Knižné kamarátstva

Keith Lehrer

autor

Teória poznania


Kniha sa venuje filozofickým otázkam týkajúcim sa poznania a poznávania. Kriticky sa v nej prehodnocuje klasická definícia poznania ako zdôvodneného pravdivého presvedcenia. Zároven ponúka kritický prehlad dominantných smerov súcasnej epistemológie, vyrovnáva sa s populárnym naturalizmom v epistemológii, reaguje na skeptické výhrady a venuje sa niektorým najdôležitejším teóriám pravdy. Kniha je vhodným študijným materiálom k niektorým vysokoškolským kurzom teórie poznanie a jej aj výborným úvodom k analytickej filozofii.
Vypredané
8,55 € 9,00 €