Knižné kamarátstva

S. Laluha

autor

Matematika Maturita Prijímacie pohovory na VŠ ekonomického smeru


Príprava na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického smeru.Publikácia je prioritne určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na vysoké školy, no praktickým pomocníkom je aj pri príprave na maturitu a to pre žiakov i pre pedagógov.Obsahuje učebné texty zamerané na:

teóriu
príklady
testy


Stručný obsah:

Čo potrebujem vedieť na úvod
Rovnice
Nerovnice
Funkcia jednej reálnej premennej
Postupnosti
Kombinatorika
Analytická geometria
Skúšobné testy


Učebnica Matematika – Maturita a prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického smeru patrí do trilógie kníh (spolu s Anglickým a Nemeckým jazykom), ktorá Vám uľahčí prípravu na „skúšku dospelosti“ – maturitu a prijímacie pohovory na VŠ.Jednoduchá, zrozumiteľné podanie príkladov a ich správnych riešení ju predurčuje k tomu, aby sa stala spoľahlivým materiálom pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitné skúšky (Nová maturita) ako aj na prijímacie pohovory na univerzity a vysoké školy. Táto učebná pomôcka je výberom najtypickejších príkladov, ktorých zvládnutie Vám položí potrebné základy, poskytne vedomosti pre ďalšie úspešné štúdium na Vami vybraných školách. Určená je najmä uchádzačom o štúdium na vysokých školách ekonomického zamerania.Desať záverečných testov Vás rýchle zorientuje a upozorní na prípadné nedostatky, ktoré pri riešení matematických príkladov ešte máte a chcete ich čo najskôr odstrániť. Renomovaní autori, učitelia rôznych vysokých škôl, v nej stručne ale výstižne vysvetľujú spôsoby správneho riešenia zadaných príkladov, s ktorými sa určite počas skúšok stretnete. Vybrané príklady dopĺňajú najnutnejšou teóriou, vzťahmi, vzorcami a komentármi. V závere sa nachádza séria testov, ktorá okamžite po vypočítaní príkladu zhodnotí stav Vašej prípravy a úroveň Vašich reálnych vedomostí z matematiky.
Na sklade
6,56 € 6,90 €