Jana Lenghardtová

autor

Španielska konverzácia


Nácvik aktívnej komunikácie je rozdelený do troch fáz, ktorým zodpovedá štruktúra lekcií: V prvej fáze budete hovoriť podľa predlohy. Druhá fáza Vám umožní rozšíriť si a precvičiť slovnú zásobu a hovoriť monologicky na danú tému. V tretej fáze sa naučíte hovoriť o danej téme v dialógu.
U dodávateľa
9,11 € 9,59 €

Španielčina 1, 2 - 8. vydanie


Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe malých krokov a sústavnej spätnej väzbe, ktorá umožňuje spoľahlivo dosiahnuť stanovené komunikatívne ciele, t. j. nielen dohovoriť sa v bežných situáciách každodenného života, ale vedieť sa tiež aktívne zúčastňovať rozhovorov na témy z osobného, pracovného, ako aj spoločenského života.Aktualizácia učebnice zahŕňa najmä úpravy textov podľa poslednej reformy španielskeho pravopisu a zmeny v reáliách Španielska a krajín Latinskej Ameriky.
Na sklade 2Ks
10,58 € 12,40 €

El mundo hispano en comunicación intercultural


Učebnica je určená všetkým záujemcom o Španielsko a hispanofónne krajiny Latinskej Ameriky, ktorí ovládajú španielsky jazyk minimálne na stupni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.V časti OKNÁ DO HISPÁNSKEHO SVETA nájde čitateľ pestrú mozaiku informácií o geografii, histórii, kultúre, spoločnosti a ďalších reáliách hispanofónnych krajín.CVIČENIA NA UPEVNENIE VEDOMOSTÍ umožňujú používateľovi overiť si, či a do akej miery si osvojil kľúčové poznatky o jednotlivých témach.Záverečná kapitola INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA pomáha používateľovi úspešne sa zúčastňovať na debatách a diskusiách na témy súvisiace s hispánskym svetom.
U dodávateľa
17,96 € 18,90 €

Španielčina 1, 2


Je určená záujemcom o štúdium španielčiny. Obsahuje 2300 lexikálnych jednotiek. Umožňuje dohovoriť sa v bežných situáciách.
Vypredané
10,88 € 11,45 €

Španielčina 1, 2 - 5. vydanie


Je určená záujemcom o štúdium španielčiny. Obsahuje 2300 lexikálnych jednotiek. Umožňuje dohovoriť sa v bežných situáciách.
Vypredané
11,51 € 12,12 €

Španielčina 1,2 - 6. vydanie


Je určená záujemcom o štúdium španielčiny. Obsahuje 2300 lexikálnych jednotiek. Umožňuje dohovoriť sa v bežných situáciách.
Vypredané
11,50 € 12,11 €

Španielčina 1, 2 - 7. vydanie


Učebnica určená všetkým záujemcom o štúdium španielčiny, študentom, účastníkom rôznych jazykových kurzov i samoukom. Upravené vydanie s novými reáliami obsahuje približne 2400 lexikálnych jednotiek. Prvá časť – Španielčina 1 obsahuje lekcie pre začiatočníkov, druhá časť – Španielčina 2 obsahuje lekcie pre pokročilých. Lekcie pozostávajú z prípravnej časti, nového gramatického učiva a novej slovnej zásoby. Kniha tak umožňuje obsiahnuť kompletné základy španielskeho jazyka.
Vypredané
11,50 € 12,11 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Španielčina 1, 2 - 7. vydanie (-70%)


Učebnica určená všetkým záujemcom o štúdium španielčiny, študentom, účastníkom rôznych jazykových kurzov i samoukom. Upravené vydanie s novými reáliami obsahuje približne 2400 lexikálnych jednotiek. Prvá časť – Španielčina 1 obsahuje lekcie pre začiatočníkov, druhá časť – Španielčina 2 obsahuje lekcie pre pokročilých. Lekcie pozostávajú z prípravnej časti, nového gramatického učiva a novej slovnej zásoby. Kniha tak umožňuje obsiahnuť kompletné základy španielskeho jazyka.
Vypredané
3,63 € 12,11 €

dostupné aj ako: