Aleš Kruczek

autor

Microsoft Office Access 2007


Chcete proniknout do programu Access 2007 tempem hodným uživatele, který již s počítačem nějakou dobu pravidelně pracuje? Nepotřebujete zdlouhavě vysvětlovat, co je tabulka nebo formulář, ale rádi byste poznali jejich možnosti pro tvorbu databází a zpracování vašich dat? Zajímají vás nové funkce Accessu 2007 a potřebujete se důkladně zorientovat v jeho notně pozměněném prostředí?Podrobná uživatelská příručka, nejpodrobnější publikace k Accessu z pera českého autora, vám novou verzi tohoto produktu představí takřka vyčerpávajícím způsobem, abyste ho mohli používat zdatně jako uživatel, ale třeba v něm i vyrobit komplexní databázovou aplikaci pro celou firmu.Kniha se mimo jiné věnuje podrobně těmto tématům:Relační databáze a její stavební kameny Prostředí a ovládání Accessu 2007 Základy návrhu efektivní databáze Tvorba tabulek a práce s daty Možnosti formulářů a sestav pro zadávání a prezentaci dat Filtry a dotazy jako nástroj pro výběr dat Formulace výběrových kritérií, výpočty a analýzy pomocí výrazů a funkcí Automatizace akcí pomocí maker Import a export dat, propojení s programy Excel, Word, Outlook a SharePointVýklad v knize doplňuje téměř čtyřicet stran užitečných příloh, např. systematický přehled novinek verze 2007, důležitá nastavení, spouštěcí parametry či přehled šablon databází Accessu 2007.O autorovi:Aleš Kruczek vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Několik let působil jako lektor kurzů oblasti Office v počítačové škole Gopas. Od roku 2006 pracuje jako administrátor backoffice aplikací ve společnosti Credium.
Vypredané
14,10 € 14,84 €

Microsoft Access 2010


Chcete rychle poznat a naučit se ovládat aplikaci Access 2010? Nepotřebujete vysvětlení základních pojmů, ale rádi byste poznali všechny funkce užitečné pro zpracování vašich dat a tvorbu databází? Zajímají vás nové funkce Accessu 2010 a potřebujete se rutinně orientovat v jeho pozměněném prostředí? Podrobná uživatelská příručka, nejrozsáhlejší publikace k Accessu z pera českého autora, vám aktuální verzi tohoto produktu představí do detailu. Budete jej tak moci využívat nejen na běžné uživatelské úrovni, ale třeba v něm i vytvořit vlastní datab ázovou aplikaci pro celou firmu. Kniha se mimo jiné věnuje podrobně těmto tématům: Založení a návrh databáze, práce s relacemi Vytváření zdrojových tabulek, přehled datových typů Jednoduché, parametrické, křížové i SQL dotazy Využití funkcí při tvorbě výrazů Začlenění ovládacích prvků do formulářů Úprava zobrazení a tisk sestav Tipy pro práci s makry, oprava chyb v makrech Import a export, propojení s Excelem a SharePointem Správa, sdílení, zálohování a zabezpečení databáze
Vypredané
15,66 € 16,48 €

1001 tipů a triků pro Microsoft Access 2007/2010


Bohatá sbírka řešení vašich každodenních úkolů v Accessu. Znáte základy Accessu, ale tu a tam potřebujete při vytváření, správě nebo využívání databáze poradit? Neradi čtete dlouhé příručky od A do Z, hledáte jen rychlá řešení aktuálních úkolů? S kni hou zkušeného autora vám postačí pouze definovat aktuální problém nebo potřebu a v tematicky setříděných kapitolách rychle vyhledat stručné a výstižné řešení. Tipy jsou přehledně odlišeny podle obtížnosti, navíc si je budete moci díky zdrojovým mater iálům na přiloženém CD ihned v praxi vyzkoušet. Publikace je vhodná jak pro uživatele verze 2007, tak pro ty, kdo používají Access 2007. S knihou se mimo jiné naučíte:- Otevřít databáze verze 2003 včetně vlastních panelů nástrojů- Znát pravidla pro n ázvy databázových objektů- Používat nejrůznější zástupné symboly při filtrování- Nastavit ověřování a omezení údajů zadávaných do formulářů- Vyhledat staré, chybějící a duplicitní položky v databázi- Používat SQL příkazy, klauzule, predikáty a operac e- Získat den týdne nebo celé jméno pomocí funkcí a výrazů - Využívat akce maker k automatizovaným souborovým operacím- Vytvářet, deklarovat a používat vlastní datové typy pomocí VBA- Exportovat data do HTML a synchronizovat webové aplikace. Na přilo ženém CD naleznete všechny cvičné soubory z knihy, zkušební verzi aplikace Microsoft Access 2010 a další užitečný materiál, který obohatí vaši práci v Accessu.
Vypredané
15,67 € 16,49 €