! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Cyril Klimeš

autor

Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách


Kniha, je určena zájemcům o souhrnné a ucelené vědomosti z oblasti informatiky. Byla vytvořena v první řadě pro studenty ukončující střední školu a připravující se na maturitu či na přijímací zkoušky na vysoké školy. Svým obsahem je však natolik komplexní, že poskytne dostatek informací i čtenářům, kteří už školní lavice opustili, nebo by si prostřednictvím ní chtěli doplnit vědomosti ze všech ročníků středních škol. Obsah publikace vznikal více než dva roky na základě vzdělávacích standardů, na základě analýzy obsahu webových stránek středních škol a na nich zveřejněných maturitních otázek, požadavků vysokých škol na přijímací zkoušky i zkušeností autorů, kteří absolventy středních škol vyučují na univerzitách. V publikaci se autoři snažili pokrýt zejména požadavky vzdělávacích standardů, ale látku občas posouvali tak, aby se přizpůsobili obsahu a náročnosti maturitních otázek, které vytvořily střední školy pro své studenty. Myslíme si, že obsah publikace bylo možno uspořádat i jiným způsobem, avšak strukturu publikace jsme provázali se standardy také proto, aby se jejich využívání neomezilo jen na opakování souhrnných vědomostí v maturitním ročníku, ale aby poskytly dostatečné zázemí pro studenty během jejich celého studia. Jednotlivé kapitoly představují souhrnné vědomosti a informace, přičemž výjimkou je jen část zaměřená na programování, ve které jsme se věnovali zpracovávané problematice detailněji. Hlavní příčinou je fakt, že při programování je třeba poznat souvislosti, které by při prezentaci souhrnných vědomostí nebyly dostatečně jasné. Druhým důvodem byla nejednotnost programovacího prostředí (Delphi/Turbo pascal), které by tato publikace chtěla posunout do prostředí Delphi. Tato kapitola kromě jiného popisuje rozdíly mezi prostředími, poskytuje dostatek řešených příkladů i úloh na samostatné řešení.
U dodávateľa
12,97 € 13,65 €

Architektúra počítačov pre učiteľov


Architektúra počítačov je dôležitá vedná disciplína vo vednom odbore, ktorá sa zaoberá počítačmi. Orientuje sa hlavne na konštrukčný návrh počítačových systémov, ich jednotlivých častí, funkčných blokov, konštrukčných elementov a (v širšom význame aj) periférnych zariadení. Zámerom autorov bolo napísať učebnicu pre predmet Architektúra počítačov učiteľského študijného programu informatiky. Snažili sme sa vybrať tie základné poznatky z oblasti architektúry počítačov, ktoré pomôžu študentom osvojiť si základné princípy fungovania počítačov, ich funkčných blokov a konštrukčných prvkov. Zároveň sme chceli poukázať na súvislosti a spôsob spolupráce hardvéru a softvéru počítača, aby sme vytvorili predpoklady nielen na úspešné štúdium ostatných predmetov študijného programu učiteľstva informatiky, ale aj prispeli k zdokonaleniu profilu absolventa tak, ako to definuje študijný program a ako si to vyžaduje budúca učiteľská prax a moderné školstvo.
Vypredané
28,50 € 30,00 €