Michael Kerrigan

autor

Řím


Starověká římská civilizace trvala téměř tisíc let. V době, kdy dosáhla vrcholu, sahala římská říše od Británie na severozápadě Evropy po Egypt a Sýrii na Středním východě. Svět starověkých Římanů ožívá v nápisech různého data od raného období řím ské republiky až po poslední dny existence římské říše. Nápisy jsou vyryty do bronzových destiček nebo vytesány do kamenných tabulek, pohřeb-ních stél, ale třeba i schodů v hledišti amfiteátru. Pocházejí z míst od sebe tak vzdálených, jako jsou Pompe je v Itálii, Cádiz ve Španělsku, Arykanda v Turecku nebo Palmýra v Sýrii. Zaznamenávají slova a činy politiků, vojáků, kněží, gladiátorů i prostých lidí a vypovídají o věcech tak rozmanitých, jako je žal nad ztrátou blízké osoby, náboženské obřady, politické přesvědčení, vojenská vítězství, stavební projekty anebo jídelní lístek, na nějž lákaly hosty číš-nice v pompejském hostinci.
Na sklade 2Ks
3,56 € 3,75 €

Temné dějiny Bible


Lidské oběti, povodně, morové rány, vraždy, masakry, zrada, války, incest, mořské příšery a draci – příběhy obsažené v Bibli jsou mnohdy temnější a krvavější, než bychom čekali. Temné dějiny Bible zkoumají některé z nejstarších příběhů světa, hledají kořeny biblických vyprávění v dějinách Židů, Egypťanů, Asyřanů, Peršanů a Římanů a pátrají po různých výkladech či proměnách zpracování stejných témat v různých biblických knihách. Poutavě napsaná a bohatě ilustrovaná kniha nabízí pozoruhodný rozbor biblických příběhů a nahlíží je z nečekaných úhlů.
Na sklade 1Ks
17,81 € 18,75 €

Hitler – Muž za maskou monstra


Poněkud netradiční biografie o Hitlerovi se zabývá otázkou: Jak se z člověka pocházejícího z běžného, ničím nápadného prostředí stalo monstrum zodpovědné za smrt milionů lidí. Z jakých poměrů pocházel? Jaký měl vztah k matce i ostatním ženám? Jaké momenty utvářely jeho osobnost? Kde byl zrod jeho antisemitismu, nenávisti k homosexuálům a přesvědčení o nadřazenosti německého národa? Kniha je bohatě doprovázena fotografiemi, mnohé z nich jsou barevné, a také portréty či reprodukcemi Hitlerových oblíbených uměleckých děl.
Na sklade 1Ks
20,49 € 21,57 €

Enigma: Jak pomohlo prolomení kódu vyhrát druhou světovou válku


Kniha nabízí pohled na nejvýznamnější bitvy druhé světové války zase z nového pohledu. Jak ovlivnily výsledky bojů rozluštění kódů? Jak se povedlo pokořit „nerozluštitelnou“ německou Enigmu? Publikace obsahuje více než 180 fotografií, map či dobových reálií.
Na sklade 2Ks
17,81 € 18,75 €

A kommunizmus bukásától a XXI. századig


Ismerd meg a XX. század utolsó évtizedének és a XXI. század első éveinek eseményeit, az Európai Unió létrejöttét, a terrorizmus, a globális szórakoztatóipar és a posztmodernizmus korát!
Vypredané
7,89 € 8,30 €

Asian Art - Wga


Exploration of the diversity of art & artifacts from around Asia, detailing the subject depicted, the materials used in their making, and the lives of the artists and artisans who created them. Presented in color reproduction are paintings, prints & screens, ceramics, statues & figures, objets d'Art, textiles & accessories. Biographies & Further Reading. Index by Work; General Index.
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Historie smrti


Kniha zkoumá fenom smrti v rozdílných společnostech a časových obdobích. Zachycuje velice odlišné přístupy ke způsobům pohřbívání ve všech historických obdobích a v nejrůznějších náboženstvích,nevyhybá se ani popisu těch nejpodivnějších praktik a rituálů, včetně orgií…
Vypredané
13,74 € 14,46 €

Zprávy z minulosti


Kniha obsahuje sedm oddílů věnovaných hlavním kulturám starověku: Mezopotámii, Egyptu, Palestině, Persii, Řecku, Féničanům a Etruskům, a nakonec Římanům. Uvnitř se nachází přes 200 fotografií starověkých stél, palácových nápisů, ukázek klínového písma, chrámových textů, textů na svitcích, ale i na střepech keramiky a na zdech. Texty nám představují všechny stránky života ve starověku, od válečných tažení přes zákony a dedikace až po lékařské předpisy, jídelní lístky či politickou propagandu.
Vypredané
19,43 € 20,45 €

Egypt


Civilizace starověkého Egypta, která se zrodila v úrodném údolí Nilu, se rozvíjela od 31. do 1. století před naším letopočtem – déle než kterákoliv jiná v dějinách lidstva. V této knize svět starověkých Egypťanů znovu ožívá. Ce-lobarevná výpravná publikace, určená žákům prvního i druhého stupně základní školy, vypráví dějiny starověkých Egypťanů tak řečeno jejich vlastními slovy – prostřednictvím dochovaných nápisů na kamenných stélách, zdech pa-láců, hrobkách faraonů, hliněných tabulkách a svitcích papyru. Díky přehlednému textu a bohatému obrazovému doprovodu je ideálním dárkem pro školáky, které baví dějepis, ale poslouží i učitelům jako rozšiřující názorný materiál a výborný doplněk učebnice dějepisu. Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let – dozvíte se spoustu zají-mavostí o tom, kdo je psal a proč...
Vypredané
3,56 € 3,75 €

Temná historie římských císařů


Od Julia Caesara k pádu Říma Další kniha ze série „temných dějin“ evropské minulosti se týká římských císařů. Zahajuje dramatickými událostmi kolem Julia Caesara, pokračuje jeho bezprostředními následníky a v závěru se zabývá výstřednostmi císaře Elagabala z 3. století n. l. Kromě šílenství, sadismu, incestu a dalších výstřelků římských dějin se zde setkáme s císaři Caligulou, Neronem a dalšími, kteří patří do pozdní historie mocné říše tehdejšího světa.
Vypredané
30,21 € 31,80 €

Řecko


Rozkvět první známé civilizace ve Středomoří začal ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Zrodila se na Krétě a v Mykénách a dál se rozvíjela v Athénách, Korintu a Makedonii. Svět starověkých obyvatel Řecka ožívá ve vyprávění o jejich dobyvatels kých činech, zákonech, bájích, náboženské víře a památnících, ale i o všedním životě v tehdejších městských státech. Podívejte se na ukázky mínójského a mykénského písma, nápisů vyrytých do hliněných tabulek, bronzových destiček, zdí chrámů, hlasovac ích disků a hliněných střepů. Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let, z nichž některé jsou dodnes nerozluštěné, jako například nápis na disku nalezeném v krétském paláci Faistu odhalení jeho tajemství třeba čeká právě na vás!
Vypredané
3,56 € 3,75 €

Mezopotámie


Před čtyřmi tisíci lety zaznamenávali zruční písaři v zemi mezi řekami Tigris a Eufrat slova a skutky dávných vládců sumerské a akkadské říše. Jak asi vypadal svět starověkých obyvatel Mezopotámie? Tato kniha vypráví o dobyvatelských činech panovníků , o tom, jaké bohy vyznávali, o zákonech, které nastolili, i o náboženské víře jejich poddaných. Najdete v ní mapu znázorňující svět, za jehož střed mezopotamský tvůrce pova-žoval svoji vlast, ukázky a překlady nápisů vyrytých klínovým písmem do hlin ěných tabulek a sloupů v Sumeru, Akkadu, Ugaritu, Babylonu Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let nahlédněte do Sumerského královského seznamu, do Chammurapiho zákoníku, do první mírové smlouvy na světě, uzavřené mezi Chetity a Eg ypťany, nebo do bájného Eposu o Gilgamešovi, jenž patří k nejvýznamnějším písemným památkám starověké Mezopotámie.
Vypredané
3,56 € 3,75 €

Neuskutečněné plány druhé světová války 1939-45


Kniha Neuskutečněné plány druhé světové války popisuje některé z nejzajímavějších vojenských operací, které mocnosti bojující ve 2. světové válce plánovaly, ale z různých důvodů z nich nakonec sešlo. Chronologicky řazené texty seznamují čtenáře s operacemi jako Stratford (britský plán invaze do Skandinávie), Seelöwe (německý plán útoku na Velkou Británii), Kathleen (plán IRA na invazi do Severního Irska), Projekt Z (japonský plán bombardování USA) a mnoha dalšími, které, kdyby se uskutečnily, mohly ovlivnit vývoj války. Text doplňují nově zpřístupněné archivní dokumenty, pozoruhodné fotografie, nákresy a mapy, které dokazují, že šlo o skutečné operace, o jejichž realizaci se vážně uvažovalo. Mezi dokumenty se objevují útržky korespondence mezi veliteli a klíčovými postavami válečného dění a výňatky ze skutečných plánů.
Vypredané
15,09 € 15,88 €

Život v behu staletí


Základní údaje, fascinující informace a bohatství otázek ke každodennímu životu od prvních lidských společenství po moderní dobu.
Vypredané
18,53 € 19,50 €

Zlatý věk Evropy


Krásně zpracovaná kniha Zlatý věk Evropy vás zavede do Francie za vlády „krále Slunce“ Ludvíka XIV., jehož neomezená vláda trvající 72 let zasela zárodky pozdějšího úpadku země. Navštívíte nové pány světových oceánů, Spojené provincie nizozemské, nebo âínu, kde k moci právě nastoupila mandžuská dynastie âching. V Indii prožijete soumrak říše Velkých Mughalů a dozvíte se, jak Japonsko ovlinila vláda šógunů. Vypravíte se i na území Afriky a poznáte nesmírné bohatství Ašantů, kteří na území dnešní Ghany vytvořili mocný stát.
Vypredané
22,28 € 23,45 €