Viliam Kořínek

autor

Šesťdesiat slovenských ľudových piesní, 2. vydanie


Publikácia vhodná pre začiatočníkov v hre na husliach. Obsahuje 60 najznámejších ľudových piesní v úprave pre jedny alebo dvoje huslí, pričom melódia je upravená do tej najjednoduchšej podoby a vybavená podrobnými interpretačnými poznámkami. Part druhých huslí je chápaný ako bohatšie vypracovaný sprievod. (2.vydanie)
Na sklade 4Ks
6,65 € 7,00 €

Husľová škola - zošit 1


Prvý zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Koříneka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1987) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Metodika hry na husliach


Viliam Kořínek patril k prvým významným slovenským husľovým pedagógom a bol prvým kodifikátorom metodiky hry na husliach. Zaoberal sa nielen dosiahnutím remeselnej zručnosti prostredníctvom systematického a vytrvalého cvičenia, ale apeloval aj na rozvoj umeleckej osobnosti žiaka. Kořínek pôvodne zamýšľal svoju Metodiku hry na husliach ako učebnicu pre študentov 5. ročníka konzervatórií. Dodnes však predstavuje jediné dielo na Slovensku, ktoré podáva ucelený pohľad na túto problematiku.
Na sklade 2Ks
15,68 € 16,50 €

Husľová škola - zošit 2


JEDINÁ SLOVENSKÁ UCELENÁ HUSĽOVÁ ŠKOLA PRE VYUČOVANIE HRY NA HUSLE PRE ZUŠ. Husľová škola prof. Viliama Kořínka je výsledkom jeho dlhoročnej pedagogickej práce so žiakmi. Cyklus piatich zošitov postupne naučí mladého hráča základným hmatom hry na husle od prípravného ročníka až po II. stupeň ZUŠ. Jednotlivé zošity obsahujú nielen cvičenia na vycibrenie techniky, ale autor dáva neskôr priestor aj na samostatnú improvizáciu. 2. zošit husľovej školy prináša žiakom ZUŠ a ich učiteľom: • prstové a trilkové cvičenia ľavej ruky, • ďalšie hmaty a ich používanie, • ukončenie hry v prvej polohe, • cvičenia na sláčikovú techniku pravej ruky. ODBORNÁ GARANCIA Autor: prof. Viliam Kořínek – slovenský huslista, pedagóg, metodik a autor viacerých hudobných diel. Odborná spolupráca: PaedDr. Alžbeta Ševečková – žiačka prof. Viliama Kořínka, umelecká vedúca Trnavského komorného orchestra, pedagogička ZUŠ M. S. Trnavského v Trnave OBSAH Rozdelenie Vysvetlivky Poznámky autora k husľovej škole pre začiatočníkov Improvizačné modely
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Husľová škola 3


Tretí zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Kořínka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1984) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou. 3. zošit husľovej školy prináša žiakom ZUŠ a ich učiteľom: • trilkové cvičenia, • prstové cvičenia, • ťahové cvičenia.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Metodika hry na husliach


Viliam Kořínek patril k prvým významným slovenským husľovým pedagógom a bol prvým kodifikátorom metodiky hry na husliach. Zaoberal sa nielen dosiahnutím remeselnej zručnosti prostredníctvom systematického a vytrvalého cvičenia, ale apeloval aj na rozvoj umeleckej osobnosti žiaka. Kořínek pôvodne zamýšľal svoju Metodiku hry na husliach ako učebnicu pre študentov 5. ročníka konzervatórií. Dodnes však predstavuje jediné dielo na Slovensku, ktoré podáva ucelený pohľad na túto problematiku.
Na stiahnutie
13,75 €