Pavel Kotlán

autor

Studijní předpoklady a základy logiky - 2. díl


Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v Olomouci a další vysoké školy. V této publikaci také autoři aktuálně popisují současné trendy v přijímacím řízení na Masarykovu univerzitu v Brně, kdy je kritériem pro přijetí úspěšné absolvování „Testu studijních předpokladů“. Cílem přijímacích testů je prověřit znalosti v těchto oblastech: verbální a kritické myšlení, numerické a kvantitativní myšlení, prostorové a symbolické myšlení, analytické myšlení a úsudky, resp. základy vědeckého, kritického myšlení a kulturního přehledu. Zmíněné je dominantní náplní i této publikace. Kromě vysvětlení teoretických postupů řešení se v knize setkáte také s mnoha praktickými radami, ale především s velkým množstvím testových příkladů. Stejně tak je obsahovou náplní této publikace podrobné vysvětlení základů výrokové, predikátové a normativní logiky. V neposlední řadě zde naleznete ukázkový test obecných studijních předpokladů (SCIO test) a test studijních předpokladů, který je uplatňovaný např. na většině fakult Masarykovy univerzity v Brně. Tuto publikaci lze svým pojetím chápat jako cvičebnici k 1. dílu, ve kterém je vysvětlena i teoretická problematika. Připraví uchazeče o studium např. na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské univerzitě, VŠB - TU v Ostravě, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, VUT v Brně, UTB ve Zlíně, Slezské univerzitě v Opavě, VŠE v Praze, Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitě v Hradci Králové, Technické univerzitě v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, MZLU v Brně nebo České zemědělské univerzitě v Praze.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Lacná kniha Demokracie ve stínu (-70%)


V osudných okamžicích moderních dějin se prosazuje akce, která pod rouškou základního kamene demokracie - vlády lidu, ničí demokratické instituce a nastoluje společnost nerovnosti a nesvobody. Demokracie se tak ocitá ve stínu velikosti impozantní hrozivé ideje (fašismus, komunismus, terorismus), která svou lákavostí a úděsností vytěsňuJe demokracii z myšlení lidí a nechává ji živořit na pokraji existence.Zároveň však není demokracie tak zcela bez viny na tom, že ztratila moc a nechala se zatlačit do defenzivy, že vydala napospas ideu svobody člověka. Neprozřetelnost a naivita těch, kteří strážili prapor demokracie, umožňuje nástup extremismu. který využívá přirozených slabostí lidí, aby ovládl kraj, zemi či celý svět. A to je právě ten druhý význam titulu Demokracie ve stínu. „Demokracie`, která se smířila s extremistickými postoji a dokonce je přijala za své. Demokracie, která se podílí na moci svého nepřítele, kterého dříve prohlašovala za vtělení zla. Demokracie kondolující na svém
Na sklade 1Ks
3,51 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)? 2.díl


Základy sociálních věd - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na fakultách sociálních studií (věd), humanitních studií apod., obsahuje 500 testových otázek z psychologie, sociologie, filozofie, politologie, práva, ekonomie, moderních dějin, a to z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Určeno zejména k přípravě na Fakultu sociálních studií MU v Brně a Fakultu sociálních věd UK v Praze.
Vypredané
12,92 € 13,60 €

Chcete se dostat na právnickou fakultu? 2.díl


Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na právnických fakultách, cvičebnice obsahuje 500 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Zejména je testována problematika teorie státu a práva, ústavního, občanského, pracovního
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Testy studijních předpokladů a základy logiky 2.díl


300 nových příkladů k procvičování, s řešením a komentářem.
Vypredané
12,49 € 13,15 €

Testy studijních předpokladů 1.díl


Publikace vám pomůže v absolvování testu obecných studijních přepokladů.
Vypredané
12,49 € 13,15 €

Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)? 2.díl


Základy sociálních věd - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou více jak 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na uvedné vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si potencion
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Demokracie ve stínu


V osudných okamžicích moderních dějin se prosazuje akce, která pod rouškou základního kamene demokracie - vlády lidu, ničí demokratické instituce a nastoluje společnost nerovnosti a nesvobody. Demokracie se tak ocitá ve stínu velikosti impozantní hrozivé ideje (fašismus, komunismus, terorismus), která svou lákavostí a úděsností vytěsňuJe demokracii z myšlení lidí a nechává ji živořit na pokraji existence.Zároveň však není demokracie tak zcela bez viny na tom, že ztratila moc a nechala se zatlačit do defenzivy, že vydala napospas ideu svobody člověka. Neprozřetelnost a naivita těch, kteří strážili prapor demokracie, umožňuje nástup extremismu. který využívá přirozených slabostí lidí, aby ovládl kraj, zemi či celý svět. A to je právě ten druhý význam titulu Demokracie ve stínu. „Demokracie`, která se smířila s extremistickými postoji a dokonce je přijala za své. Demokracie, která se podílí na moci svého nepřítele, kterého dříve prohlašovala za vtělení zla. Demokracie kondolující na svém
Vypredané
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Chcete se dostat na filozofickou (pedagogickou) fakultu 1.díl - české dějiny


Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium nafilozofických nebo pedagogických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky plus 166 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Chcete se dostat na filozofickou (pedagogickou) fakultu 2.díl -světové dějiny


Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na filozofických nebo pedagogických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky a 214 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Gajdova (ne)věrná Morava


Kniha pojednává o osudech Národní obce fašistické (NOF) v období mezi světovými válkami, a to především v oblasti Moravy a Slezska. Tato podivuhodná politická strana byla součástí koloritu prvorepublikového života a svou roli sehrála i ve vzrušeném období
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 2.


Publikace vychází již v 7. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických
Vypredané
13,35 € 14,05 €