% Zľavy na hry %

Lada Kurovská

autor

Živa - Životná sila Slovanov


Ukrajinský autor - zasvätený "kňaz" pradávneho slovanského učenia oboznamuje čitateľa s týmto naším pôvodným duchovným učením. Vysvetľuje podstatu, systém, terminológiu a princípy spirituality a kozmológie našich predkov. Podstatná časť knihy sa pritom venuje zdraviu a liečeniu, a to jednak samoliečbe, jednak liečeniu iných ľudí. Za jeho základ je považovaná univerzálna energia života a tvorenia, zvaná "živa". Publikácia obsahuje množstvo zaujímavých informácií. Tiež sa tu známym pojmom dávajú slovanské názvy a vysvetlenia, najmä čo sa týka systému čakier a tzv. jemnohmotných tiel človeka. Zoznámite sa aj so špeciálnymi staroslovanskými symbolmi, ako je napr. Naplnenie živou, Perún či Ochranca. Predstavia sa vám rozmanité duchovné cvičenia, rituály, modlitby a zariekadlá, ktoré sú pre slovanskú spiritualitu dôležité. Špeciálnu časť knihy tvorí návod na prikladanie rúk, ktoré sa používa pri tomto spôsobe liečenia; každá poloha má svoj účel a pôsobí pri určitom probléme. Na konci sa nachádza príloha, kde sa k abecedne zoradeným chorobám či zdravotným ťažkostiam priraďuje liečebný postup: na aké miesta na tele treba pôsobiť, ktoré čakry prečistiť, aké afirmácie si hovoriť, aj čo daný symptóm znamená z duchovného hľadiska (aké negatívne presvedčenia chorobu vytvorili).Toto dielo - súčasť trilógie (spolu s knihami Jarga a Rodosvit) obsahuje bohaté množstvo teoretických poznatkov aj praktických návodov. Otvorí sa vám tak cesta k zdraviu, šťastiu a radosti v súlade s tradíciou našich predkov.
Na sklade 1Ks
12,54 € 13,20 €

Živa - životní síla Slovanů


Autor vysvětluje podstatu, systém a terminologii spirituality a kosmologie našich slovanských předků. Vypráví, jak se tito dívali na správný, šťastný a zdravý život a jakým způsobem takový život a rozvoj dosahovali. Podstatná část knihy se přitom věnuje zdraví a léčení, a to jednak samoléčbě, jednak léčení druhých. Čtenář zde objeví spoustu zajímavých informací. Přestože většina z nich není úplně nová nebo neznámá, nové a originální je zejména to, že autor přiřazuje ke známým pojmům slovanské názvy a vysvětlení. A to je sympatické – vždyť proč jsme vlastně automaticky převzali různé východní termíny, když existují i výrazy pocházející z naší rodné řeči, jenž umožňují lépe vystihnout a pochopit podstatu pojmenovaného jevu? Tak například, nezní snad názorněji název „ zákonné tělo“, než „satvické tělo“? Anebo „čakra Zdroj“, a oproti tomu „čakra svádhištána“? Anebo samotný základní pojem celé knihy "živa": životní síla, univerzální životní energie, jež se v jiných jazycích a systémech nazývá čchi nebo prána. Tato kniha vás seznámí také se speciálními slovanskými symboly, jako je například Naplnění živou, Perun anebo Ochránce. Dostanete možnost naučit se rozmanitá duchovní cvičení, rituály, modlitby a zaříkávadla. Speciální část knihy tvoří návod na přikládaní rukou za účelem léčení; každá poloha má svůj účel a působí blahodárně při určitém problému. Na konci knihy se nachází praktická, přehledná příloha, v níž se k abecedně seřazeným nemocím nebo zdravotním potížím přiřazuje potřebný léčebný postup: na jaká místa na těle je nutné působit přikládáním rukou, které čakry je třeba pročistit, jaké afirmace či zaříkávadla si odříkávat, a také vysvětlení, co daný symptom znamená z duchovního hlediska (jaké negativní mentální vzory nemoc vytvořily).
U dodávateľa
13,87 € 14,60 €