Petr Kupka

autor

Sluneční soustava


Popisuje základné charakteristiky objektov slnečnej sústavy.
Na sklade 2Ks
1,32 € 1,39 €

Záložka - Násobilka


Prehľadne spracovaná násobilka do 110.
U dodávateľa
0,75 € 0,79 €

Francouzština - Nepravidelná slovesa


Přehledné tabulky časování francouzských nepravidelných sloves.
U dodávateľa
1,32 € 1,39 €

Francouzština - Časování sloves


Přehledné tabulky časování francouzských sloves pravidelných a pomocných (etre a avoir). Pomůcka obsahuje rovněž pravopisné zvláštnosti 1. třídy a barevné značení koncovek a nepravidelností.
Na sklade 3Ks
1,32 € 1,39 €

Pomocné a modálne slovesá v angličtine


Prehľad pomocných a modálnych slovies v angličtine. 1.použitie jednotlivých pomocných i modálnych slovies vrátane príkladov 2.tabuľky časovanie pomocných slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase vrátane stiahnutých tvarov
Na sklade 1Ks
1,26 € 1,39 €

Skloňovanie v slovenčine


Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov
Na sklade 1Ks
1,32 € 1,39 €

Malá a Veľká násobilka


Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie Petr Kopl
Na sklade 1Ks
1,29 € 1,39 €

Najpoužívanejšie anglické nepravidelné slovesá / Irregular Verbs


Tvary préterita a perfekta najpoužívanejších nepravidelných slovies. Nevyhnutná pomôcka pre všetkých študentov angličtiny. podľa frekvencie použitia rozdelené do 2 skupín nepravidelná výslovnosť pravidelné tvorenie minulých slovesných tvarov
U dodávateľa
1,32 € 1,39 €

Tabuľky časovania Anglických slovies (A5)


Prehľadné tabuľky všetkých dvanástich anglických časov. 1.vyčasované sloveso go (ísť) 2.kladný tvar, zápor, kladná otázka, záporná otázka 3.farebné vyznačenie koncoviek a nepravidelností
Na sklade 2Ks
1,32 € 1,39 €

Angličtina karty 2 A4


Karty na precvičovanie nepravidelných slovies vrátane ich použitia vo vetách. ďalších 44 najpoužívanejších nepravidelných slovies záložka so všetkými tvarmi slovies gramatická záložka slovesných časov
Na sklade 1Ks
2,27 € 2,39 €

Prehľad prírodopisu pre ZŠ (2.diel)


Prehľadne spracované učivo základnej školy obsahujúce anatómiu ľudského tela, genetiku a geológiu. prehľadné členenie kryštálových sústav stupnica tvrdosti 31 grafických ilustrácií, 4 tabuľky
U dodávateľa
2,27 € 2,39 €

Periodická sústava prvkov


Vhodný doplnok k prehľadu chémie. Obsahuje tiež zjednodušenú tabuľku a prehľad vlastností významných prvkov. zvýraznenie najčastejších ox. čísel aktualizované dáta (IUPAC) vysvetlenie veličín a pojmov prehľad skupinových názvov prvkov
Na sklade 2Ks
1,32 € 1,39 €

Anglické číslovky / Numbers


Kompletne spracovaný prehľad anglických čísloviek, ktorý pomôže zvládnuť gramatiku malým aj veľkým školákom. základné číslovky, radové, násobné zlomky, počítanie, desatinné čísla pútavé ilustrácie od Petra Kopla
Na sklade 1Ks
1,32 € 1,39 €

Obvody a obsahy, Povrchy a objemy


Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky. vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov, objemov a povrchov telies prevodná tabuľka jednotiek
Na sklade 1Ks
1,32 € 1,39 €

Kostra človeka


Detailné anatomické nákresy kostrovej sústavy človeka. Pomôcka vhodná pre študentov základných a stredných škôl. základné členenie kostry človeka vhodný doplnok k prehľadu prírodopisu ilustrácie Tereza Budilová
Na sklade 1Ks
1,32 € 1,39 €

Nemecké číslovky / Numeralien


Kompletne spracovaný prehľad nemeckých čísloviek, ktorý pomôže zvládnuť gramatiku malým aj veľkým školákom. základné číslovky, radové, násobné, druhové zlomky, počítanie, desatinné čísla dátum, letopočet, určovanie času pútavé ilustrácie od Petra Kopla
Na sklade 1Ks
1,32 € 1,39 €