! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Kateřina Lachmanová

autor

O milosrdenství


Čtvrté vydání vychází v mimořádném Roce milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem. Jsme zváni, abychom o Božím milosrdenství více rozjímali, protože ono je pramenem radosti a pokoje, ale i touhy nechat se jím proměnit. Knížka obsahuje čtyřicet krátkých úvah, inspirovaných výroky Písma, svatých i nesvatých, zkrátka těch, kdo poznali Boží lásku a uvěřili v ni. Reflektuje Boží milosrdenství vůči nám, naše milosrdenství vůči bližním, ale i milosrdenství vůči sobě samým neboli schopnost přijmout s pokornou důvěrou Boží lásku a odpuštění.
U dodávateľa
6,20 € 6,53 €

Komenský by zajásal - příběh Siriri


V roce 2006 se manželé Böhmovi podíleli na založení neziskové organizace SIRIRI, která podporuje karmelitánské misie ve Středo-africké republice (SAR). Pod stejnou hlavičkou vznikl v roce 2015 v SAR úspěšný program Škola hrou. Z předmluvy Kateřiny Lachmanové „ Je načase, aby i příběh SIRIRI u nás více vešel ve známost. P roto jsem poprosila Lídu Böhmovou, která zná jeho podstatné části jako málokdo, aby jej pro nás sepsala. Její vyprávění není objektivní, ani nemůže být. Přijměme ho jako osobní svědectví členky zakládajícího týmu SIRIRI, která do díla investovala kus svého života, získala pro něj velkou část své rodiny i přátel a pochopitelně jí velice leží na srdci.„
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Dvojí tvář lenosti


Tématem knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem.
U dodávateľa
7,54 € 7,94 €

Síla přímluvné modlitby


Přímluvná modlitba není totéž co prosebná modlitba. Prosit můžeme jak za druhé, tak i jen za sebe a za své potřeby. Prosit za sebe není nic špatného. Písmo nás často vybízí, abychom se obraceli na Boha s dětskou důvěrou ve všech svých potřebách. Na rozdíl od prosby je ale přímluva zaměřena především na druhé a na jejich potřeby. Někdy ovšem propadáme pocitu, že modlit se za druhé a za svět je tou nejméně efektivní službou, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je ale duchovní zbraní těžkého kalibru, nikoli nouzovou vycpávkou volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se ve svůj čas projeví viditelným způsobem. 3.vydání
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

dostupné aj ako:

Vězení s klíčem uvnitř


Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění. Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce. Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se stala bestsellerem. 5.vydání
Na sklade 1Ks
11,45 € 12,05 €

dostupné aj ako:

Síla přímluvné modlitby


Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem.
Na stiahnutie
6,50 €

dostupné aj ako:

Vězení s klíčem uvnitř


Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění.Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce. Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů.Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se kniha stala bestsellerem. Třetí vydání bylo autorsky přepracované a doplněné, nyní nabízíme čtvrté vydání.
Na stiahnutie
7,10 €

dostupné aj ako:

Väzenie zamknuté zvnútra


Poznáme dva druhy duchovnej neslobody, s ktorými má osobnú skúsenosť azda každý človek: väzenie „neodpustenia“ a väzenie „samospravodlivosti“. V prvom prípade niekto človeku ublížil a on nedokáže povedať „odpúšťam“, v druhom prípade sa previnil on sám a nedokáže poprosiť o odpustenie. O možných príčinách takéhoto stavu, ťažkostiach, ktoré sa s ním spájajú, a ceste k uzdraveniu hovorí kniha známej českej psychologičky a teologičky Kateřiny Lachmanovej. TV LUX prináša na pulty kníhkupectiev jej doplnené a aktualizované vydanie.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €

Kríž ako strom života


Kateřina Lachmanová – známa česká teologička a psychologička – vo svojej najnovšej knihe Kríž ako strom života upriamuje pohlaď na Kristov kríž ako jadro kresťanskej viery. V čom spočíva jeho sila pre veriaceho človeka? Je iba symbolom umučenia, alebo nádejou, o ktorú sa možno oprieť? Prečítajte si o radostnej zvesti, ktorú prináša, a dozviete sa, prečo ho cirkevní otcovia pripodobnili k stromu života. Pohľad na Kristov kríž by v nás nemal vyvolávať strach, úzkosť ani depresiu. Neprináša smrť, ako by sa mohlo zdať, ale rozhojňuje život. Preto v ňom cirkevní otcovia videli „strom života“. Kríž je ústredný symbol kresťanstva, je teda celkom prirodzené, že je v ňom zakódovaná radostná zvesť, hoci možno nie vždy čitateľná na prvý pohľad. Práve to bol dôvod pre vznik knižky známej českej autorky Kateřiny Lachmanovej Kríž ako strom života – aby nám životodarné tajomstvo Kristovho kríža zažiarilo v novej sile a naučili sme sa čerpať z prameňov milosti, ktoré z neho mohutne tryskajú do všetkých strán.
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux


Svätá Terézia z Lisieux (1873 – 1897) je i v tejto novéne učiteľkou modlitby príhovoru a všetkých jej hlavných ingrediencií, ktorými sú skutočná láska k Bohu a k ľuďom, ochota obetovať sa, pokora i smelá dôvera a živá nádej uprostred temnôt. V týchto rokoch (2023 a 2025) si pripomíname stopäťdesiat rokov od narodenia svätej Terézie a sté výročie jej svätorečenia. Terezka počítala s tým, že počas osláv sa zvláštnym spôsobom otvára nebo, a už tu na zemi silno vnímala a využívala láskyplné puto medzi bojujúcou a oslávenou Cirkvou.
Na stiahnutie
1,40 €

Kříž jako strom života


Pohled na Kristův kříž by v nás neměl vyvolávat strach, úzkost ani depresi. Kupodivu nepřináší smrt, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale rozhojňuje život. Proto v něm otcové církve viděli „strom života“. Kříž je ústřední symbol křesťanství, proto v něm musí být zakódována radostná zvěst, několikavrstevná „dobrá zpráva“ – bohužel ne vždy na první pohled čitelná. A z toho důvodu vznikla tato knížka: aby nám životodárné tajemství Kristova kříže zazářilo v nové síle a naučili jsme se čerpat z pramenů milosti, které z něj mohutně prýští do všech stran.
U dodávateľa
10,39 € 10,94 €

Dve tváre lenivosti


Témou knihy Dve tváre lenivosti nie je iba lenivosť v bežnom ponímaní, ale aj v širšom zmysle slova. Ide totiž o vnútorný rozklad, ktorý sa u niekoho prejavuje ako nedbalosť a nečinnosť, zatiaľ čo u iného ako horúčkovitá aktivita či svojvoľné trieštenie pozornosti a vnútornej energie srdca. Knižka teologičky a psychologičky Kateřiny Lachmanovej teda nie je určená iba tým, ktorí robia málo alebo nič, ale aj tým, ktorí robia priveľa, hnaní všetkým možným, iba nie Duchom.
U dodávateľa
7,35 € 7,90 €

Zamknuté znútra


Kniha o dôsledkoch neodpustenia a samospravodlivosti v živote jednotlivca, Cirkvi i národa.
Vypredané
2,30 € 2,42 €

Dve tváre lenivosti


Témou knihy je lenivosť v klasickom a tradičnom chápaní, ale aj lenivosť v širšom slova zmysle.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Vězení s klíčem uvnitř


„Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě někdo člověku ublížil, a on neumí říci odpouštím, v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění. O možných příčinách takového stavu, těžkostech s tím spojených, ale hlavně o cestě ven je tato knížka.“ (autorka) Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění a neschopnosti prosit za odpuštění v životě jednotlivce, církve i národa. Už v devadesátých letech se stala v křesťanských kruzích bestsellerem. Třetí vydání je autorsky přepracované a doplněné.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Karikatury Boha


Člověk se vždycky pouští na tenký led, chce-li mluvit o tom, jaký Bůh je a jaký není. „Jsem trochu nesvůj z přednášek s tematikou falešných představ o Bohu, neboť všechny představy o Bohu jsou falešné,“ doznává jeden náš známý autor a z jistého pohledu mu dávám za pravdu. Vždyť karikatur Boha by se dalo najít asi tolik, kolik je na zemi lidí, kteří si o něm utvářejí nějakou představu. Bůh ze své podstaty nekonečně přesahuje všechno naše chápání a všechny naše představy, říká Katka Lachmanová v pře úvodu své knihy. Proto zpracovala téma záměrně „lidovější“ formou, aby neodradilo čtenáře bez teologického nebo psychologického vzdělání. V první části knihy zazní několik základních otázek ohledně karikatur Boha: co je jejich podstatou, proč se jimi vůbec zabývat, kde a jak vznikají, jak se předávají a kde čerpat, máme-li je nějak korigovat. V druhé části autorka pojmenovává a přibližuje několik konkrétních karikatur, které jsou dnes běžně „v oběhu“.
Vypredané
3,97 € 4,18 €