! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Michal Kratochvíl

autor

Plachetnice z Božkova


Kdo byl Velký Karel, proč bytný Richard se studentem Jakubem mučil Albánce v lese a jak nakonec dopadla brutální přestřelka na Skvrňanech? Drsný thriller z plzeňského podsvětí inspirovaný skutečnými událostmi vám odhalí, jak mohla prorůst mafie až do nejvyšších řad plzeňské policie a co s tím vším měl společného mafiánský kmotr Zima z Prahy. Vydejte se na cestu časem na 300 stranách "drsné plzeňské školy" spolu s kapitánem Horkým a studentem Jakubem, které zavleče zprvu nenápadná vlna událostí daleko za hranu zákona. Podívejte se do reálných míst krvavých událostí zachycených v knize “Plachetnice z Božkova”. Překvapí, že mnohá najdete dodnes. Tato kniha je tvrdé čtení. Není pro slabé, protože Plzeň na přelomu 20. a 21. století nebyla zrovna růžové místo. V Praze již začínalo nové tisíciletí, ale v Plzni ještě naplno doznívala divoká devadesátá léta. Otlučené činžáky, nonstop herny a bazary. V Praze bylo policajtům hej, tam bílé límečky rozkrádali bývalé státní podniky a třásli se na evropské fondy, ale tady šlo všechno ještě postaru, špinavá kriminální galerka. V Plzni šlo o krk...
Na stiahnutie
6,20 €

Německá synonyma: podstatná jména


Moderní a nenáročná učebnice nejčastějších německých synonymních podstatných jmen. Učební látka je založená na jednoduchém způsobu osvojení výkladu skrze názorné ilustrační obrázky a jasná textová vysvětlení. Většina synonym z učebnice patří k základní slovní zásobě pro úroveň B1 a německý certifikát „Zertifikat Deutsch“.
Na stiahnutie
4,90 €

Technické prostředky požární ochrany


Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických prostředků u jednotek PO včetně základních souvisejících údajů. Publikace je zpracována na základě teoretických znalostí a letitých praktických zkušeností obou autorů. Je určena studentům v oboru požární ochrana, hasičům i strojníkům v jednotkách PO a jejich velitelům. Současně je určena také hasičům v prevenci a kontrolní činnosti jako pomůcka při posuzování požárně bezpečnostních řešení (posuzování možností zásahů jednotek PO), projektantům požární bezpečnosti staveb a osobám odborně způsobilým při odborné přípravě preventivních požárních hlídek a požárních hlídek. Záměrem je všem čtenářům přiblížit některé pro praktiky základní a zdánlivě jednoduše zapamatovatelné údaje.
Vypredané
11,28 € 11,87 €

Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách


Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí a praktických zkušeností. Zejména praktické zkušenosti při navrhování, instalaci, uvádění do provozu a při provozu požárně bezpečnostních zařízení je oblast, kterou lze obtížně v obecné formě napsat v technických či právních předpisech. Konkrétní provedení požárně bezpečnostního zařízení nelze realizovat a provozovat bez praktických zkušeností. Nové a modernější technologie jednotlivých požárně bezpečnostní zařízení umožňují jejich lepší využití a propojení s dalšími požárně bezpečnostními zařízeními. To s sebou ale přináší vícečetné varianty možných stavů, kde vzhledem k poměru jejich počtu a kombinací může vzniknout kombinace nežádoucí. Proto se problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení musí věnovat stejná pozornost, jako každému jednotlivému požárně bezpečnostnímu zařízení. V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy. Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií. Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy. Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti riskmanagamentem pojišťoven. Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.
Vypredané
34,49 € 36,30 €