Lilla Koreňová

autor

Nová maturita z matematiky +CD


Nová maturitná skúška bude znamenať jej uznanie v Európe. ...zbierka úloh zostavená podľa cieľových požiadaviek maturitnej skúšky z matematiky vhodná pre základnú aj vyššiu úroveň. ...5 tematických okruhov obsahujúcich stručnú teóriu, typy úloh a príkladov, ktoré sa vyskytujú v maturitnom teste. ...CD so vzorovým riešeniami niektorých úloh a internetovými adresami na ďaľšiu inšpiráciu.
Vypredané
3,14 € 3,30 €

Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy


Obsahuje učivo matematiky základnej školy zhrnuté do 20 tematických celkov s využitím aj v nižších triedach osemročných gymnázií.Pre jej logické spojenie s teóriou je vhodnou pomôckou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. V každom tematickom celku nájdete zaujímavé webové stránky na rozšírenie poznatkov o danej téme.O výhodách používania kalkulačiek, počítača, internetu pri riešení úloh a problémov učiva matematiky základnej školy sa dozviete na priloženom CD. Riešením testov si overíte získané vedomosti. Testy vám poslúžia ako tréning na budúce prijímacie skúšky, ktoré s touto zbierkou zvládnete
Vypredané
6,56 € 6,90 €