Max Kašparů

autor

Malý kompas viery


Autor uvažuje o formalizme a rutine v našom náboženskom živote a chce netypickým spôsobom prebúdzať „kostolných spáčov“ a povzbudiť i tých, ktorí to s kresťanským životom myslia troška vážne. Výstižné ilustrácie Jana Heraleckého spolu s vtipným textom robia z Vieromeru originálnu, pouč nú a priam zábavnú publikáciu.
Vypredané
3,15 € 3,32 €

V plášti aj dalmatike


Súbor esejí známeho českého spisovateľa, psychiatra a premonštrátskeho diakona o problémoch jednotlivých ľudí a súčasnej spoločnosti vo vzájomných vzťahoch k Cirkvi a kresťanskej tradícii vôbec.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Šum z pěn


Myšlenky a básně premonstrátského terciáře a psychiatra se dotýkají hlubokých problémů života.
Vypredané
4,38 € 4,61 €

Třicet případů..., aneb malé, bílé, kulaté


Nebyl jsem, v případě napsání této útlé publikace, inspirován majorem Zemanem ani jeho třiceti socialisticko - kriminalistickými kousky, ale výzvou mých přátel, abych zavzpomínal na třicet roků své lékařské, především psychiatrické praxe a vybral z nich stejný počet vážných i veselých příběhů.
Vypredané
4,25 € 4,47 €

O bludných kruzích a bludných kamenech


"Už více než pětatřicet roků naslouchám ve své ordinaci lidským osudům. Povětšinou těm, které se týkají vztahů. A to nejen vztahů mezi mužem a ženou, dětmi a rodiči nebo vztahů mezigeneračních, ale i těm, které se vytvořily mezi rodiči a školou, obča nem a institucí nebo učiteli a jejich žáky. Jde o stesky, jejichž četnost i obsah se postupem času rozšiřují. Po těch letech mohu říci, že všechny vztahy, společně se stavy, vytváří bludný kruh. Mimo svoji ordinaci se pohybuji prakticky po všechna lé ta ještě mezi soudy, výchovnými ústavy mládeže, kriminály, komisemi péče o dítě a více než dvacet let se věnuji soudnímu znalectví. Denně se setkávám nejen s duševními chorobami, ale i s takovými specialitami jako jsou vraždy, loupežná přepadení, zná silnění, sexuální zneužívání dětí, trestné činy alkoholiků a toxikomanů. Koneckonců i já sám se pohybuji v bludných kruzích patologického prostředí tohoto světa a nacházím zde i bludné kameny, které dělají lidské životy skutečně přetěžkými. Kruhy i k ameny jsou v prostoru, kde řešení složitých osudů mých klientů neladí s učenými knižními teoriemi a proto v této publikaci nebudu vycházet z teorií, ale z mojí lékařsko-diakonské praxe. Pokud se čtenář na některé stránce takzvaně "najde", možná mu sv itne i naděje na řešení jeho osobního problému. A v takovém případě jsem tuto knížku nepsal zbytečně."
Vypredané
4,38 € 4,61 €

Naslouchat je víc než poslouchat


Želivský premonstrát, pelhřimovský psychiatr, žirovnický divadelní ochotník, vysokoškolský učitel, spisovatel a světoběžný esperantista se tentokrát na chvíli zastavil, aby posbíral svá rozhlasová, časopisecká a novinová zamyšlení. Naprostou většinu z nich tvoří pořady Jak to vidí ?, které s ním vysílal Český rozhlas 2 , Praha. Menší část je sestavena z jiných mediálních pramenů včetně článků z Týdeníku Rozhlas. Zvláště jeho rozhlasové pořady bylo potřeba přeložit z podoby mluvené do podoby písemné, dokončit již v éteru otevřené myšlenky a dát jim tím pádem pevnější tvar a rychlejší spád.
Vypredané
6,17 € 6,49 €

Hypnóza, pastorální kauza


Kniha obsahuje vybrané kapitoly z hypnologie ve vztahu k pastorální praxi.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky


Příručka pro studenty teologických fakult a zpovědníky. Obsah práce je koncipovaný tak, aby byl srozumitelný nelékařské veřejnosti. V první – obecné části – autor uvádí stručný přehled psychologických a pastoračních pohledů, postojů, názorů a přístupů ke zpovědní praxi.Ve druhé – speciální části – se autor věnuje popisu těch duševních chorob a poruch, se kterými se může kněz v roli zpovědníka setkat a podávám základní informace o možnostech přístupu k dané problematice.
Vypredané
5,59 € 5,88 €

O bludných kruhoch a bludných kameňoch


Obľúbený český psychiater a diakon sa tentoraz venuje téme, ktorá zamestnáva ľudstvo od nepamäti a v súčasnosti azda ešte o čosi viac – ľudským vzťahom. Znalec ľudskej duše opäť v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy v ich najrôznejších podobách. Hovorí o ľuďoch, ktorí si ich vedia vytvárať k iným ľuďom, kultúrnym i duchovným hodnotám, ale aj o tých, u ktorých jedna z týchto troch zložiek zlyháva. Do jeho ambulancie vstupujú pacienti s nespočetným množstvom problémov i komplexov. Neraz súvisia práve s tým, že si nedokážu vytvoriť skutočné hlboké vzťahy, a tak sa pohybujú v labyrinte bludných kruhov, ktoré navyše zaťažujú bludné kamene v podobe porúch každého druhu – závislosti, sexu či vlastnej povahy. V útlej publikácii nájde čitateľ aj kus svojho osudu a tiež podnet na to, ako osobný problém vyriešiť.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Inými slovami


V tejto publikácii si v myšlienkových "jednohubkách" všíma najrôznejšie stránky ľudského života. Ponúkané zamyslenia treba nechať , podobne ako jednohubky na jazyku, voľne sa rozplynúť v našich vlastných úvahách.
Vypredané
3,14 € 3,30 €

V spätnom zrkadle


Inšpiratívny text Maxe Kašparů podfarbený umeleckými fotografiami Jindřicha Štreita, nám opäť poodhalí kúsok z vnútorného i profesného života známeho autora. Krátke poohliadnutia sa na už prežité, nie sú iba spommienkou, sú momentom zamyslenia sa nad prítomným okamžikom.
Vypredané
3,71 € 3,90 €

Zápisník potulného kazateľa


Inak pristupujeme k čítaniu cestovného poriadku a inak k detektívnemu románu. Z prvého textu sa dozvieme, o koľkej hodine budeme.v cieli plánovanej cesty, v druhom sa na konci dozvieme rozuzlenie zložitého prípadu. Celkom inak treba pristupovať k textu, ktorý je polotovarový,ktorý čitateľa pozýva...
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou


Poznali sme ho ešte ako diakona a psychiatra a mnohí sme aj čítali knihy alebo počúvali jeho prednášky. Kto je však Max Kašparů zblízka? Aká je jeho životná cesta, čo sa skrýva „za“...? Kniha prináša silný rozhovor s h. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslavom Maxmiliánom Kašparů, PhD., Dr. h. c., človekom, ktorý je dnes gréckokatolíckym kňazom, no celý život odmietal hrať pred Božou tvárou divadlo. V knižnom rozhovore sa dočítate: *o tom, že tu vôbec nemusel byť, ak by sa jeho mama rozhodla inak, a tiež o jeho náročnom detstve bez otca *o zmarenej svadbe s nevestou, ktorá to vzdala pár dní pred obradom, ale aj o novej známosti, trvajúcej len pár hodín, ale zavŕšenej úspešnou svadbou a doterajším pevným manželstvom *o domácich poštových holuboch, vysokoškolských skúškach, skúsenostiach s hypnózou i o písaní poézie *o aktuálnej kňazskej službe i o tom, že niekedy je v spovednici lekárom i kňazom zároveň V knihe nájdete aj poctivé rady do života: *na čo si pred manželstvom dávať pozor a aké sú nášľapné míny v manželstve; *čo s chorými manželstvami, v ktorých môže byť jeden z manželov psychopat; *ako v živote nevyhorieť a mať zdravé telo, ducha i dušu. Kniha obsahuje aj ďalšie štyri rozhovory s Maxom Kašparů. Každá kapitola prináša zhrňujúcu myšlienku napísanú vlastnou rukou autora.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou


Poznali sme ho ešte ako diakona a psychiatra a mnohí sme aj čítali knihy alebo počúvali jeho prednášky. Kto je však Max Kašparů zblízka? Aká je jeho životná cesta, čo sa skrýva „za“...? Kniha prináša silný rozhovor s h. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslavom Maxmiliánom Kašparů, PhD., Dr. h. c., človekom, ktorý je dnes gréckokatolíckym kňazom, no celý život odmietal hrať pred Božou tvárou divadlo. V knižnom rozhovore sa dočítate: *o tom, že tu vôbec nemusel byť, ak by sa jeho mama rozhodla inak, a tiež o jeho náročnom detstve bez otca; *o zmarenej svadbe s nevestou, ktorá to vzdala pár dní pred obradom, ale aj o novej známosti, trvajúcej len pár hodín, ale zavŕšenej úspešnou svadbou a doterajším pevným manželstvom; *o domácich poštových holuboch, vysokoškolských skúškach, skúsenostiach s hypnózou i o písaní poézie; *o aktuálnej kňazskej službe i o tom, že niekedy je v spovednici lekárom i kňazom zároveň. V knihe nájdete aj poctivé rady do života: *na čo si pred manželstvom dávať pozor a aké sú nášľapné míny v manželstve; *čo s chorými manželstvami, v ktorých môže byť jeden z manželov psychopat; *ako v živote nevyhorieť a mať zdravé telo, ducha i dušu. Kniha obsahuje aj štyri rozhovory s Maxom Kašparů, ktoré vyšli na kresťanskom internetovom portáli www.cestaplus.sk. Každá kapitola prináša zhrňujúcu myšlienku napísanú vlastnou rukou autora. 2. vydanie
Vypredané
9,98 € 10,50 €

Vieromer


Autor uvažuje o formalizme a rutine v našom náboženskom živote a chce netypickým spôsobom prebúdzať „kostolných spáčov“ a povzbudiť i tých, ktorí to s kresťanským životom myslia troška vážne. Výstižné ilustrácie Jana Heraleckého spolu s vtipným textom robia z Vieromeru originálnu, pouč­nú a priam zábavnú publikáciu.
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou


Poznali sme ho ešte ako diakona a psychiatra a mnohí sme aj čítali knihy alebo počúvali jeho prednášky. Kto je však Max Kašparů zblízka? Aká je jeho životná cesta, čo sa skrýva „za“…? Kniha prináša silný rozhovor s h. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslavom Maxmiliánom Kašparů, PhD., Dr. h. c., človekom, ktorý je dnes gréckokatolíckym kňazom, no celý život odmietal hrať pred Božou tvárou divadlo. V knižnom rozhovore sa dočítate: - o tom, že tu vôbec nemusel byť, ak by sa jeho mama rozhodla inak, a tiež o jeho náročnom detstve bez otca; - o zmarenej svadbe s nevestou, ktorá to vzdala pár dní pred obradom, ale aj o novej známosti, trvajúcej len pár hodín, ale zavŕšenej úspešnou svadbou a doterajším pevným manželstvom; - o domácich poštových holuboch, vysokoškolských skúškach, skúsenostiach s hypnózou i o písaní poézie; - o aktuálnej kňazskej službe i o tom, že niekedy je v spovednici lekárom i kňazom zároveň. V knihe nájdete aj poctivé rady do života: - na čo si pred manželstvom dávať pozor a aké sú nášľapné míny v manželstve; - čo s chorými manželstvami, v ktorých môže byť jeden z manželov psychopat; - ako v živote nevyhorieť a mať zdravé telo, ducha i dušu.
Vypredané
11,88 € 12,50 €