! Doprava ZADARMO už od 20 € !

David Lawrence

autor

Poslední smích


Svazek Poslední smích je výborem z Lawrenceovy povídkové tvorby, kterou zatím český čtenář v úplnosti nepoznal. Výbor se soustředí na dosud nepřeložené texty a čerpá ze všech vydaných povídkových souborů i textů, jež zůstaly mimo sbírky. Podobně jako jeho romány se i povídky zabývají především mezilidskými vztahy, velice často však bývají okořeněny jiskřivým humorem, komikou, satirou. Klíčovými postavami bývají ženy středního věku, jež při své složité psychice obtížně hledají pochopení okolí, a současně muži, kteří pro svou omezenost a samolibost, případně pohodlnost a nedostatečnou vnímavost takového pochopení nejsou schopni.
U dodávateľa
20,80 € 21,89 €

Ženy milující


V románe sledujeme komplikované vzťahy dvoch mileneckých párov, z ktorých jeden dospieva k životnému naplneniu a druhý sa tragicky rozpadá. Sústreďuje sa na analýzu vzťahov dvoch sestier k sebe, okoliu a predovšetkým k ich milencom. Kvarteto milencov dopĺňajú ďalšie mnohé postavy a vzťahové pletky, ktoré D. H. Lawrence bravúrne analyzuje. Je až nevídané s akou dokonalosťou vystihol ženskú psychiku a sexualitu.
Na sklade 2Ks
16,10 € 16,95 €

dostupné aj ako:

Milenec lady Chatterleyové


První světová válka skoncovala se zlatým věkem a zjišťuje to i sir Clifford Chatterley. Majitel panství Wragby ležícího v kraji uhlí a železa se z fronty vrátil jako invalida na těle i na duši, a tak svou choť Connii nyní týrá metodami, jaké ovládají jedině blahosklonní britští gentlemani. Je pouze otázkou času, kdy mladá zámecká paní v necitelném prostředí najde spřízněnou duši: stane se jí Mellors, jejich svérázný myslivec a muž nejméně o dvě společenské příčky níž. Příběh o neslýchané cizoložné lásce, jehož intimní pasáže sklidily bouři nevole údajně mravné společnosti, vyťal políček britskému kastovnictví. Přináší však i svěží rozpravu o probouzejícím se právu ženy na tělesné uspokojení, partnerské štěstí a vlastní životní cestu. To vše je nicméně pro zamilovanou lady Connii obtížně dosažitelné, protože do lůna Anglie se zarylo nejen neplodné pokrytectví, ale i těžební jámy, nerudnost a zášť. Svůj vrcholný román, přes třicet let pronásledovaný ostrovními úřady jako pornografický, byl Lawrence nucen vydat v Itálii. Rok před autorovou smrtí vyšel ve Francii. První americké vydání (1959) mělo za následek, že se redaktoři nakladatelství Penguin ocitli na lavici obžalovaných. Vlna solidarity na obranu převratné knihy vzápětí prokázala, že další policejní perzekuce je neudržitelná, a tak se i v autorově vlasti objevila v desítkách vydání a v řadě filmových adaptací. Čeští čtenáři ji přesto mohli číst už roku 1930 v převodu Staši Jílovské. Nynější třetí česká verze navazuje na virtuózní moderní překlad, který v roce 1987 pořídil František Vrba.
U dodávateľa
15,54 € 16,36 €

dostupné aj ako:

Milenec lady Chatterleyovej


Keď román Milenec lady Chatterleyovej vyšiel prvý raz, spôsobil šok a všeobecné pobúrenie. Autor v ňom totiž otvorene opísal sexuálny milenecký vzťah a použil také výrazy z oblasti erotiky, aké sa v anglickej literatúre, dovtedy spútanej viktoriánskym pokrytectvom a prudériou, nikdy predtým neobjavili. Príbeh mladej lady Connie, manželstvom pripútanej k urodzenému, za vojny doživotne zmrzačenému manželovi a obrodenej fyzickou láskou k prostému hájnikovi Mellorsovi, vyjadruje vieru v obrodnú moc „novej sexuality“. Román bol zakázaný ako nemravný a pornografický a v plnom znení vyšiel až tridsať rokov po autorovej smrti.
Na stiahnutie
9,99 €

Ženy milující


Ženy milující jsou nejen románem vášní, ale i svérázným druhem románu ideí. Obsahují nespočet úvah o existenci jedince, společnosti, národa a lidstva. Sám D. H. Lawrence pokládal tento román za své nejlepší dílo. Jeho osou je komplikovaný, neustále se proměňující vztah dvou mileneckých párů, z nichž jeden dospívá přes ostré konflikty k životnímu naplnění, zatímco druhý se tragicky rozpadá. Jako by Ursula s Birkinem a Gudrun s Geraldem ztělesňovali typickou lawrenceovskou polaritu lásky a nenávisti, vzniku a zániku, života a smrti, tvoření a ničení stupňovaného až k sebezničení. Román se soustřeďuje na analýzu vztahů obou sester k sobě, k okolí a především k milencům. Kvarteto milenců doplňují další četné postavy a vztahové propletence, které Lawrence s úžasným citem analyzuje. Do všech jeho děl se s neobyčejnou intenzitou promítaly jeho subjektivní životní zkušenosti. Je až nevídané, jak mistrně a s nebývalou empatií dokázal vystihnout ženskou psychiku a sexualitu.
Na stiahnutie
11,99 €

dostupné aj ako:

Muž, který zemřel


Tato novelka patří k posledním dokončeným pracem a znalci Lawrencova díla si ji cení jako malý skvost, do něhož autor citlivě vložil svůj názor na křesťanství a současně na klíčovou roli osvobozené sexuality. I když autor nikde nepoužívá slova "Ježíš", je zcela jasné, co a koho "mužem, jenž zemřel" i všemi vedlejšími postavami myslí.
Na stiahnutie
2,49 €

Szülők és szeretők II. kötet


A történet egy anya-fiú kapcsolatról szól. A fohos Paul Morel közvetve próbál megszabadulni anyja nyomasztó hatásától, azáltal, hogy kedvesét, Miriamot, Mrs. Morel hasonmását taszítja el magától. Valójában mély szereteten alapul a tragikus történet, az anya birtoklásvágya meggátolja Pault abban, hogy teljes kapcsolatot teremtsen fiatal nokkel. Felszabadulása csak anyja halálával következhet be. Lawrence ebben a muvében még a nagy példáihoz igazodva mutatja be a bányászcsalád életét, belso feszültségeit. Az író sok korábbi gondolatát elolegezo, de szélsoséges túlzásokba még nem eso regény klasszikus munek tekintheto.
Na stiahnutie
2,50 €

Szülők és szeretők I. kötet


A történet egy anya-fiú kapcsolatról szól. A fohos Paul Morel közvetve próbál megszabadulni anyja nyomasztó hatásától, azáltal, hogy kedvesét, Miriamot, Mrs. Morel hasonmását taszítja el magától. Valójában mély szereteten alapul a tragikus történet, az anya birtoklásvágya meggátolja Pault abban, hogy teljes kapcsolatot teremtsen fiatal nokkel. Felszabadulása csak anyja halálával következhet be. Lawrence ebben a muvében még a nagy példáihoz igazodva mutatja be a bányászcsalád életét, belso feszültségeit. Az író sok korábbi gondolatát elolegezo, de szélsoséges túlzásokba még nem eso regény klasszikus munek tekintheto.
Na stiahnutie
2,50 €

Szerelmes asszonyok I. rész


A Szerelmes asszonyok Lawrence magyarul megjelent regényének, a Szivárványnak a folytatása. 1916-ban íródott, de csak 1920-ban jelent meg. A két szorosan összefüggo, de önmagában is befejezett mu képviseli legmagasabb szinten az írónak azt az átmeneti korszakát, melynek során a tizenkilencedik századi epikus hagyományok követojébol a huszadik századi regény egyéni módszeru és mondanivalójú úttöroiévé lett. A Szerelmes asszonyok kamaramu a három nemzedék sorsát végigköveto Szivárványhoz képest, igazából négy foszereploje van csak, és a cselekmény ideje is jóval rövidebb. Az ábrázolás a szereplok belso világára összpontosul, Lawrence romantikus antikapitalista társadalomképe itt sem szukül jelzésekké, de a környezet közvetettebben hatol be a foszereplo-kvartett világába. A regény hosnoi a Brangwen lányok: a Szivárványban is szereplo Ursula és a húga, Gudrun. A regény jórészt kettejük kapcsolatkeresésének története. A két szerelem ? két pólus. Ursula a magáéban megtalálja a teljességet, minden régi kötöttségébol kiszakadva új és boldog életet kezd férjével, Birkinnel. Birkin: maga Lawrence vagy legalábbis nagyon közel áll hozzá. O képviseli leginkább az író világnézetét. Lázas próféta, önmagától éppannyit követel, mint szerelmesétol. Küzdelmesen kibontakozó szerelmük azonban végül sem elégíti ki teljesen, mellette igazi, életre szóló férfibarátsága is vágyik, hogy az emberi természet e másik lehetoségét kiaknázva mélyebben, teljesebben élje át a világot. Ez a ? végeredményben sikertelen ? barátságvágya Geraldra, Gudrun szerelmesére összpontosul. Gerald Crich gazdag bányatulajdonos, nagy becsvággyal veti bele magát az ipari civilizáció tökéletesítésébe, de rájön, hogy amit alkotott, megvalósulván fölöslegessé teszi alkotóját. A szerelemben keres menedéket, de nem sikerül Ursula és Birkin példáját követnie: a lawrence-i szerelem nem lehet kompenzáció ? a misztikus hit, kitartás és ero teremtheti meg csupán.
Na stiahnutie
2,50 €

Szivárvány


Az angol kritika szinte egyöntetuen Lawrence-t ismeri el a XX. század legnagyobb angol regényírójának. Magyarországi népszerusége eddig novelláin és a Szülok és szeretok c. regényén alapul, hazájában azonban mind határozottabb az a kritikai álláspont, amely Lawrence legértékesebb muveinek a Szivárvány-t és folytatását, a Szerelmes asszonyok-at tartja. Az 1915-ben keletkezett Szivárvány a Brangwen család három nemzedékének sorsát fogja át. A szorgalmas, kissé nehézfeju fiatal gazdálkodó, Tom Brangwen, beleszeret a nálánál idosebb, világlátott, lengyel származású Lydiába. Szerelmük, házasságuk végletek között csapong, két szélsoséges típusát képviselik az emberi természetnek, kapcsolatuk sosem lehet kiegyensúlyozott. Lydia lánya, Anna, az osi ösztönök világába menekül: az anyaságban keresi élete értelmét, a termékenységben talál vigaszt. A harmadik rész hose Anna legidosebb lánya, Ursula. Más fából faragták, mint nagyanyját, anyját, így más úton indul el. Szabadságának, egyénisége megvalósításának programja szomorú kudarccal végzodik, a regény végso víziója azonban mégis perspektívát csillant fel: a sötét, komor bányavidék felett szivárvány jelenik meg. Ursula letörhetetlen vágyai teremtik ezt a harmónia-jelképet a menthetetlennek látszó világban.
Na stiahnutie
3,33 €

Szerelmes asszonyok II. rész


A Szerelmes asszonyok Lawrence magyarul  megjelent regényének, a Szivárványnak a folytatása. 1916-ban íródott, de csak 1920-ban jelent meg. A két szorosan összefüggo, de önmagában is befejezett mu képviseli legmagasabb szinten az írónak azt az átmeneti korszakát, melynek során a tizenkilencedik századi epikus hagyományok követojébol a huszadik századi regény egyéni módszeru és mondanivalójú úttöroiévé lett. A Szerelmes asszonyok kamaramu a három nemzedék sorsát végigköveto Szivárványhoz képest, igazából négy foszereploje van csak, és a cselekmény ideje is jóval rövidebb. Az ábrázolás a szereplok belso világára összpontosul, Lawrence romantikus antikapitalista társadalomképe itt sem szukül jelzésekké, de a környezet közvetettebben hatol be a foszereplo-kvartett világába. A regény hosnoi a Brangwen lányok: a Szivárványban is szereplo Ursula és a húga, Gudrun. A regény jórészt kettejük kapcsolatkeresésének története. A két szerelem ? két pólus. Ursula a magáéban megtalálja a teljességet, minden régi kötöttségébol kiszakadva új és boldog életet kezd férjével, Birkinnel. Birkin: maga Lawrence vagy legalábbis nagyon közel áll hozzá. O képviseli leginkább az író világnézetét. Lázas próféta, önmagától éppannyit követel, mint szerelmesétol. Küzdelmesen kibontakozó szerelmük azonban végül sem elégíti ki teljesen, mellette igazi, életre szóló férfibarátsága is vágyik, hogy az emberi természet e másik lehetoségét kiaknázva mélyebben, teljesebben élje át a világot. Ez a ? végeredményben sikertelen ? barátságvágya Geraldra, Gudrun szerelmesére összpontosul. Gerald Crich gazdag bányatulajdonos, aki nagy becsvággyal veti bele magát az ipari civilizáció tökéletesítésébe, de rájön, hogy amit alkotott, megvalósulván fölöslegessé teszi alkotóját. A szerelemben keres menedéket, de nem sikerül Ursula és Birkin példáját követnie: a lawrence-i szerelem nem lehet kompenzáció ? a misztikus hit, kitartás és ero teremtheti meg csupán.
Na stiahnutie
3,33 €

Tickets, Please!'


'Tickets, Please!' was written in the year 1919 by David Herbert Lawrence. This book is one of the most popular novels of David Herbert Lawrence, and has been translated into several other languages around the world.This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Na stiahnutie
0,79 €

A Fragment of Stained Glass


A Fragment of Stained Glass was written in the year 1914 by David Herbert Lawrence. This book is one of the most popular novels of David Herbert Lawrence, and has been translated into several other languages around the world.This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Na stiahnutie
0,79 €

A Modern Lover


A Modern Lover was written in the year 1933 by David Herbert Lawrence. This book is one of the most popular novels of David Herbert Lawrence, and has been translated into several other languages around the world.This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Na stiahnutie
0,79 €

A Sick Collier


A Sick Collier was written in the year 1914 by David Herbert Lawrence. This book is one of the most popular novels of David Herbert Lawrence, and has been translated into several other languages around the world.This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Na stiahnutie
0,79 €