! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Kristína Kironská

autor

Superveľmoc?


Čína zaznamenáva v posledných rokoch unikátny vzostup. Jej nadobudnutá moc sa pritom prejavuje rôzne. Napína svaly na hraniciach, snaží sa dostať do Európy s iniciatívou Nová hodvábna cesta a jej celkový globálny vplyv rastie. To sa odzrkadľuje aj na jej ambíciách Čína sa vojensky posilňuje a rastú aj jej nacionalistické tendencie, ktorých príkladom je dianie v Hongkongu alebo uväznenie vyše jedného milióna ujgurských obyvateľov v prevýchovných táboroch. Aj napriek tomu však zostáva Čína veľkou neznámou. Mnohí ju naďalej považujú len za nepreniknuteľnú obrovskú komunistickú krajinu na opačnom konci sveta, ktorá komunikuje ťažko pochopiteľným písmom. Čína sa však stáva dôležitým aktérom aj v strednej Európe a potrebujeme jej rozumieť, aby sme sa s ňou naučili žiť. Kniha Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne obsahuje všetky dôležité informácie spísané zrozumiteľne a jasne pre každého, kto má záujem túto krajinu lepšie pochopiť. Ide o prvú publikáciu v slovenčine, ktorá komplexným spôsobom mapuje spoločenskú, ekonomickú, kultúrnu, náboženskú i politickú situáciu v Číne.
Na sklade 1Ks
18,91 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Supervelmoc?


Čína zaznamenává v posledních letech unikátní vzestup. Její nabytá moc se přitom projevuje různě. Napíná svaly na hranicích, snaží se proniknout do Evropy s iniciativou „Nové hedvábné stezky“ a její celkový globální vliv roste. To se zrcadlí také v jejích ambicích – Čína vojensky sílí a rostou taktéž její nacionalistické tendence, jejichž příkladem je dění v Hongkongu nebo uvěznění více než jednoho milionu Ujgurů v převýchovných táborech. Navzdory tomu Čína zůstává velkou neznámou. Mnozí ji nadále považují za neproniknutelnou obrovskou komunistickou zemi na opačném konci světa, která se dorozumívá obtížně pochopitelným písmem. Země se však stává důležitým aktérem také ve střední Evropě a potřebujeme jí porozumět, abychom se s ní naučili žít. Kniha obsahuje všechny důležité informace sepsané srozumitelně a jasně pro každého, kdo má zájem tuto zemi lépe pochopit. Jde o publikaci, která komplexním způsobem mapuje společenskou, ekonomickou, kulturní, náboženskou i politickou situaci v Číně.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

dostupné aj ako:

Ázijský šampión


Taiwan je v súčasnosti vnímaný predovšetkým ako potenciálny vojenský hotspot. Túto krajinu však charakterizuje oveľa viac než len samotné riziko konfliktu s Čínou. Pred pár desaťročiami išlo o jednu z najchudobnejších krajín sveta. Dnes je Taiwan jedným z popredných svetových výrobcov v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezkonkurenčným lídrom v globálnom priemysle s polovodičmi. Vo svete sa Taiwan prezentuje ako jediná kultúrne čínska demokracia a jeden z najvyspelejších ázijských štátov. Kniha, ktorú držíte v rukách, prináša pestrú paletu politických, ekonomických a spoločenských tém, týkajúcich sa tejto pozoruhodnej krajiny. ,,Kniha zaznamenáva strhujúci príbeh krajiny, ktorej sa napriek silnému nepriateľskému tlaku zo strany susednej veľmoci podarilo úspešne prejsť od autoritárskeho režimu k funkčnej demokracii, vybudovať modernú trhovú ekonomiku a stať sa svetovým lídrom v inováciách v oblasti informačno-komunikačných technológií. Povinné čítanie pre každého, kto chce vedieť viac o Taiwane.,, Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky ,,Zrozumiteľné vysvetlenie kľúčových tém, ktoré definujú minulosť i budúcnosť Taiwanu.,, Aleš Karmazin, Univerzita Karlova
Na sklade 5Ks
14,16 € 14,90 €

Supervelmoc?


Čína zaznamenává v posledních letech unikátní vzestup. Její nabytá moc se přitom projevuje různě. Napíná svaly na hranicích, snaží se proniknout do Evropy s iniciativou „Nové hedvábné stezky“ a její celkový globální vliv roste. To se zrcadlí také v jejích ambicích – Čína vojensky sílí a rostou taktéž její nacionalistické tendence, jejichž příkladem je dění v Hongkongu nebo uvěznění více než jednoho milionu Ujgurů v převýchovných táborech. Navzdory tomu Čína zůstává velkou neznámou. Mnozí ji nadále považují za neproniknutelnou obrovskou komunistickou zemi na opačném konci světa, která se dorozumívá obtížně pochopitelným písmem. Čína se však stává důležitým aktérem také ve střední Evropě a potřebujeme jí porozumět, abychom se s ní naučili žít. Kniha Supervelmoc? Vše, co potřebujete vědět o současné Číně obsahuje všechny důležité informace sepsané srozumitelně a jasně pro každého, kdo má zájem tuto zemi lépe pochopit. Jde o publikaci, která komplexním způsobem mapuje společenskou, ekonomickou, kulturní, náboženskou i politickou situaci v Číně.
Na stiahnutie
15,89 €

dostupné aj ako:

Superveľmoc?


Čína zaznamenáva v posledných rokoch unikátny vzostup. Jej nadobudnutá moc sa pritom prejavuje rôzne. Napína svaly na hraniciach, snaží sa dostať do Európy s iniciatívou „Nová hodvábna cesta“ a jej celkový globálny vplyv rastie. To sa odzrkadľuje aj na jej ambíciách – Čína sa vojensky posilňuje a rastú aj jej nacionalistické tendencie, ktorých príkladom je dianie v Hongkongu alebo uväznenie vyše jedného milióna ujgurských obyvateľov v prevýchovných táboroch. Aj napriek tomu však zostáva Čína veľkou neznámou. Mnohí ju naďalej považujú „len“ za nepreniknuteľnú obrovskú komunistickú krajinu na opačnom konci sveta, ktorá komunikuje ťažko pochopiteľným písmom. Čína sa však stáva dôležitým aktérom aj v strednej Európe a potrebujeme jej rozumieť, aby sme sa s ňou naučili žiť. Kniha Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne obsahuje všetky dôležité informácie spísané zrozumiteľne a jasne pre každého, kto má záujem túto krajinu lepšie pochopiť. Ide o prvú publikáciu v slovenčine, ktorá komplexným spôsobom mapuje spoločenskú, ekonomickú, kultúrnu, náboženskú i politickú situáciu v Číne.
Na stiahnutie
11,90 €

dostupné aj ako: