Petr Klučina

autor

Vojny sveta, novovek


Dvojdielna výpravná Ottova encyklopédia: Vojny sveta renomovaného vojenského historika Petra Klučinu stručnou a pútavou formou mapuje základné medzníky a pojmy v dejinách svetového vojenstva, a to od staroveku až po modernú éru začiatku 21. storočia. Oba diely publikácie sú rozdelené do piatich kapitol, ktoré v chronologickom poradí ponúkajú charakteristiku historických období z vojenského pohľadu, upozorňujú na hlavné trendy vývoja a hľadajú príčiny vojen. Jednotlivé heslá kapitol sa detailnejšie zaoberajú najvýznamnejšími ozbrojenými konfliktami a bitkami, predstavujú vojvodcov a približujú vojensko-politické pozadie diania. Každé heslo sprevádza unikátna obrazová zložka z dielne známych výtvarníkov Jiřího Petráčka, Pavla Pevného a Petra Urbana, ktorých nádherné ilustrácie opäť raz dejinám vdýchli život. Na čitateľa z nich hľadia bojovníci všetkých epoch. Rekonštrukcie výzbroje a zbroje, vojenskej techniky a architektúry, výjavy z bitiek, výprav a vojen, portréty slávnych vojvodcov. To všetko na viac ako 1 000 obrázkoch doplnených 200 mapami skúseného kartografa Jaroslava Syneka, ktoré cestovateľovi v čase výrazne uľahčia orientáciu v danej problematike a pomôžu mu pochopiť skryté súvislosti. Všetky tematické bloky sú navyše popretkávané obrazovými tabuľami, ktoré uceleným spôsobom dokumentujú vybrané ťažiskové fenomény vojenskej histórie. Tabule poskytujú súhrnné informácie napríklad k vývoju pevnostnej architektúry, delostrelectva, vojnových strojov, strelných a palných zbraní, zbroje, uniforiem, bojových plavidiel a celých bitevných zostáv. Encyklopédia je vďaka svojmu prístupnému spracovaniu vhodná nielen pre záujemcov o vojenskú tematiku, ale aj pre mládež.
Na sklade 1Ks
11,99 € 19,99 €

Války světa, starověk středověk


Výpravná dvoudílná Ottova encyklopedie: Války světa renomovaného vojenského historika Petra Klučiny, představuje stručnou i zábavnou formou základní mezníky a pojmy z dějin vojenství, a to od starověku až po moderní dobu počátku 21. století. Oba díly publikace jsou rozděleny do pěti kapitol, které v chronologickém pořadí přináší charakteristiku historického období z hlediska dějin vojenství, upozorňují na hlavní osy dějinného vývoje a příčiny konfliktů. Jednotlivá hesla kapitol se pak detailně zabývají nejvýznamnějšími ozbrojenými konflikty, bitvami, vojevůdci i vojensko-politickým vývojem. Každé heslo doprovází unikátní obrazová složka známých výtvarníků Jiřího Petráčka, Pavola Pevného a Petra Urbana, jejichž nádherné ilustrace heslům doslova ,,vdechly život". Více než 1 000 tematických obrázků zobrazujících rekonstrukce výjevů z bitev, tažení a válek i portréty vojevůdců doplňuje na 200 přehledových map zkušeného kartografa Jaroslava Synka. Ty čtenáři výrazně usnadní orientaci v dané problematice i pomohou pochopit skryté souvislosti. Všemi tematickými bloky navíc prochází obrazové tabule, které se uceleným způsobem věnují vybraným stěžejním složkám vojenské historie - tabule tak poskytují souhrnné informace například k vývoji pevnostní architektury, dělostřelectva, válečných strojů, střelných a palných zbraní, zbroje, uniforem, vojenských plavidel i celých bitevních sestav. Encyklopedie je tak svou formou vhodná nejen pro zájemce o vojenskou tematiku, ale i pro mládež.
Na sklade 2Ks
15,58 € 16,40 €

Vojny sveta - starovek, stredovek


Dvojdielna výpravná Ottova encyklopédia: Vojny sveta renomovaného vojenského historika Petra Klučinu stručnou a pútavou formou mapuje základné medzníky a pojmy v dejinách svetového vojenstva, a to od staroveku až po modernú éru začiatku 21. storočia. Oba diely publikácie sú rozdelené do piatich kapitol, ktoré v chronologickom poradí ponúkajú charakteristiku historických období z vojenského pohľadu, upozorňujú na hlavné trendy vývoja a hľadajú príčiny vojen. Jednotlivé heslá kapitol sa detailnejšie zaoberajú najvýznamnejšími ozbrojenými konfliktami a bitkami, predstavujú vojvodcov a približujú vojensko-politické pozadie diania. Každé heslo sprevádza unikátna obrazová zložka z dielne známych výtvarníkov Jiřího Petráčka, Pavla Pevného a Petra Urbana, ktorých nádherné ilustrácie opäť raz dejinám vdýchli život. Na čitateľa z nich hľadia bojovníci všetkých epoch. Rekonštrukcie výzbroje a zbroje, vojenskej techniky a architektúry, výjavy z bitiek, výprav a vojen, portréty slávnych vojvodcov. To všetko na viac ako 1 000 obrázkoch doplnených 200 mapami skúseného kartografa Jaroslava Syneka, ktoré cestovateľovi v čase výrazne uľahčia orientáciu v danej problematike a pomôžu mu pochopiť skryté súvislosti. Všetky tematické bloky sú navyše popretkávané obrazovými tabuľami, ktoré uceleným spôsobom dokumentujú vybrané ťažiskové fenomény vojenskej histórie. Tabule poskytujú súhrnné informácie napríklad k vývoju pevnostnej architektúry, delostrelectva, vojnových strojov, strelných a palných zbraní, zbroje, uniforiem, bojových plavidiel a celých bitevných zostáv. Encyklopédia je vďaka svojmu prístupnému spracovaniu vhodná nielen pre záujemcov o vojenskú tematiku, ale aj pre mládež.
Na sklade 1Ks
11,99 € 19,99 €

Třicetiletá válka 1618–1648: Obraz doby


Třicetiletá válka – první „moderní“ válečný konflikt, který zasáhl většinu zemí Evropy. Na jejím pozadí probíhaly další ozbrojené střety. Evropa se během třicetileté války nadále bránila turecké expanzi, k dramatickým událostem ústícím v revoluci a svržení krále došlo v Anglii, probíhalo válečné soupeření Švédska s Polskem... Konflikt do té doby nevídaných rozměrů se odrazil ve všech oblastech života a našel svůj odraz ve výtvarném umění i v literatuře. V průběhu války chrlily evropské tiskárny stovky propagandistických letáků a pamfletů. Kniha čerpá z tohoto obrazového dědictví a přináší strhující, plastický obraz tehdejší doby.
U dodávateľa
46,97 € 49,44 €

Zbroj a zbraně


Jedinečná rozsáhlá obrazová encyklopedie zbraní užívaných v Evropě od 6. do 17. století. Tematicky obsahuje jak jednotlivé druhy zbraní, tak i součásti válečného odění, obléhací stroje, vojenské stany, erby i strůj koní.
Vypredané
77,38 € 81,45 €

Lodě veslové a plachetní


První z řady Historických obrazových atlasů Petra Klučiny obsahuje cca 250 černobílých rytin veslových a plachetních lodí s podrobnými popisky.
Vypredané
10,76 € 11,33 €

Zbroj a zbraně Čína


Čína okouzlovala odedávna nejenom svým bájným bohatstvím, hebkostí hedvábí, elegancí porcelánu, vůní mnoha druhů koření, ale také filosofií a odlišným způsobem života. Její dlouhá a barvitá historie byla lemována početnými válkami a vnitřními konflikty, během nichž se v Číně vyvíjelo svébytné vojenské umění a typologicky bohatá škála používané zbroje a zbraní. Publikace chce čtenáři podat ucelený ...
Vypredané
37,61 € 39,59 €

Ottova encyklopédia Zbroj


V krutých vojnách, keď muži bojovali jeden proti druhému a na bojisku útočili na seba nielen tvárou v tvár, ale aj zboku a odzadu, potrebovali na svoju ochranu odev i pomôcky, ktoré by odolali kopijam či šípom. Tak sa zrodila ochranná zbroj, ktorá počas tisícročí prešla dlhým a zaujímavým vývojom. V knihe nájdete typy zbroje od Atlantického oceánu až po Ďaleký východ, od najstarších čias až po 20. storočie. Fundovaný text popredného českého odborníka na dejiny zbroje je doplnený nádhernými ilustráciami slovenského výtvarníka Pavla Pevného.
Vypredané
14,99 € 34,99 €

Ottova encyklopedie Zbroj


Publikace Ottova encyklopedie Zbroj podává ucelený přehled vývoje ochranné zbroje od nejstarších dob až do 20. století. Autory jsou Petr Klučina a Pavol Pevný. Zachycuje jednotlivé součásti zbroje - ochranné odění, přilbu a štít - a sleduje jejich proměny podnícené zdokonalováním útočných zbraní, pokrokem výrobních technologií či příchodem nových materiálů. Těžiště její pozornosti sice leží v západní Evropě, kde působily věhlasné platnéřské školy, ale podrobně se věnuje rovněž dalším kulturním okruhům (zejm. východoevropskému, arabskému, indickému, čínskému a japonskému). Nedílnou součástí publikace jsou jedinečné malby a další obrazový materiál, jež dokonale znázorňují všechny důležité vývojové typy i slavné konkrétní artefakty.
Vypredané
17,81 € 18,75 €