! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Emília Kollárová

autor

Pred štartom na vysokú školu 2007/2008


Študijné programy Plán prijímania na ak. rok 2007/2008 Pomer prihlásených a prijatých v minulom ak. roku Prehľad termínov a poplatkov Kritériá prijímania na jednotlivé školy Možnosti ubytovania a stravovania Uplatnenie absolventov Dôležité zmeny a novinky
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Nadstavbové a pomaturitné štúdium, rekvalifikácia 2007/2008


Kam? Kedy? Ako? Už 15. vydanie súhrnnej informácie o možnostiach nadstavbového a pomaturitného štúdia v SR, tentokrát pre školský rok 2007/2008. Publikácia obsahuje v prílohe tlačivo prihlášky.
Vypredané
5,02 € 5,28 €

Pred štartom na vysokú školu akademický rok 2008/2009


Kam? Kedy? Ako? Zoznam a charkteristika všetkých VŠ v SR, študijné programy, plán prijímania na rok 2007/2008, pomer prihlásených a prijatých v minulom ak. roku, prehľad termínov a poplatkov, kritériá prijímania, možnosti ubytovania a stravovania, uplatnenie absolventov, dôležité zmeny a novinky.
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Pred štartom na vysokú školu 2009/2010


zoznam a charakteristika vysokých škôl v SR štúdijné programy plán prijímania na ak.rok 2009/2010 pomer prihlásených a prijatých v minulom ak.roku prehľad termínov a poplatkov kritériá prijímania na jednotlivé školy možnosti ubytovania a stravovania uplatnenie absolventov dôležité zmeny a novinky
Vypredané
5,96 € 6,27 €

Pred štartom na vysokú školu 2010/2011


19. vydanie tejto publikácie bude opäť obsahovať podrobnú charakteristiku všetkých vysokých škôl v Slovenskej republike a informácie o podmienkach prijatia na jednotlivé školy (termíny a spôsob podania prihlášok, výšku poplatkov za prijímacie konanie, spôsob ich úhrady s presnými číslami bankových účtov, výšku školného, termíny prijímacích pohovorov, nároky na prijímacie skúšky, študijné programy, podmienky štúdia, možnosti uplatnenia absolventa v praxi a mnohé ďalšie cenné informácie).
Vypredané
6,84 € 7,20 €

Pred štartom na vysokú školu 2011/2012


Jubilejné 20. vydanie. Kniha obsahuje podrobnú charakteristiku všetkých vysokých škôl v Slovenskej republike, informácie o podmienkach prijatia na VŠ, termíny a spôsob podania prihlášok, výšku poplatkov za prijímacie konanie, spôsob ich úhrady s presnými číslami bankových účtov, výšku školného, termíny prijímacích pohovorov, nároky na prijímacie skúšky, študijné programy, podmienky štúdia, možnosti uplatnenia absolventa v praxi a mnohé ďalšie cenné informácie pre záujemcov o štúdium na vysokej škole.
Vypredané
7,51 € 7,90 €