Jacques Lacan

autor

The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960


The Ethics of Psychoanalysis remains a powerful and controversial work that is still argued over today by the likes of Judith Butler and Slavoj Zizek.
Vypredané
19,48 € 20,50 €

Imaginárno a symbolično/ Imaginaire et symbolique


Jacques Lacan představuje významnou etapu ve vývoji francouzské psychoanalýzy a má dodnes nemalý vliv zejména v románských zemích Evropy (Francie, Itálie) a v Latinské Americe. Pro seznámení českých čtenářů s Lacanovým pojetím psychoanalýzy byly zvoleny dvě práce zařazené do souboru vydaného pod názvem Écrits, které nyní otiskujeme dvoujazyčně spolu s jejich francouzským originálem: studie „Stadium zrcadla“ odpovídá Lacanově příspěvku na mezinárodním psychoanalytickém kongresu konaném v Curychu v roce 1949 a studie „Funkce a pole promluvy a řeči v psychoanalýze“ přednášce, s níž Lacan vystoupil na kongresu pořádaném v Římě tamní univerzitou roku 1953. Přeložil Jiří Pechar
Vypredané
13,17 € 13,86 €