% Zľavy na hry %

Vladimír Kvasnička

autor

Kognitívna veda v kontexte informatických vied


Kognitívna veda v kontexte informatických vied
Na sklade 1Ks
14,19 € 14,94 €

Úvod do logiky pre informatikov


Kniha je venovaná prezentácii moderných základov logiky pre potreby informatikov. V knihe sa prezentujú nielen základy klasickej logiky ale aj základné pojmy modálnej logiky s dôrazom na kripkeovskú, sémantickú interpretáciu pomocou susedných svetov.
U dodávateľa
18,81 € 19,80 €

Umelá inteligencia a kognitívna veda I


Umelá inteligencia a kognitívna veda spolu, ktoré tvoria úzko previazaný komplex vied zaoberajúcich sa riešením zložitých problémov ľudskej mysle, zaznamenali v priebehu ostatných 10-20 rokov mimoriadne prudký rozvoj tak v teoretickej, ako aj v ap likačnej oblasti. Aplikácia metód a algoritmov umelej inteligencie a kognitívnej vedy pri riešení zložitých problémov rozhodovania a riadenia tak v technických, ako aj v netechnických vedách zaznamenala nebývalý rozvoj hlavne vďaka vzniku metód výpoč tovej inteligencie (fuzzy množín, umelých neurónových sietí a evolučných algoritmov). Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal, Štefan Kozák, Pavol Návrat, Pavel Paroulek
Vypredané
11,75 € 12,37 €

Vědomé sny


Kniha je stručným návodem pro osvojení si schopnosti vědomých (lucidních) snů a učení se práci s nimi.
Vypredané
6,25 € 6,58 €