% Zľavy na hry %

Robert Krause

autor

Sisi - Elátkozott eljegyzés


Sisi - majdani osztrák császárné és magyar királyné - még félig gyereklány, amikor Ferenc József császárral szerelemre lobbannak egymás iránt. Bár eredetileg Sisi nővérét szánták a sugárzó, titokzatos és mély érzésű fiatalember hitvesének, a vakmerő, életigenlő és elragadó szépségű kamasz lány szembeszáll a család akaratával.Kapcsolata az ifjú császárral túláradó boldogsággal tölti el a lányt. De vajon lesz-e elég ereje, hogy megküzdjön az ígéretes szerelem árnyoldalaival? Nem is sejti még, milyen élet vár rá a meghasonlott uralkodó mellett, akinek haragos természete és szenvedélye őt magát is végérvényesen megváltoztatja. A sodró erejű regény - az RTL Klub azonos című sorozatának könyvváltozata - kendőzetlenül mutatja be a szépséges és elbűvölő osztrák császárné és magyar királyné életét. Életek, sorsok, hatalmi játszmák - érzékiség, szerelem, szabadságvágy és merev udvari protokoll.
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

Detský mozog: Novorodenec


Chcete spoznať, pochopiť a podporiť dozrievanie detského mozgu? Chcete rozvíjať rozumový a emocionálny potenciál svojho dieťaťa?Detský mozog sa začína rozvíjať počas vnútromaternicového vývinu a jeho dozrievanie rapídnym spôsobom akceleruje v prvých mesiacoch a rokoch života. Neuropsychológ a dvojnásobný otec Robert Krause vás vo svojej knihe prevedie dvadsiatimi štyrmi modelovými situáciami, ktoré vám pomôžu pochopiť vývin vášho dieťaťa. Na týchto názorných príkladoch vám ukáže a pomocou najnovších vedeckých poznatkov vysvetlí, čo robiť a čomu sa pre zmenu vyhýbať, aby ste podporili zdravé dozrievanie mozgu dieťaťa. Kniha vás popritom osloví svojou jednoduchou a systematickou štruktúrou, vďaka ktorej ľahšie pochopíte kognitívnu neuropsychológiu a v roli rodiča sa budete cítiť istejšie a bezpečnejšie.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Sisi - Temný slib


Sny, láska, touha po kypícím životě a dosud nepoznaná erotická přitažlivost náhle vpadnou do života mladé, nezkrotné, naivní a citlivé bavorské vévodkyně Sisi. Jako blesk ji zasáhne setkání s rakouským císařem Františkem Josefem. V jediném okamžiku se zrodí vášnivý oboustranný vztah navzdory jejich rozumu i odporu obou rodin. Mladá rebelka s živelnou touhou po svobodě je odhodlaná stát po boku rozervaného muže skrytého pod dokonale udržovanou maskou císaře, tvrdého vládce přední evropské monarchie. Pro něj se vydá na obtížnou cestu budoucí císařovny, opustí domov, milovanou přírodu, volnost, a čelí zkostnatělé, avšak neúprosné etiketě císařského dvora a jeho pletichám. Aniž tuší, že František Josef podléhá démonům, kteří mu na chvíli ulehčují náročný život, ale o nichž i on ví, že ho mohou zničit. A ještě je tu kletba, kterou na něho uvalila neznámá žena jako pomstu v nejvyšším zoufalství. Temný slib… Toto je jedna z legend o císařovně Alžbětě. Nikoli její biografie, nýbrž temná varianta historického milostného příběhu, první díl románu o jejím životě a osudu. Román byl napsaný podle úspěšného, dosud šestidílného, seriálu televize RTL vysílaného na konci roku 2021. Záhy po vydání získala kniha prestižní označení Spiegel Bestseller a stala se bestsellerem čtenářů a řady literárních žebříčků. V letošním roce vyjde druhý díl románu Sisi - Verlagen und Verrat. Na Vánoce 2022 bude televize RTL vysílat novou řadu seriálu, která ztvární další léta života císařovny Alžběty v manželství, soukromí a politice.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Sisi - Elátkozott eljegyzés


Sisi - majdani osztrák császárné és magyar királyné - még félig gyereklány, amikor Ferenc József császárral szerelemre lobbannak egymás iránt. Bár eredetileg Sisi nővérét szánták a sugárzó, titokzatos és mély érzésű fiatalember hitvesének, a vakmerő, életigenlő és elragadó szépségű kamasz lány szembeszáll a család akaratával. Kapcsolata az ifjú császárral túláradó boldogsággal tölti el a lányt. De vajon lesz-e elég ereje, hogy megküzdjön az ígéretes szerelem árnyoldalaival? Nem is sejti még, milyen élet vár rá a meghasonlott uralkodó mellett, akinek haragos természete és szenvedélye őt magát is végérvényesen megváltoztatja.A sodró erejű regény - az RTL Klub azonos című sorozatának könyvváltozata - kendőzetlenül mutatja be a szépséges és elbűvölő osztrák császárné és magyar királyné életét. Életek, sorsok, hatalmi játszmák - érzékiség, szerelem, szabadságvágy és merev udvari protokoll.
Na stiahnutie
9,29 €

Žiť život podľa svojich predstáv nie je veda, ale zručnosť


Pre niektorých ľudí veda, no pre niekoho zručnosť. Kde by ste sa zaradili Vy? Autor v knihe uvádza, že samotný život nie je veda, ale zručnosť. Je na nás, ako si život zariadime. Je na nás, aký význam budeme prideľovať okolnostiam v našom živote, keď vychádzame z predpokladu, že veci sú neutrálne a len my im prisudzujeme význam. Je užitočné uvedomiť si, že to, aký význam budeme veciam okolo nás prisudzovať, bude určovať, aký život budeme žiť. Autor ukazuje na príkladoch rôzne techniky, ktoré mu pomohli na ceste osobnostného a duchovného rastu a vďaka ktorým získal mnoho zručností, aby žil život podľa svojich predstáv.Kniha "Žiť život podľa svojich predstáv nie je veda, ale zručnosť" patrí medzi knihy, s ktorými je potrebné pracovať. Vyzýva čitateľa k akcii. Do popredia sa dostáva komunikácia nielen slovom, ale aj činom. Výhodou tejto knihy je práve fakt, že si pomocou nej čitateľ osvojí zručnosti, z ktorých si môže vytvoriť návyky, ktoré budú pre neho prospešné a užitočné.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

N1


Kniha N1 je výnimočná a špecifická v porovnaní s ostatnými publikáciami zaoberajúcimi sa Neurolingvistickým programovaním z rôznych dôvodov. Na jednej strane je kniha písaná zábavnou formou tak, aby bola zábavnou príručkou pri rozvoji schopností NLP, no na strane druhej sa dá považovať za náučný zdroj, v ktorom nájdete veľké množstvo vedomostí, zručností a techník. Je určená čitateľom, ktorí majú záujem spoznať NLP na princípe humoru a zábavy, tzn. pohodový štýl čítania, ale taktiež čitateľom, ktorí hľadajú množstvo vedomostí, nakoľko má kniha vysoko informatívny charakter. Spočiatku je písaná príbehovou formou, pričom v príbehoch nájdete veľké množstvo princípov NLP, ktoré sú uplatniteľné okamžite v praxi. Práve na príbehoch v ktorých autori využili silu NLP pochopíte, že neexistujú problémy, ale iba situácie, ktoré vyžadujú našu pozornosť. Práve tieto situácie sa dajú riešiť niekoľkými spôsobmi. O spôsoboch, ktoré využili aj samotní autori v živote sa viac dočítate v samotnej knižke. Kniha N1 je koncipovaná tak, aby ste ju mohli prečítať na jeden raz, ale k čítaniu je možné pristupovať aj na základe odkazov, ktoré uvádzajú autori v texte, a tým pádom môžete ,,cestovať“ z jednej strany na druhú. Autori vychádzajú práve z toho, že bez výzvy je málokedy možný rast. Väčšinou najväčší rast má korene vo výzve. Autori píšu o tom, že ak chcete rásť, tak vám ,,cestovanie“ z jednej strany na druhú prekážať nebude. Ak vám to však prekážať bude, je to len váš autopilot, ktorý je naučený robiť veci stereotypne. O tom, ako opustiť platformu stereotypu a prestúpiť na inú vlnu myslenie vám autori umožňujú v publikácii niekoľkými spôsobmi. V knihe objavíte tajomstvá akreditovaného výcviku NLP PRACTITIONER. Na konci každej kapitoly nájdete taktiež myšlienkovú mapu, ktorá slúži na zrekapitulovanie prečítaného a naučeného.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Detský mozog: Batoľa


Od druhého po koniec tretieho roku životaTrápia vaše dieťa zlé sny? Prežíva svoje prvé obdobie vzdoru alebo má azda problémy so socializáciou s inými deťmi?Po dovŕšení prvého roku života je dieťa motoricky schopnejšie, jazykovo zručnejšie a emocionálne vnímavejšie. Práve medzi začiatkom druhého a koncom tretieho roku života prechádza aj z pohľadu kognitívnej neuropsychológie významnými zmenami, ktoré je dôležité zreflektovať a náležite k nim pristúpiť.Neuropsychológ Robert Krause vo svojom pokračovaní o detskom mozgu opäť ponúka dvadsaťštyri nových situácií, s ktorými sa obyčajne stretáva každý rodič. Kapitoly sú tentoraz podrobnejšie vysvetlené, pretože interakcia dieťaťa s rodičmi, s inými deťmi i so spoločnosťou je v tomto citlivom veku oveľa užšia. Deti už nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale samy sa aktívne zapájajú do situácií. V knihe Detský mozog – Batoľa vás autor prevedie všetkými dôležitými udalosťami, ktoré sa vo vnútornom svete vášho dieťaťa v tomto období odohrávajú.
Vypredané
15,11 € 15,90 €