! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Tomáš Kempenský

autor

Nasledovanie Márie


Skvostné dielo Tomáša Kempenského o úlohe Panny Márie v duchovnom živote, zoradené do štyroch kníh v štýle svetoznámeho Nasledovania Krista. Pomôže nám lepšie porozumieť Máriinmu materstvu vo vzťahu k nám aj v neoddeliteľnom vzťahu ku Kristovi. Keďže ku Kristovi prichádzame skrze Máriu, Nasledovanie Márie sa stane pre každého cenným návodom na ceste k nemu. Spolu s Nasledovaním Krista tvoria tieto diela nerozlučný pár pre tých čitateľov, ktorí túžia napredovať v duchovnom živote.
Na sklade 2Ks
5,61 € 5,90 €

Čtyři knihy o následování Krista


Ve 2. polovině 14. století zaplavuje Evropu nový proud obnovy zbožnosti, který reaguje na neutěšený stav církve. Ona devotio moderna se šíří ze své nizozemské vlasti velmi silně též na Východ. V našich zemích poznamená myšlení předhusitských kazatelů. Po zmatcích husitských válek a papežského schizmatu je třeba znovu nalézt společnou křesťanskou vizi. Jeden z nejvypjatějších myšlenkových proudů představuje život a dílo Tomáše z Kempen, který svým evangelizačním úsilím vedl lidi k pokoře, poslušnosti a naprosté oddanosti Bohu. Ve čtyřech kapitolách: Užitečná napomenutí pro duchovní život Napomenutí k vnitřnímu životu O vnitřním potěšení a O svátosti oltářní, nastolil důležité otázky své doby, které ale promlouvají i k dnešnímu čtenáři, jinak by se sotva stala po Bibli nejrozšířenější knihou světa.
U dodávateľa
8,40 € 8,84 €

Nasledovanie Krista


Po Biblii druhá najčítanejšia kniha svetovej literatúry ovplyvňuje a formuje ľudí vo všetkých kútoch sveta už dlhých takmer šesť storočí. Autorstvo diela sa pripisuje nemeckému augustiniánskemu mníchovi Tomášovi Kempenskému (1379/1380 1471) a po prvý raz vyšlo ako anonym okolo roku 1418. Z latinskej pôvodiny De Imitatione Christi bola kniha preložená do mnohých jazykov a dodnes každý rok vychádzajú nové vydania. Odhaduje sa, že v súčasnosti jestvuje vyše tritisíc vydaní Nasledovania Krista, pričom tisíc z nich sa nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Autor napísal knihu pre rehoľníkov, no väčšina výrokov a pozorovaní je taká blízka každodennému životu, že v nej nájde užitočné poučenie a povzbudenie pre život azda každý. Nasledovanie Krista sa zaraďuje do mystickej nemecko-holandskej školy 14. 15. storočia známej pod názvom devotio moderna. Obsahovo je dielo rozdelené do štyroch kníh Užitočné napomenutia pre duchovný život, Cesta k vnútornému životu, O vnútornej úteche a O Oltárnej sviatosti ich poradie sa v rozličných vydaniach odlišuje. Kniha bola dlho považovaná za najdôležitejší návod na nasledovanie života Ježiša Krista, ktorého téma je v kresťanstve prítomná vo viacerých rovinách od jeho počiatkov. Uznanie si dielo vyslúžilo nielen u katolíkov, ale aj u protestantov, pričom ovplyvnilo tak svätcov, ako aj filozofov, spisovateľov, politikov či vedcov.
Na sklade 3Ks
5,23 € 5,50 €

Nasledovanie Krista


Kniha Nasledovanie Krista, ktorej autorstvo sa pripisuje nemeckému augustiniánskemu mníchovi Tomášovi Kempenskému, vychádza v novej grafickej úprave už v 12. vydaní. Po prvý raz vyšla ako anonym okolo roku 1418 a z latinčiny bola preložená do mnohých jazykov. Odhaduje sa, že v súčasnosti jestvuje vyše tritisíc vydaní Nasledovania Krista, pričom tisíc z nich sa nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Kniha bola dlho považovaná za najdôležitejší návod na nasledovanie života Ježiša Krista, ktorého téma je v kresťanstve prítomná vo viacerých rovinách od jeho počiatkov. Uznanie si dielo vyslúžilo nielen u katolíkov, ale aj u protestantov, pričom ovplyvnilo tak svätcov, ako aj filozofov, spisovateľov, politikov či vedcov.
Na stiahnutie
3,50 €

dostupné aj ako:

Nasledovanie Krista


Kniha Nasledovanie Krista, ktorej autorstvo sa pripisuje nemeckému augustiniánskemu mníchovi Tomášovi Kempenskému, vychádza v novej grafickej úprave už v 12. vydaní. Po prvý raz vyšla ako anonym okolo roku 1418 a z latinčiny bola preložená do mnohých jazykov. Odhaduje sa, že v súčasnosti jestvuje vyše tritisíc vydaní Nasledovania Krista, pričom tisíc z nich sa nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Kniha bola dlho považovaná za najdôležitejší návod na nasledovanie života Ježiša Krista, ktorého téma je v kresťanstve prítomná vo viacerých rovinách od jeho počiatkov. Uznanie si dielo vyslúžilo nielen u katolíkov, ale aj u protestantov, pričom ovplyvnilo tak svätcov, ako aj filozofov, spisovateľov, politikov či vedcov.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Nasledovanie Krista


Každý kresťan tu nájde užitočné rady a povzbudenia pre každodenný život.
Vypredané
1,90 € 2,00 €