Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO

Viera Lapitková

autor

Fyzika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom


Fyzika pre 1. ročník gymnázia a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Na sklade
16,62 € 17,49 €

Fyzika pre 6. ročník základných škôl


Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a telies. Učebný text vhodne dopĺňajú ilustrácie, schémy a fotografie z pozorovaní a pokusov.
U dodávateľa
15,20 € 16,00 €

Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymn. s osemročným štúdiom


Ako v predchádzajúcich učebniciach fyziky, tak aj v tejto je mnoho nápadov na experimentovanie. Začína sa s pokusmi súvisiacimi s témami, ktoré sa budú žiaci učiť v tomto školskom roku...
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Fyzika Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl


Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile, o energii
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Fyzika pre 6. ročník základných škôl 2. vydanie


Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a telies. Učebný text vhodne dopĺňajú ilustrácie, schémy a fotografie z pozorovaní a pokusov.
Vypredané
15,20 € 16,00 €