Ľudmila Kollmannová

autor

Lacná kniha Jak porozumět cizí řeči (-70%)


Práce zabývající se poslechem jednou z nejčastěji využívaných řečových dovedností-shrnuje výsledky předních zahraničních i domácích studií a přináší poznatky dosud nepublikované.
Na sklade 1Ks
2,68 € 8,92 €

dostupné aj ako:

Angličtina nejen pro samouky 2 CD


Samostatný doplněk učebnice i Angličtina (nejen) pro samouky /i , dvě CD se zvukovými nahrávkami úvodních textů všech lekcí, výslovnostních a poslechových cvičení, cvičení na doplňování slov z poslechu a cvičení na poslech s porozuměním.
Vypredané
13,65 € 14,37 €

S angličtinou do světa ! + 2CD


Tato učebnice je určena pro mírně pokročilé uživatele k doplnění znalostí a pro pokročilejší k opakování. S její pomocí se naučíte 850 nejpoužívanějších výrazů a obratů v 59 tematických okruzích nahraných na CD. Kniha je doporučena i pro dyslektiky, jako optimální způsob procvičování učiva ve zvukové podobě.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Angličtina pro pokročilé samouky + 2CD


Učebnice, která svou úrovní navazuje na osvědčenou publikaci Angličtina (nejen) pro samouky a na novou Angličtinu pro mírně a středně pokročilé samouky, je určena středně pokročilým až pokročilým samoukům, ale je použitelná i v nejrůznějších anglických kurzech. Učebnice je zaměřena na nácvik tří základních dovedností – porozumění textu, poslech s porozuměním a řízený nácvik ústního projevu na takové úrovni, která uživatelům po zvládnutí učiva obou dílů zaručí dosažení stupně pokročilosti C1 podle doporučení Rady Evropy a připraví je ke složení mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge First Certificate. Součástí učebnice je klíč ke cvičením, anglicko-český slovníček a slovníček anglické gramatické terminologie. Do učebnice jsou vložena 2 CD s audionahrávkami úvodních textů, poslechových cvičení a cvičení z oddílu Oral Practice.
Vypredané
20,49 € 21,57 €

Angličtina pro samouky + KLÍČ


Osvědčená učebnice pro začátečníky - samouky, vhodná i k využití ve školách a kursech. Velmi přístupnou formou procvičuje základy anglické gramatiky, výslovnosti a používání současné hovorové angličtiny v běžných situacích. Součástí učebnice je brožura s klíčem ke cvičením anglicko-českým a česko-anglickým slovníčkem.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Česko - anglická konverzace


Nepostradatelná konverzační příručka pro pobyt v cizině i při setkání s cizincem přináší fráze a slovní zásobu pro běžné situace. Zahrnuje také rozdíly v reáliích, poučení o výslovnosti, seznam nejznámějších zkratek a všeobecné údaje spolu s přehledem hlavních odlišností a společenské obraty.
Vypredané
6,69 € 7,04 €

Angličtina pro věčné začátečníky


Základní učebnice angličtiny určená pro všechny, kteří mají z jakýchkoli důvodů obavy z výuky cizího jazyka. Zkušená autorka učebnic i zkušená pedagožka vysvětluje a procvičuje krůček po krůčku probíranou látku a bere přitom ohled na potřeby i těch nejméně talentovaných.
Vypredané
14,69 € 15,46 €

Angličtina pre samoukov


Učebnica základov angličtiny, určená tým, ktorí sa chcú učiť angličtinu sami. Prístupnou formou vedie používateľa – začiatočníka k získaniu základných znalosti anglickej gramatiky , slovnej zásoby v rozsahu 1350 slov a ďalších hovorových javov potrebných pre dorozumenie v bežných situáciách.
Vypredané
13,21 € 13,91 €

Angličtina nejen pro samouky, nové 4.vydání


Zcela nové, aktualizované, opravené a doplněné vydání oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná nejen pro samouky, ale také pro školy a kursy. Přístupnou formou vede naprosté začátečníky a falešné začátečníky k osvojení základních znalostí anglic ké mluvnice, slovní zásoby v rozsahu asi 1800 slov, frazeologie a výslovnosti. Učebnice se soustřeďuje především na dvě základní jazykové dovednosti: poslech s porozuměním, kdy se uživatel naučí poslouchat angličtinu v přirozeném tempu a porozumět an glickému sdělení, a nácvik plynulého a správného vyjadřování v angličtině v každodenních situacích. Součástí učebnice je klíč pro téměř všechna cvičení a abecední anglicko-český slovníček. Samostatným doplňkem učebnice jsou dvě CD s nahrávkami úvodní ch textů a řadou výslovnostních a poslechových cvičení.
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Angličtina nejen pro samouky CD


Audionahrávky ke 4. vydání stejnojmenné učebnice.
Vypredané
13,65 € 14,37 €

Angličtina nielen pre samoukov, Nové upravené a doplnené vydanie


Nové, revidované, upravené a doplnené vydanie obľúbenej učebnice angličtiny, ktorá je vhodná nielen pre samoukov, ale aj pre školy a rôzne jazykové kurzy angličtiny. Dôraz kladie predovšetkým na: pochopenie hovorenej reči nácvik anglickej výslovnosti komunikáciu v najčastejších situáciách používanie súčasnej hovorovej angličtiny Doma, na cestách a všade, kde chcete užitočne stráviť čas, sa pomocou tejto učebnice angličtiny môžete naučiť základy angličtiny - výslovnosť, gramatiku, slovnú zásobu a frazeológiu, aby ste sa mohli dorozumieť v bežných situáciách. K učebnici je možno dokúpiť si originálne nahrávky CD1 a CD2 v anglickom jazyku so sprievodným textom v češtine.
Vypredané
13,21 € 13,91 €

Lacná kniha Angličtina pro věčné začátečníky (-90%)


Základní učebnice angličtiny určená pro všechny, kteří mají z jakýchkoli důvodů obavy z výuky cizího jazyka. Zkušená autorka učebnic i zkušená pedagožka vysvětluje a procvičuje krůček po krůčku probíranou látku a bere přitom ohled na potřeby i těch nejméně talentovaných.
Vypredané
1,55 € 15,46 €

dostupné aj ako: