! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Timotej Križka

autor

Pokojní v nepokoji / Light in darkness


Fotograf Timotej Križka zachytil príbehy politických väzňov zo Slovenska. Do knihy vybral svedectvá tých, ktorých pobyt vo väzení nezlomil a napriek neprávosti, ktorá bola na nich spáchaná, si zachovali vnútornú slobodu a pokoj. Ako hovorí jeden zo svedkov: Každý z nás má mať určitý životný názor a za ním stáť za každej situácie. Nie meniť svoje názory vzhľadom k tomu, aby po ekonomickej alebo spoločenskej stránke získal niečo navrch. Tak bude šťastný a spokojný. Pokojní v nepokoji/Light in darkness: Eugénia Vyskočilová, Rudolf Dobiáš, Michal Ivanko, Štefan Ružovič, Michal Vasiľ, Eugen Ján Kočiš, Ján Ďuro, Anton Srholec, Dorota Kravjanská, Jozef Tóth, Imrich Vanta, Imrich Mráz, Ján Chryzostom Korec, Františka Múziková, Ján Zeman, Jozef Mašlej, Akvinas, Ladislav Záborský, Justína, Bernard Pánči, Andrej Konc Kniha je dvojjazyčná SK/EN. *** Človek môže byť fyzicky obmedzený, ale o slobodu ducha, o to nemôže obrať človeka ani väzenie. / A man can be limited physically, but not even prison can rob a man of the freedom of the spirit. Nehanbím sa sám pred sebou. Keby som videl, aj zrkadlo by mi ukázalo, kto som. / I am not ashamed when I look at myself. If I could see, even the mirror would show me who I am. Vyšiel som von ako slepý. Nepoznal som peniaze, nič. Bol som samý vred. Boli veľké ako slepačie vajce. Celý čas som žil pod tlakom nevedomosti. Prišiel som domov a keď ma uvidela manželka, myslela si, že má halucinácie. Deti vyrástli, jedna dcérka mala dvanásť, druhá desať rokov. / When I got out I was like a blind man. I didnt know the currency, nothing. I was covered in ulcers. Ulcers as big as chicken eggs. This whole time I lived under the pressure of ignorance. I came home and when my wife saw me, she thought she was hallucinating. My children grew up, one of my daughters was twelve, the other ten. Tam som mal čas na premýšľanie. Modlil som sa za svojich nepriateľov, nikdy som nepochyboval o tom, že dobro zvíťazí. Naivita? Doteraz som na to nenašiel odpoveď. / In there I had time to think. I prayed for my enemies, I never doubted that good would triumph over evil. Naiveté? I dont have an answer yet.
U dodávateľa
28,41 € 29,90 €