Jindřich Klůfa

autor

Matematika pro bakalářské studium na VŠE


Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.
Na sklade 1Ks
14,52 € 15,28 €

Matematika k přijímacím zkouškám na bakalářské studium VŠE, 2020 - 2021


Tato kniha je určena především k přípravě na přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také varianty, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v předchozích letech. Text je psaný co nejsrozumitelnější formou s jediným cílem - pomoct uchazečům o studium k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou


Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.
U dodávateľa
15,45 € 16,26 €

Matematika pro informatiky a statiky


Obsah:- Základní pojmy - Základy lineární algebry - Základy maticového počtu - Soustavy lineárních rovnic - Maticový počet - Vlastní čísla a vektory matice - Definitní, semidefinitní a indefinitní matice - Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné - Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných
Vypredané
12,88 € 13,56 €

Matematika - Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE


Tato kniha je určena především k přípravě k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také úplný soubor variant, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v roce 2013. Text je psaný co nejsrozumitelnější formou s jediným cílem – pomoci uchazečům o studium k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Učebnice matematiky pro studenty VŠE


Nové vydání učebnice obsahující látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace široké využití.
Vypredané
13,26 € 13,96 €

Matematika - Příprava k přijímacím zkouškám


Tato kniha je určena především k přípravě k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také úplný soubor variant, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v roce 2015. Text je psaný co nejsrozumitelnější formou s jediným cílem – pomoci uchazečům o studium k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Matematika pro Vysokou školu ekonomickou


Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Matematika k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou 2017


Kniha je určena především k přípravě k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou v Praze, je však použitelná také k přípravě k přijímacím zkouškám na jiné vysoké školy. Kromě opakování některých partií středoškolské matematiky obsahuje také úplný soubor variant, které byly použity při přijímacím řízení na Vysokou školu ekonomickou v roce 2017 a vybrané varianty z roku předešlého. Text je psaný co nejsrozumitelnější formou s jediným cílem – pomoci uchazečům o studium k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.
Vypredané
10,22 € 10,76 €