Lang Lang

autor

Lang Lang - Goldberg Variations 2LP


LP 1 Aria Variatio 1 a 1 Clav. Variatio 2 a 1 Clav. Variatio 3 Canone All'unisuono a 1 Clav. Variatio 4 a 1 Clav. Variatio 5 a 1 Ovvero 2 Clav. Variatio 6 Canone Alla Seconda a 1 Clav. Variatio 7 a 1 Ovvero 2 Clav. Al Tempo Di Giga Variatio 8 a 2 Clav. Variatio 9 Canone Alla Terza a 1 Clav. Variatio 10 Fughetta a 1 Clav. Variatio 11 a 2 Clav. Variatio 12 Canone Alla Quarta a 1 Clav. Variatio 13 a 2 Clav. Variatio 14 a 2 Clav. Variatio 15 Canone Alla Quinta a 1 Clav. Andante LP 2 Variatio 16 Ouverture a 1 Clav. Variatio 17 a 2 Clav. Variatio 18 Canone Alla Sesta a 1 Clav. Variatio 19 a 1 Clav. Variatio 20 a 2 Clav. Variatio 21 Canone Alla Settima a 1 Clav. Variatio 22 a 1 Clav. Alla Breve Variatio 23 a 2 Clav. Variatio 24 Canone All'ottava a 1 Clav. Variatio 25 a 2 Clav. Adagio Variatio 26 a 2 Clav. Variatio 27 Canone Alla Nona a 2 Clav. Variatio 28 a 2 Clav. Variatio 29 a 1 Ovvero 2 Clav. Variatio 30 Quodlibet a 1 Clav. Aria Da Capo
U dodávateľa
43,69 € 45,99 €

Lang Lang - Goldberg Variations 2CD


Disc 1 Aria Variatio 1 a 1 Clav. Variatio 2 a 1 Clav. Variatio 3 Canone All'unisuono a 1 Clav. Variatio 4 a 1 Clav. Variatio 5 a 1 Ovvero 2 Clav. Variatio 6 Canone Alla Seconda a 1 Clav. Variatio 7 a 1 Ovvero 2 Clav. Al Tempo Di Giga Variatio 8 a 2 Clav. Variatio 9 Canone Alla Terza a 1 Clav. Variatio 10 Fughetta a 1 Clav. Variatio 11 a 2 Clav. Variatio 12 Canone Alla Quarta a 1 Clav. Variatio 13 a 2 Clav. Variatio 14 a 2 Clav. Variatio 15 Canone Alla Quinta a 1 Clav. Andante Disc 2 Variatio 16 Ouverture a 1 Clav. Variatio 17 a 2 Clav. Variatio 18 Canone Alla Sesta a 1 Clav. Variatio 19 a 1 Clav. Variatio 20 a 2 Clav. Variatio 21 Canone Alla Settima a 1 Clav. Variatio 22 a 1 Clav. Alla Breve Variatio 23 a 2 Clav. Variatio 24 Canone All'ottava a 1 Clav. Variatio 25 a 2 Clav. Adagio Variatio 26 a 2 Clav. Variatio 27 Canone Alla Nona a 2 Clav. Variatio 28 a 2 Clav. Variatio 29 a 1 Ovvero 2 Clav. Variatio 30 Quodlibet a 1 Clav. Aria Da Capo
Na sklade 1Ks
21,84 € 22,99 €

Lang Lang - Piano Book CD


Lang Lang - Piano Book CD
Vypredané
18,04 € 18,99 €