Kamila Kubelíková

autor

400 let vil Benátska 1404–1797


Benátské vily jsou světoznámým architektonickým fenoménem. Tato monografie mapuje promítání změn v architektuře Terrafermy v důsledku okupace ostrovním státem Benátkami v průběhu čtyřsetletého období. Publikace se zabývá formálně-estetickým, tedy uměleckým a funkčně-ekonomickým vývojem vily pod vlivem politických událostí, jak na teoretické, tak praktické úrovni.Vzestup, vrchol a dekadence vil jsou sledovány v pěti kapitolách: Venkovské stavby před okupací Benátkami. První století benátské okupace, venkovská architektura ovlivněná ekonomickými podmínkami a výraz těchto vlivů ve funkčnosti staveb. Hledání symbiózy villa s hospodářstvím a otiem na Terrafermě, které bylo podmíněno změnou přístupu Benátek v důsledku sociopolitických událostí, jež vyústily v mírové období na počátku 16. století. Andrea Palladio (1508-1580), jeho dílo a odkaz v architektuře. Narušení rovnováhy ekonomického a architektonického vývoje vily v průběhu času a její postupná dekadence.Autoři dlouhodobě spolupracují na výzkumu benátských vil. Základem této spolupráce je jejich společná láska k Benátsku, která je navíc podpořena odbornou erudicí v oblasti historické architektury. Kamila Kubelíková vystudovala architekturu na univerzitě v Praze a dlouhodobě se věnuje architektonické fotografii. Martin Kubelík vystudoval architekturu a dějiny architektury na univerzitách v Cambridge a v Cáchách, působil jako řádný profesor a vedoucí architektonického ústavu na univerzitě v Evropě a v USA. Tato kniha představuje shrnutí jejich dlouholetého výzkumu.Monografie má celkem 216 stran, 270 barevných ilustrací, 391 vědeckých poznámek s 29 barevnými obrázky, rozsáhlou bibliografii použité literatury.
U dodávateľa
42,42 € 44,65 €