Martina Kubealaková

autor

Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I


Druhé doplnené a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice k staršej slovenskej literatúre. Autorka mapuje skúmané územie so zreteľom na už existujúce dlhodobo používané VŠ učebnice (či literárno-historické syntézy používané aj ako učebnice), prepája ich, dopĺňa, odkazuje, upozorňuje na kľúčové uzly siete existujúcich akademických dejín slovenskej i európskej literatúry. Druhé vydanie sú pôvodné kapitoly rozšírené o časť Zamyslime sa, ktorá obsahuje otázky na overenie porozumenia prečítaných statí, ako aj problémové otázky na overenie smerujúce k následnej práci s vybranými literárnymi textami. Celkom novou je kapitola venovaná normám etického správania autora Publikačná etika, ktorá prináša veľmi užitočné informácie súvisiace s tvorbou odborných a vedeckých textov.
Vypredané
10,26 € 10,80 €