! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Josef Koubek

autor

Personální práce v malých a středních firmách


Aktualizovaná a rozšířená příručka uznávaného českého odborníka vám poradí a pomůže při běžné personální práci, při plánování pracovníků, jejich získávání a výběru, hodnocení a řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování. Oproti knize Personální práce v malých podnicích, jsou v celé publikaci zohledněna specifika středních firem, je rozšířen výklad vytváření a analýzy pracovních míst o modernější problematiku rolí, jsou zaktualizovány postupy při získávání a výběru pracovníků a přiblížen problém validity a spolehlivosti metod. Doplněny a aktualizovány jsou také vzory formulářů a dokumentů v příloze knihy.
Vypredané
16,33 € 17,19 €

Řízení pracovního výkonu


Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k provázání dosud relativ ně samostatných personálních činností: vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníků, jejich hodnocení a odměňování. Zároveň roste motivace pracovníků a posiluje se pozitivní vztah mezi nadřízeným a podřízeným, zaměstnancem a zaměstnava telskou organizací. Známý autor (mj. Řízení lidských zdrojů, Anglicko-český výkladový slovník personalistiky), profesor VŠE na základě nejnovějších poznatků rozebírá nejen tuto novou metodu, ale i podmínky jejího efektivního zavedení v organizaci a v neposlední řadě její vliv na výsledky činnosti organizace i na vztahy uvnitř ní.
Vypredané
16,51 € 17,38 €

Řízení lidských zdrojů


Tento titul je novým vydaním knihy Řízení lidských zdrojů z roku 2003První systematická česká práce vycházející z moderní koncepce personalistiky a dnes již osvědčená základní vysokoškolská učebnice a zároveň také užitečný zdroj informací pro pe rsonalisty v podnikové praxi je strukturována podle úlohy personalistiky ve firmě: od formování personální politiky a personální strategie firmy, personálního plánování až po všechny klasické personální činnosti, jako je získávání pracovníků, výběr , rozmisťování pracovníků, jejich orientace, vzdělávání a hodnocení. Uživatelé v knize najdou také množství informací o problematice odměňování, pracovních vztahů a péče o zaměstnance a o personálním informačním systému s doporučenými sledovanými úda ji.
Vypredané
18,99 € 19,99 €

Personální práce v malých a středních firmách, 4. aktualizované a doplněné vydání


Praktická příručka uznávaného českého odborníka je určena vlastníkům a manažerům malých a středních firem, které nemají specializovaný útvar personalistiky nebo zkušeného personalistu. Nové vydání je obohaceno o další návodné materiály pro personální práci a nově se zabývá například řízením intelektuálního kapitálu podniku, kon-cepcí celkové/souhrnné odměny, řízením talentů, společenskou odpovědností podniků či participací a zapojováním pracovníků. Knížka výborně poradí a pomůže při běžné person ální práci, při plánování pracovníků, jejich získávání a výběru, hodnocení a řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování. V příloze najdete vzory formulářů a dokumentů, jako třeba příklad popisu a specifikace pracovního místa, příkl ady dotazníků pro uchazeče o zaměstnání nebo příklad formuláře pro hodnocení pracovníků.
Vypredané
15,08 € 15,87 €

Řízení lidských zdrojů 5. rozšířené a doplněné vydání


Osvědčená příručka pro podnikovou praxi a vysokoškolská učebnice tematicky pokrývá všechny úlohy personalistiky ve firmě, a navíc byla do knihy nově zařazena aktuální témata, jako jsou koncepce intelektuálního a lidského kapitálu, problematika řízení talentů či pojetí pracovních rolí. Text kapitol více respektuje stále šířeji uplatňovanou koncepci řízení pracovního výkonu, nově se objevuje koncepce tzv. celkové odměny a odměňování podle přínosu.
Vypredané
18,99 € 19,99 €

Německo-český výkladový slov. personalistiky


Slovník významného domácího autora v oboru personálního managementu navazuje na jeho "Anglicko-český výkladový slovník personalistiky", jejž nakladatelství Management Press vydalo v roce 2003. Jeho cílem je umožnit českému čtenáři, který studuje odbornou personalistickou literaturu v němčině, lépe se orientovat v textu a najít správný český ekvivalent termínů používaných v německé, rakouské a švýcarské personalistice. Dalším cílem je usnadnit odbornou komunikaci pracovníkům personálních útvarů a dalším manažerům v organizacích s německou kapitálovou účastí. Slovník je obohacen i o anglismy, které ve stále vyšší míře pronikají do personalistiky německy mluvících zemí.
Vypredané
12,88 € 13,56 €

Lacná kniha Německo-český výkladový slov. personalistiky (-95%)


Slovník významného domácího autora v oboru personálního managementu navazuje na jeho "Anglicko-český výkladový slovník personalistiky", jejž nakladatelství Management Press vydalo v roce 2003. Jeho cílem je umožnit českému čtenáři, který studuje odbornou personalistickou literaturu v němčině, lépe se orientovat v textu a najít správný český ekvivalent termínů používaných v německé, rakouské a švýcarské personalistice. Dalším cílem je usnadnit odbornou komunikaci pracovníkům personálních útvarů a dalším manažerům v organizacích s německou kapitálovou účastí. Slovník je obohacen i o anglismy, které ve stále vyšší míře pronikají do personalistiky německy mluvících zemí.
Vypredané
0,68 € 13,56 €

dostupné aj ako: