Serge Laget

autor

Príbeh Tour de France


Tour de France sa vo všeobecnosti považuje za najväčšiu skúšku športovej vytrvalosti. Počas troch týždňov cyklisti prejdú okolo 3 500 kilometrov, prekonajú pritom Alpy aj Pyreneje, a napokon skončia v Paríži na slávnej avenue Champs-Élysées. Knižka oboznamuje čitateľov so všetkými významnými etapami a ročníkmi týchto pretekov vrátane ročníka 2016. Texty, ktoré sprevádza vyše 300 jedinečných fotografií, niektoré až z 19. storočia, prinášajú príbehy cyklistických legiend a opisy nezabudnuteľných chvíľ z dejín týchto vyše 100-ročných pretekov. Priaznivcov TDF nepochybne poteší množstvo spomienkových dokumentov, ako sú dobové brožúry, noviny, plagáty, samolepky a pohľadnice.
U dodávateľa
16,10 € 16,95 €

Příběh Tour de France


Tour de France (TDF) je všeobecně považována za největší vytrvalostní test ve sportu. Během tří týdnů závodníci ujedou kolem 3500km, překonají při tom Alpy i Pyreneje, a nakonec skončí v Paříži na slavných Champs-Élysées. Tato kniha seznamuje čtenáře se všemi významnými etapami a ročníky historie tohoto závodu, včetně ročníku 2021. Texty, jež doprovází přes 300 velmi zajímavých fotografií, některé z nich až z 19. století, přinášejí příběhy superhvězd a popisy nezapomenutelných momentů z každého období. Příznivce Tour jistě potěší celá řada památek, jako jsou dobové brožury, noviny, plakáty, samolepky a pohlednice.
U dodávateľa
18,95 € 19,95 €