% Zľavy na hry %

Monika Labudová

autor

Vybraté kapitoly z vnútorného lekárstva pre nelekárské odbory


Vnútorné lekárstvo ako základný medicínsky odbor sa zaoberá všetkými orgánovými systémami. V závislosti od subjektívnych ťažkostí pacienta a pri zohľadnení prvotného objektívneho nálezu sa môže ďalšia podrobnejšia časť diagnostiky upriamiť na jede, alebo dva orgánové systémy, ktoré možno v rámci diagnostického procesu považovať za základnú príčinu ochorenia.Úvod1.1 Diagnóza, diagnostický proces 1.2 Etika v medicíne 1.3 Zdravotná dokumentácia 1.4 Evidence based medicine (EMB) 1.5 Štatistika2.1 Anamnéza2.2 Lekárske tajomstvo3 Základy internej propedeutiky3.1 Fyzikálne vyšetrenie základy 3.2 Merateľné fyzikálne indikátory4 Vyšetrovacie metódy4.1 Laboratórne vyšetrovacie metódy 4.1.1 Vyšetrenie moča 4.1.2 Vyšetrenie krvi 4.1.3 Acidobáza 4.1.4 Metabolizmus vody a elektrolytov 4.1.5 Biochemické vyšetrenie séra 4.2. Zobrazovacie metódy 4.2.1 Roentgen (RTG) 4.2.2 Počítačová tomografia 4.2.3 Ultrasonografia 4.2.4 Magnetická rezonancia 4.2.5 Scintigrafia 4.2.6 Bezpečnosť zobrazovacích metód 4.2.7 Osteodensitometria 4.3 Endoskopie 4.4 Histológia 4.5 Elektrofyziologické metódy 4.5.1 Elektromyografia 4.5.2 Eletroencefalografia 4.5.3 Elektrokardiografia 4.6 Spirometria 4.7 Neurologická propedeutika5 Ochorenia kardiovaskulárneho systému5.1 Anatomické poznámky 5.2 Všeobecné symptómy 5.3 Ateroskleróza 5.4 Ischemická choroba srdca 5.4.1 Akútne formy ICHS 5.4.2 Chronické formy ICHS 5.5 Hypertenzná choroba 5.6 Arytmie 5.7 Srdcové vady 5.8 Zápalové ochorenia srdca 5.8.1 Kardiomyopatie 5.8.2 Chronické srdcové zlyhanie 5.9 Kardiovaskulárne operácie 5.10 Prevencia kardiovaskulárnych ochorení 5.11 Kardiovaskulárna rehabilitácia6 Ochorena periférneho arteriálneho systému6.1 Anatómia 6.2 Prehľad ochorení arteriálneho systému 6.2.1 Ateroskleróza 6.2.2 Akútny tepenný uzáver 6.2.3 Arteriálna aneuryzma 6.2.4 Raynaudova choroba 6.3 Diagnostické vyšetrenia 6.4 Rehabilitácia ischemického syndrómu DK7 Ochorena periférneho venózneho systému7.1 Anatómia 7.2 Ochorenia venózneho systému 7.2.1 Žilové varixy 7.2.2 Klinické vyšetrenie 7.2.3 Terapia varixov 7.3 Chronická žilová nedostatočnosť 7.4 Žilová trombóza 7.5 Flebitída8 Lymfatický systém9 Literatúra
U dodávateľa
21,57 € 22,70 €