János Lerner

autor

Sprievodca milovníkov divočiny


Ilustrovaný sprievodca celého sveta. Kniha pre miloníkov diočiny - potulky od rovníka k polárnym kruhom. Kniha členená na kapitoly: náš priateľ divočina, v pralese, na savane, na púšti, v lese, na lúke, v húštine, v ľadovom svete, na pobreží, vo svete vrcholkov. Bohatý fotografický materiál na kriedovom paperi je doplnený o tabuľky s geografickými údajmi, menami významných objaviteľov a radami a typmi pre cestovateľov pre bezpečný pohyb v divokej prírode. Kniha je určená pre mládež i pre starších čitateľov.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Krajiny Európy


Starý svet, starý kontinent, západná civilizácia veľa slov ukrývajúcich ten istý názov: Európu. Na svete neexistuje ešte jeden kontinent, ktorý za tisíce rokov svojej histórie vytvoril také obrovské množstvo kultúrnych hodnôt, základov a mal taký značný vplyv na rozvoj života obyvateľov. V minulosti roztrieštené územia a rozdelené štáty sa v treťom tisícročí spájajú. Pojem Európanstvo sa pomaly stáva spoločným znakom pre štáty ležiace na tomto kontinente. Spoločné prírodné bohatstvo a kultúrne hodnoty z minulosti prispeli k budovaniu europeizácie.Prostredníctvom tejto knihy sa snažíme priblížiť a poukázať na prírodné a kultúrne hodnoty európskych národov, resp. univerzálne hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva regiónov, krajín, štátov. K spoznávaniu Európy prispieva viac ako 500 fotografií zobrazujúcich štátne znaky a vlajky, obsahujúcich geografické údaje a mapy.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Atlas svetového cestovateľa


Cestuje celý svet . . . sú takí, ktorí navštevujú príbuzných, priateľov, známych, takí, ktorí sa vydávajú na púte, takí, pre ktorých je cestovanie životným štýlom a zamestnaním, ba čo viac, povolaním: to sú vodiči, námorníci, piloti, sprievodcovia, horskí prevádzači, dragomani . . . a v neposlednom rade sú tu CESTOVATELIA. Poznáme tri rozličné druhy cestovateľov: tí, ktorí už precestovali pol sveta, potom tí, ktorí sa len teraz rozhodli začať cestovať a posledná skupina, ktorá rada cestuje, ale len virtuálne. Sú takí, ktorých poháňa túžba po aktívnom odpočinku, získavaní nových poznatkov, spoznávaní vzdialených miest a kultúr, ale sú aj takí, ktorých šťastím napĺňa panenská príroda, prímorské letoviská, prípadne nočný život veľkomiest.Naša kniha sa snaží pomôcť práve v tejto záležitosti. Predstavuje kultúrne a prírodné dedičstvo národov našej Zeme, postupne prechádza všetkými kontinentmi, krajinami a regiónmi, niekedy prekračuje aj prísne strážené štátne hranice. Poznávaniu napomáha 1400 fotografií, 170 máp, štátne vlajky, erby, geografické údaje štátov a krátky popis prírodných a kultúrnych zaujímavostí jednotlivých regiónov a štátov.
U dodávateľa
18,91 € 19,90 €

Nagy felfedezők


Volt idő, amikor az óceán végtelennek tűnt, a szárazföldek nagy része pedig kiismerhetetlen vadon volt. Az emberiséget mindig hajtotta valami - a tudásszomj, a kalandvágy, a vagyonszerzés, a kereskedelem, a hódítás vagy a dicsőség -, hogy feltérképezze az ismeretlent és távoli tájakra jusson el. A világ megismerését kivételes és bátor embereknek köszönhetjük, akik rendkívüli kitartásukkal, számos veszélyt felvállalva elsőként járták be a Föld legtávolabbi zugait. Ők a nagy felfedezők.
U dodávateľa
5,51 € 5,80 €

Záhadné miesta, mystické svety


Na našej planéte sa nachádza množstvo objektov vytvorených ľudskou rukou ešte pred objavením písma. Presné okolnosti ich vzniku väčšinou dodnes zostávajú neobjasnené, ako aj to, kto a prečo ich postavil a používal. Z mnohých predtým nevysvetliteľných záhad sa už vede podarilo zhodiť rúško tajomstva, napriek tomu však početné záhady naďalej čakajú na vysvetlenie a odhalenie.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Óvárosok - az Óvilágtól az Újvilágig


Egy város legszebb, leghangulatosabb része kétségtelenül történelmi központja, az óváros. E szó a legtöbb emberben kanyargós, keskeny utcák, ódon kapualjak, málló falak, cseréptetők és pislákoló gázlámpák látványát, harangzúgást vagy épp macskaköveke n kopogó léptek zaját, füstös kiskocsmák, netán teraszos-napernyős kávézók hangulatát idézi fel.
Vypredané
8,24 € 8,67 €