne to nebolo ani tak dávno! Mýtické civilizácie vraj nadväzujú priamo na stredovek ako ho chápe "školský dejepis". A aká je odpoveď pre tieto obidve napohľad antagonistické teórie? O tom sa dočítate na stránkach tejto knihy. Cez tieto novátorské prístupy skutočne uvidíte niečo neuveriteľné -uvidíte dejiny ľudstva celkom inak.
U dodávateľa
18,05 € 19,00 €

Poslanie Strážcov Alatyru


Marián Kapolka sa zaujíma o poznatky nekonvenčnej vedy, filozofie, histórie a náboženstva, o záhadné a nevysvetliteľné javy. V poslednom desaťročí zhromaždil množstvo materiálov z oblasti ortodoxnej, ale najmä "romantickej" mytológie, hlavne zo slova nského prostredia. Úvahy, články, poviedky a príspevky z internetových diskusií k uvedeným témam vydával formou samizdatov pre blízky okruh záujemcov. Pripravovaným vedeckopopulárnym knihám o alternatívnej histórii Geometria grálu a Pád nebeského pil iera predchádza práve kniha Poslanie Strážcov Alatyru. Z nesúrodých materiálov zo slovanského prostredia - mýtov, legiend, povestí a rozprávok - autor vytvoril dielo, ktoré medzi knihami tohto žánru zatiaľ chýbalo: ucelený epos z obdobia vzniku prasl ovanských rodov a spoločenstiev, korešpondujúci s mnohými, hlavne iránskymi a indickými mýtmi, i s poznatkami mnohých vedcov.
Vypredané
12,43 € 13,08 €

Všetko bolo inak


Stále novšie a novšie vedecké objavy ukazujú, že nielen vznik človeka, ale aj celá história ľudstva boli úplne iné, ako sa učíme v škole. Kto a prečo sfalšoval históriu? Je to všetko úplne neuveriteľné a prekvapivé. Proste - všetko bolo inak. Keď sa začnete hlbšie zaoberať prehistóriou ľudstva , zákonite musíte dospieť k tomu, že mnohé kacírske myšlienky sú plne oprávnené. Mnohé veci sú totiž akési nelogické a naproste odporujú mnohým faktom. Sú vedecké doktríny uniformizmu a darvinizmu správne? Alebo človek skutočne žil na Zemi spolu s dinosaurami? Odkiaľ vlastne pochádzame? Aké sú temné stránky prehistórie ľudstva? Sme skutočne výtvorom bohov Anunnaki? Čo spôsobovalo cyklické katastrofy na Zemi? Kedy nás čaká najbližšia katastrofa? Existuje dvanásta planéta? Čo nám naznačuje mayský kalendár? Kto postavil staroveké stavby? Nemajú náhodou prastaré legendy a texty pravdu? Ako to vlastne bolo s biblickou potopou, Babylonskou vežou, či dobou ľadovou? Bola vôbec doba ľadová? A keď bola - aká bola? O čom svedčia pyramídy? Nesedí dokonca ani datovanie významných svetových udalostí v minulosti. Je celá história ľudstva sfalšovaná? Prečo? Kto to urobil? Dokonca ani to, čo sa bežne učíme v školách asi nie je pravda! Ako to bolo vlastne s históriou Rímskej ríše? Sú to skutočne historické záznamy alebo obyčajné podvrhy? A čo dejiny nás Slovanov? Nezdajú s Vám tiež akési čudné? Nelogické? Ukazuje sa, že dokonca ani dejiny kresťanstva nie sú pravdivé ! Ako to teda bolo? Jednoducho - všetko bolo inak! Varovanie pre čitateľov: Názory uvedené v tejto knihe väčšinou odporujú oficiálne prijatým teóriám a poučkám geológie, paleografie, historiografie a ďalších vedeckých disciplín. Nepovažujeme ich však za nejakú novú a jedine správnu, či neomylnú teóriu, tieto veci - fakty a hypotézy treba naďalej skúmať, zvažovať, upresňovať a potvrdiť alebo zavrhnúť, pokiaľ sa ukáže, že sú nesprávne a neodôvodnené.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Mystérium hyperborey


V dejinách ľudstva je omnoho otvorených otázok, aj keď vám to v škole nepovedia. Napríklad tajomstvá predpotopných udalostí a súvislosti so zničenou Atlantídou sú nám aspoň ako tak známe aj z diela starovekého filozofa Platóna. Čo ale vieme o údajnej mýtickej pravlasti bielej rasy ďaleko na severe – o Hyperborey? Hovorili o nej mnohí starí grécki dejepisci i perzské mýty. Bola vraj tiež zničená, pre zmenu obrovskými prívalmi snehu a ľadu. Čím bola spôsobená táto pohroma? Sú tu ale aj mnohé iné otázky. Napríklad sú tzv. „zasvätenci“ naozaj dobrodincami, alebo sú služobníkmi temných duchovných síl? Sú pod vedením temného planetárneho vedomia, spojeného s planétou Saturn? Sme uzavretí v „matrixe“ padlého archanjela? Ak áno, dá sa z tohto väzenia oslobodiť? Ako s tým súvisí učenie Budhu, indických véd a kresťanskej gnózy?.
Vypredané
10,45 € 11,00 €

Veľké slovanské dobytie sveta


Napadlo vám niekedy, že svetové dejiny v skutočnosti mohli byť celkom iné, ako sa to učíme v škole? Keď začneme dôkladne študovať históriu, nadobudneme dojem, akoby história bola akási pretrhnutá. Mnohí vedci tvrdia, že došlo k veľkej globálnej katastrofe, ktorá dejiny celkom zmenila. Existuje mnoho dôkazov, a to nielen geologických, archeologických, aleaj v kalendároch chýbajú celé stáročia. Ako je to možné? Je to len naša neznalosť alebo došlo k úmyselnému falšovaniu oficiálnej histórie? Ako je možné, že mnohé kroniky na základe, ktorých bola vytvorená oficiálne história existujú len v opisoch opisov? Sú tieto opisy pravé, alebo ide o vymyslené falzifikáty? Sú uznávaní stredovekí historici, len firmy s ručením obmedzeným? Aké boli skutočné neskreslené dejiny? A týka sa to, a to veľmi, aj nás na Slovensku. Je tu priveľa otázok a paradoxov, aby to mohla byť pravda. Je nevyhnutá zmena koncepcie skúmania dejín? Kedy vlastne skutočne začal náš kresťanský letopočet? Ak ste doteraz ešte neboli prekvapení, tak teraz určite budete.
Vypredané
14,25 € 15,00 €