Milan Kubalák

autor

Efektívne riadenie ľudských zdrojov


Publikácia „Efektívne riadenie ľudských zdrojov“ je vyjadrením dlhoročného úsilia autora o vypracovanie práce postavenej s ohľadom na špecifiká Slovenska a jeho súčasnej spoločensko-ekonomickej charakteristiky. V publikácií dominuje orientácia na „efektívnosť personálnej práce“ vo všetkých jej častiach: 1.Východiská, trendy a bariéry modernej a efektívnej personálnej práce. 2.Strategické riadenie ľudských zdrojov, ako rozhodujúci predpoklad efektívnosti personálnej práce. 3.Vedecké poznatky a moderné technológie v personálnej práci. Obsah i štruktúra publikácie sú premyslené a podriadené vyššie uvedenému zámeru autora. Podporný faktom v prospech uvedenej publikácie je aj odborná orientácia autora – psychológa, ktorý sa svojej odbornej orientácie pridržiava a patrične prezentuje i s ohľadom na prax. Vydanie tejto publikácie je pozitívne vnímané odborníkmi i širokou verejnosťou. Jej štúdium je nevyhnutnou súčasťou vysokoškolskej výučby na fakultách so študijnými programami orientovanými na manažment a prácu s ľuďmi.
Na sklade 1Ks
23,75 € 25,00 €

Lacná kniha Efektívne riadenie ľudských zdrojov (-90%)


Publikácia „Efektívne riadenie ľudských zdrojov“ je vyjadrením dlhoročného úsilia autora o vypracovanie práce postavenej s ohľadom na špecifiká Slovenska a jeho súčasnej spoločensko-ekonomickej charakteristiky. V publikácií dominuje orientácia na „efektívnosť personálnej práce“ vo všetkých jej častiach: 1.Východiská, trendy a bariéry modernej a efektívnej personálnej práce. 2.Strategické riadenie ľudských zdrojov, ako rozhodujúci predpoklad efektívnosti personálnej práce. 3.Vedecké poznatky a moderné technológie v personálnej práci. Obsah i štruktúra publikácie sú premyslené a podriadené vyššie uvedenému zámeru autora. Podporný faktom v prospech uvedenej publikácie je aj odborná orientácia autora – psychológa, ktorý sa svojej odbornej orientácie pridržiava a patrične prezentuje i s ohľadom na prax. Vydanie tejto publikácie je pozitívne vnímané odborníkmi i širokou verejnosťou. Jej štúdium je nevyhnutnou súčasťou vysokoškolskej výučby na fakultách so študijnými programami orientovanými na manažment a prácu s ľuďmi.
Vypredané
2,50 € 25,00 €

dostupné aj ako: