Igor Krpelán

autor

Zachovanie a pokračovanie rodu


Igor Krpelán je odbornej verejnosti známy ako neúnavný bádateľ a obdivovateľ tradičných foriem ľudovej architektúry, ale aj ako propagátor pokračovania týchto tradičných stavebných princípov ľudovej architektúry. Na Orave má realizovaných mnoho skvelých revitalizácií a rekonštrukcií pôvodných objektov ľudovej architektúry. Svoje viac ako 30-ročné poznatky zhrnul v knižke pod výstižným názvom Zachovanie a pokračovanie rodu, v ktorej nielen oboznámi čitateľov s tradičnými formami ľudovej architektúry, ale aj so stavebnými princípmi starých majstrov, ktorí svoje zručnosti dedili z pokolenia na pokolenie. Jednotlivé detaily stavebného remesla nielen popisuje, ale aj graficky dokumentuje. V publikácii je tiež prezentovaných 27 príkladov rekonštrukcií a revitalizácií pôvodných objektov, ale aj realizácií novostavieb inšpirovaných ľudovou architektúrou od samotného autora, ale aj od ďalších našich i zahraničných architektov. Nielen skvelá štylizácia textov, ale najmä vynikajúce kresby s autorskou výpoveďou a rukopisom sú spolu s obrazovými prílohami silnou stránkou celej knihy, ktorá má ambície šíriť osvetu medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Obsah publikácie: 1 Spomienky na minulosť Ľudová architektúra pokus o definovanie Ľudová architektúra na Orave základná typológia Tradičné formy a konštrukčné princípy objektov ľudovej architektúry Umiestnenie stavieb Proporčné vzťahy a tvary dominantných hmôt Pôdorysné a dispozičné riešenie Konštrukcia stavieb na Orave Zvislé konštrukcie Vodorovné konštrukcie Strechy Otvorové konštrukcie Úpravy povrchov Detaily, konštrukčné doplnky Environmentálna logika ľudového staviteľstva 2 Využiteľnosť pôvodných objektov ľudovej architektúry v súčasnosti Príklady úprav objektov ľudovej architektúry Zásady stavebných úprav pôvodných existujúcich objektov tradičného staviteľstva 3 Pokračovanie rodu vývoj stavebnej kultúry transformovaním tradícií v nových podmienkach 4 Konfrontácie Stará strecha nový problém Zásady a špecifiká konštrukčného systému klasických drevených stavieb
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €