Martina Kutalová

autor

Angličtina - farebná gramatika + MP3 CD (slovenská verzia)


Angličtina – farebná gramatika zaujme nielen žiakov základných škôl, ale aj tých, ktorí si chcú upevniť gramatické pravidlá angličtiny na úrovni A1–A2. Tie sú názorne vysvetlené pomocou obrázkov a prehľadných schém. Priložená audionahrávka napomáha porozumeniu a lepšiemu precvičeniu zákonitostí anglickej gramatiky a pri štúdiu tejto základnej zložky jazyka navodzuje príjemnú atmosféru.
Na sklade
7,59 € 7,99 €

Rychlá angličtina 4. frázová slovesa


Tato publikace na úrovni A2 - B1 obsahuje přehled základních anglických frázových sloves. Slovesa jsou řazena do přehledných tabulek, ke každému je uveden český význam a příkladová věta s překladem do češtiny. Pro lepší zapamatování je význam slovesa doplněn názornou ilustrací.
Na sklade
2,38 € 2,50 €

Rýchla angličtina - základy


Táto publikácia obsahuje to najdôležitejšie z anglickej gramatiky. Predložky, príslovky, prídavná aj podstatné mená, slovesá, gramatické časy a ďalšie základné informácie sú tu spracované v prehľadných tabuľkách, ktoré umožňujú rýchlu orientáciu v publikácii.

Na sklade
2,38 € 2,50 €

Angličtina - jednoduchá gramatika


Angličtina – jednoduchá gramatika je určená všetkým, ktorí si chcú pripomenúť základné gramatické pravidlá. K pochopeniu a zapamätaniu si gramatických javov prispievajú pútavé ilustrácie, názorné schémy a nahrávka nahovorená rodeným rečníkom.
Na sklade
4,74 € 4,99 €

Czech


U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Rýchla angličtina 2. gramatika


Táto publikácia obsahuje to najdôležitejšie z anglickej gramatiky. Predložky, príslovky, prídavná aj podstatné mená, slovesá, gramatické časy a ďalšie základné informácie sú tu spracované v prehľadných tabuľkách, ktoré umožňujú rýchlu orientáciu v publikácii.
Na sklade
2,38 € 2,50 €

Angličtina konverzace & slovník


Praktická příručka je určena především turistům. Obsahuje témata z každodenního života potřebná k dorozumění v cizí zemi.
Na sklade
4,66 € 4,90 €

Rychlá angličtina 3. slovesa


Tato publikace obsahuje základní tvary a použití anglických sloves na úrovni A2. Všechny gramatické jevy jsou zpracované do přehledných tabulek a názorných schémat, která jsou doplněna názornými ilustracemi. Slovesa jsou vždy použita ve větách v typických situacích pro daný gramatický jev, což umožňuje snadnější pochopení a zapamatování.
Na sklade
2,38 € 2,50 €

Angličtina Czech - English Phrase Book & Dictionary


Praktická kapesní konverzace pro turisty. obsahuje konverzační část. gramatiku. slovník. turistického průvodce.barevné členění kapitol a barevné mapky zemí na předsádce
Vypredané
9,41 € 9,90 €