Vladimír Komárek

autor

Pojednání


Pojednání o radostné cestě od kolébky ke krematoriu malíře Vladimíra Komárka se stalo klasikou české literatury. Tato kniha vychází z poslední autorem doplněné verze a je rozšířena o vyprávění Růženy Komárkové o její radostné životní cestě vedle svého muže.
Na sklade 1Ks
9,33 € 9,82 €

Dětská neurologie


Dětská neurologie vznikla jako samostatný obor před více než šedesáti lety, přesto jsou kvalitní původní učebnice v českém jazyce poměrně vzácné. Publikace Dětská neurologie je určena jak dětským neurologům, tak pediatrům a neurologům dospělého věku, kteří se o dané téma zajímají, a může být použita i pro atestační přípravu lékařů specializujících se na dětskou neurologii v České i Slovenské republice.Monografie je rozdělena do 21 kapitol, které zahrnují základní principy vyšetření, diagnostiky a léčby dětských neurologických poruch a specializovaná vyšetření (neurofyziologii, zobrazovací metody a základy genetiky). Speciální část je zaměřena na vrozené vývojové malformace, dědičná metabolická onemocnění, střádavé poruchy a leukodystrofie, degenerativní onemocnění bazálních ganglií, mozečku, páteře a periferních nervů. Podrobně jsou probrána nervosvalová onemocnění, zánětlivé a neuroimunitní poruchy i paroxysmální onemocnění epilepsie, poruchy spánku a bolesti hlavy. Pozornost je věnována i úrazové problematice, současným pokrokům v diagnostice a léčbě nádorů centrálního nervového systému a toxickému postižení nervového systému. Poslední kapitola je zaměřena na stavy bezvědomí a další akutní onemocnění včetně cerebrovaskulárního postižení.Monografie podává ucelený klinický pohled na celé spektrum dětských neurologických poruch a slouží jako praktický manuál pro diagnostiku a léčbu těchto onemocnění.OBSAH:1. Základy vyšetřování ve vývojové neurologii * 2. Vyšetřovací metody * 3. Neurologická problematika v neonatologii * 4. Vrozené vývojové vady CNS * 5. Neurokutánní onemocnění * 6. Dětská mozková obrna * 7. Poruchy psychického vývoje, řeči, motoriky a chování * 8. Dědičné poruchy metabolismu * 9. Lyzosomální střádavá onemocnění a leukodystrofie * 10. Degenerativní onemocnění * 11. Degenerativní onemocnění mozečku, míchy a periferních nervů * 12. Onemocnění svalů a nervosvalového přenosu * 13. Svalová onemocnění spojená s poruchou iontových kanálů * 14. Zánětlivá onemocnění nervového systému * 15. Epilepsie a vývojové epileptické syndromy * 16. Poruchy spánku * 17. Bolesti hlavy * 18. Traumata nervového systému * 19. Nádory centrálního nervového systému u dětí a adolescentů * 20. Toxická a karenční postižení centrálního nervového systému * 21. Poruchy vědomí a další akutní stavy * Souhrn/Summary * Rejstřík
U dodávateľa
84,84 € 89,30 €

Lacná kniha Moje křížová cesta (-70%)


Reprodukcie štrnástich grafických listov dnes už slávnej Krížovej cesty, ktorými autor, zároveň s obrazmi pre kostol v Konecchlumí, potešil aj zberateľov. Textová časť knihy zahŕňa obsiahle bohatstvo Komárkových svojráznych myšlienok a úvah o živote, svete, ľuďoch a umení. Významné osobnosti sa v knihe vyznávajú zo svojho priateľstva k veľkému maliarovi. Ilustrované 14 grafickými listami V. Komárka.
Na sklade 1Ks
3,59 € 11,98 €

dostupné aj ako:

Moje křížová cesta


Reprodukcie štrnástich grafických listov dnes už slávnej Krížovej cesty, ktorými autor, zároveň s obrazmi pre kostol v Konecchlumí, potešil aj zberateľov. Textová časť knihy zahŕňa obsiahle bohatstvo Komárkových svojráznych myšlienok a úvah o živote, svete, ľuďoch a umení. Významné osobnosti sa v knihe vyznávajú zo svojho priateľstva k veľkému maliarovi. Ilustrované 14 grafickými listami V. Komárka.
Vypredané
11,38 € 11,98 €

dostupné aj ako:

Jen krátká návštěva potěší CD


Většinou velmi veselé vyprávění známého malíře,jak ho zachytily mikrofony na besedě ve Frýdku-Místku v roce 1989, v Lyře Pragensis v roce 1998 a doma v Nedvězí v roce 2000.
Vypredané
8,53 € 8,98 €

O mé radostné cestě ok kolébky ke krematoriu CD


V roce 1993 vznikla velmi ojedinělá nahrávka humorných vzpomínek ak. malíře Vladimíra Komárka. Interpretem byl Josef Vinklář, hudební doprovod vytvořilo trio Ladislav Gerendáš, tehdy ještě neznámá Leona Machálková a Václav Knop. V nahrávce je použit i autentický hlas Vladimíra Komárka, který vypráví své historky a jeden zcela unikátní záznam jeho vystoupení ve stávkových dnech v roce 1989 v Národním divadle, což má naprosto neopakovatelnou atmosféru.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Dětský autismus


Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.
Vypredané
13,35 € 14,05 €