Ján Košč

autor

Mýty a fakty o daňovo-odvodovom zaťažení na Slovensku


O výške daní a odvodov na Slovensku koluje množstvo mýtov. Najčastejšie sa rozpráva o tom, že na Slovensku máme dane a odvody neprimerane vysoké. Tieto tvrdenia sú samozrejme zavádzajúce a nie úplne zasadené do reality. Komplexnejší pohľad na túto problematiku spracoval sociálno-ekonomický analytik Ján Košč, ktorý sa pokúsil túto problematiku usadiť do kontextu a zároveň porovnať s krajinami EÚ a OECD. Okrem nastavenia systému daní a odvodov sa pozrel aj na nastavenie sociálneho štátu, efektivitu výberu daní a aj na realitu stojacu za sľubmi politikov v súvislosti so znižovaním daňových medzier.
Na sklade 1Ks darček
11,40 € 12,00 €

Revolúcia pracovného času


O Slovákoch sa hovorí, že sú srdeční, priateľskí a – pracovití. Položili ste si už otázku, ako veľmi? Pracujú Slováci málo alebo veľa? A ako súvisí produktivita ich práce s odpracovanými hodinami? Môžeme si dovoliť skracovať pracovný čas bez znižovania miezd? Ako to naozaj s našou pracovitosťou je a prečo máme o slovenských zamestnancoch a zamestnávateľoch celkom mylné predstavy? Vďaka tejto knihe sa namiesto mýtov dozviete reálne fakty. Skracovaním pracovného času sa Slovensko zaoberá už dlho, a aj preto o ňom koluje toľko mýtov. Zamestnancov strašia znižovaním miezd, zamestnávateľov zasa nedostatkom zamestnancov a krachovaním firiem. Z každej strany počujete námietky o počte dní dovolenky či nemocenskej, ktoré majú dokázať, že Slováci už dnes pracujú málo. Tieto tvrdenia sú však zavádzajúce a nepravdivé. Sociálno-ekonomický analytik Ján Košč túto problematiku spracoval a vsadil aj do medzinárodného kontextu. Revolúcia pracovného času ponúka nielen popis aktuálneho legislatívneho nastavenia pracovného času, ale aj jeho historický vývoj. V knihe okrem iného nájdete odpoveď na otázku, kedy sa z workoholizmu stala civilizačná choroba a dozviete sa o experimentoch so skracovaním pracovného času, ktoré vedú k vyššej produktivite, menšej chybovosti, lepšiemu zdraviu i k zmierňovaniu klimatických zmien. Mgr. Ján Košč (1974) je sociálno-ekonomický analytik, aktivista a odborár, venujúci sa pracovnému prostrediu. Je zakladateľom občianskeho združenia Pracujúca chudoba a šéfom neformálneho združenia Asociácia sociálno-ekonomických analytikov. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, ako napríklad: „Mýty a fakty o daňovo-odvodovom zaťažení na Slovensku“ „Mýty a fakty o vplyvoch zvyšovania minimálnej mzdy“ „Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom“ „Budúcnosť pracovného trhu na Slovensku v kontexte demografických zmien a priemyslu 4.0“ „Solidárne, ekologické a moderné Slovensko. Sociálno-demokratická alternatíva sociálno-ekonomickej transformácie v novom viacročnom finančnom rámci Európskej únie“ „Urobili sme všetko? Pomôže nám už len dovoz pracovnej sily zo zahraničia?“.
Na sklade 1Ks darček
18,91 € 19,90 €