M. Kožušková

autor

Klass! 1 (A1) - učebnica + pracovný zošit + gramatika + nácvik azbuky + 2CD


Koncepcia učebnice Klass reaguje na aktuálne potreby a nároky študentov a učiteľov stredných škôl, rozvoj komunikatívnych kompetencií je doplňovaný systematickým zhrňovaním jazykových poznatkov. Učebnica presadzuje aktívny prístup k učeniu. Zvláštna pozornosť je venovaná počúvaniu s porozumením a rozprávaním prejavu. Autorky čerpajú svoje námety z dlhoročných pedagogických skúseností a veľký význam kladú na orientáciu na súčasnú živú ruštinu a jazyk mladých ľudí. Dôležité aspekty: - Dvojjazyčné pokyny ku cvičeniam v prvom diely (v ďalších dieloch potom iba pokyny v ruskom jazyku) - V úvodných kapitolách úzke prepojenie ruštiny s materským jazykom - Témy blízke cieľovej skupine vo veku 15-19 rokov - Hlavný protagonisti sprevádzajú všetkými troma dielmi - Rôznorodosť cvičení (od práce pre jednotlivcov až po tímovú spoluprácu, od silne riadených až po voľne vyjadrovanie) - Autonómne učenie (osvojovanie si slovnej zásoby a gramatických pravidiel) - Prehľadnosť a zrozumiteľnosť - Atraktívne grafické spracovanie Učebnica Klass 1 sa skladá z integrovaného pracovného zošita, 2 CD nahovorených rodenými krajanmi a obsahuje 9 lekcií (7 lekcií + 2 lekcie opakovacie). Ku knihe je pripojený gramatický prehľad a rusko-slovenský slovník, učebnica je tiež doplnená mapou Ruska. Jednotlivé diely a lekcie sú tematicky prepojené skupinou študentov, v prvom diely Veronika prichádza so svojimi rodičmi do Petrohradu a začína študovať v ruskej škole.
Na sklade 3Ks
18,04 € 18,99 €

Klass! 2 (A2) - učebnica + pracovný zošit + gramatika + 2CD


Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) pre jazyky. Koncepcia učebnice Klass reaguje na aktuálne potreby a nároky študentov a učiteľov stredných škôl, rozvoj komunikatívnych kompetencií je doplňovaný systematickým zhrňovaním jazykových poznatkov. Učebnica presadzuje aktívny prístup k učeniu. Zvláštnu pozornosť je venovaná počúvaniu s porozumením a rozprávaním prejavu. Autorky čerpajú svoje námety z dlhoročných pedagogických skúseností a veľký význam kladú na orientáciu na súčasnú živú ruštinu a jazyk mladých ľudí. Učebnica Klass 2 sa skladá z integrovaného pracovného zošita, 2 CD nahovorených rodenými krajanmi a prehľadom na precvičenie gramatiky.
Na sklade 2Ks
18,99 € 19,99 €

Klass! 3 (B1-B2) - učebnica + pracovný zošit + gramatika + 2CD


Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) pre jazyky.
Na sklade 1Ks
19,94 € 20,99 €

Klass! 2 Ruština pro střední školy


Nová třídílná učební sada Klacc je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. Koncepce učebnice Klacc reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů i učitelů středních škol, rozvoj komunikativních kompetencí je doplňován systematickým shrnováním jazykových poznatků. Učebnice prosazuje aktivní přístup k učení. Zvláštní pozornost je věnována poslechu s porozuměním a mluvenému projevu. Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností a velký význam kladou na orientaci na současnou živou ruštinu a jazyk mladých lidí. Učebnice Klacc2 se skládá z integrovaného pracovního sešitu, 2 CD namluvených rodilými mluvčími a obsahuje 9 lekcí (7 lekcí + 2 lekce opakovací). Ke knize je připojen gramatický přehled a rusko-český slovníček, učebnice je také doplněna mapou Ruska. Jednotlivé díly a lekce jsou tematicky propojeny skupinou studentů, v prvním díle Veronika přijíždí se svými rodiči do Petrohradu a začíná studovat v ruské škole.
Vypredané
13,40 € 14,11 €