Viera Lehotská

autor

Rádiológia pre stomatológov


Vysokoškolská učebnica, ktorú držíte v rukách, je v prvom rade určená študentom lekárskych fakúlt pre študijný program zubné lekárstvo. Má však ambíciu stať sa aj pomôckou pre stomatológov v ich každodennej praxi pri kresle či lôžku pacienta a počas prípravy na špecializáciu v odboroch zubného lekárstva.
Na sklade 1Ks
17,58 € 18,51 €

Christmas Time


Doprajte Vašim deťom radosť z učenia sa angličtiny. Christmas Time je obľúbená kniha pre deti z vyhľadávanej série Enjoyable English, ktorá je určená na výučbu angličtiny u detí predovšetkým vo veku 6-10 rokov. Efektívne sa dá využívať aj pri práci s menšími deťmi, ktoré ešte nevedia čítať a písať (vtedy sa využíva hlavne práca s obrázkami, básničkami, kreslenie a maľovanie, pričom textová časť slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov a rodičov). Kniha je venovaná téme Vianoce. Podporuje rôznorodé aktivity obľúbené u detí, učenie prostredníctvom hier a zábavy, kreativitu, hravosť, súťaživosť. Pomáha rozvíjať komunikačné schopnosti, logiku, samostatnosť, rôzne typy zručností a tiež zmysel pre priateľstvo, pozitívny vzťah k Vianociam, k tradíciám, lásku k blízkym, k prírode, k zvieratkám. Obsahuje milé básničky, ktoré nenájdete v žiadnej inej knihe. Sú vytvorené tak, aby pomohli ľahko zvládnuť slovnú zásobu z danej témy. Vymaľovávaním obrá zkov sa deti zároveň podieľajú na tvorbe ich obľúbenej knižky a robia ju jedinečnou, čo ich tiež motivuje k práci s ňou. Knihy Enjoyable English veľmi oceníte pri individuálnej práci s deťmi doma a takisto pri výučbe angličtiny v školách, jazykových školách a škôlkach. Spestria a obohatia každý kurz angličtiny pre deti. Môžu slúžiť ako hlavný učebný materiál pre danú t ému aj ako výborná doplnková učebná pomôcka na prehĺbenie učiva, motiváciu a aktivizáciu detí. Dokonale vyhovujú moderným trendom vo výučbe anglického jazyka u malých detí a vytvárajú u nich pozitívny vzťah k učeniu sa angličtiny už od útleho veku. Dopřejte Vašim dětem radost z učení se angličtiny. Christmas Time je oblíbená kniha pro děti z vyhledávané série Enjoyable English, která je určena pro výuku angličtiny u dětí především ve věku 6-10 let. Efektivně se dá využít i při práci s menšími d ětmi, které ještě neumějí číst a psát (tehdy se využívá hlavně práce s obrázky, básničkama, kreslení a malování, přičemž textová část slouží jako metodická pomůcka pro učitele a rodiče). Kniha je věnována tématu Vánoce. Podporuje různorodé aktivity oblíbené u dětí, učení prostřednictvím her a zábavy, kreativitu, hravost, soutěživost. Pomáhá rozvíjet komunikační schopnosti, logiku, samostatnost, různé typy dovedností a také smysl pro přátelství, pozitivní vztah k Vánocům, k tradicím, lásku k blízkým, k přírodě, ke zvířátkům. Obsahuje milé básničky, které nenajdete v žádné jiné knize. Jsou vytvořeny tak, aby pomohly snadno zvládnout slovní zásobu z daného tématu. Vymalováváním obr ázků se děti zároveň podílejí na tvorbě jejich oblíbené knížky a dělají ji jedinečnou, což je také motivuje k práci s ní. Knihy Enjoyable English velmi oceníte při individuální práci s dětmi doma a také při výuce angličtiny ve školách, jazykových školách a školkách. Zpestří a obohatí každý kurz angličtiny pro děti. Mohou sloužit jako hlavní učební materiál pro dané téma i jako výborná doplňková učební pomůcka na prohloubení učiva, motivaci a aktivizaci dětí. Dokonale vyhovují moderním trendům ve výuce anglického jazyka u malých dětí a vytvářejí u nich pozitivní vztah k učení angličtiny již od útlého věku.
Vypredané
3,71 € 3,90 €

My Friends Animals


Doprajte Vašim deťom radosť z učenia sa angličtiny. My Friends Animals je obľúbená kniha pre deti z vyhľadávanej série Enjoyable English, ktorá je určená na výučbu angličtiny u detí predovšetkým vo veku 6-10 rokov. Efektívne sa dá využívať aj pri práci s menšími deťmi, ktoré ešte nevedia čítať a písať (vtedy sa využíva hlavne práca s obrázkami, básničkami, kreslenie a maľovanie, pričom textová časť slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov a rodičov). Kniha je venovaná téme zvieratká. Podporuje rôznorodé aktivity obľúbené u detí, učenie prostredníctvom hier a zábavy, kreativitu, hravosť, súťaživosť. Pomáha rozvíjať komunikačné schopnosti, logiku, samostatnosť, rôzne typy zručností a tiež zmysel pre priateľstvo, lásku k blízkym, k prírode, k zvieratkám. Obsahuje milé básničky, ktoré nenájdete v žiadnej inej knihe. Sú vytvorené tak, aby pomohli ľahko zvládnuť slovnú zásobu z danej témy. Vymaľovávaním obrázkov sa deti zároveň podieľajú na tvorbe ich obľúbenej knižky a robia ju jedinečnou, čo ich tiež motivuje k práci s ňou. Knihy Enjoyable English veľmi oceníte pri individuálnej práci s deťmi doma a takisto pri výučbe angličtiny v školách, jazykových školách a škôlkach. Spestria a obohatia každý kurz angličtiny pre deti. Môžu slúžiť ako hlavný učebný materiál pre danú tému aj ako výborná doplnková učebná pomôcka na prehĺbenie učiva, motiváciu a aktivizáciu detí. Dokonale vyhovujú moderným trendom vo výučbe anglického jazyka u malých detí a vytvárajú u nich pozitívny vzťah k učeniu sa angličtiny už od útleho veku.
Vypredané
3,71 € 3,90 €